završni rad
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na predmetima sa grobnog nalazišta Kopila

Vasilija Todorović (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju