završni rad
Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi na tabernakulu glavnog oltara crkve Sv. Kuzme i Damjana u Kuzmincu

Dana Buljan Cypryn (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju