specijalistički diplomski stručni
Važnost učenja za razvoj poduzetničkih vještina

Ana Sršen (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju