završni rad
Uloga i važnost poslovnog planiranja u poslovanju poduzeća Maistra d..d.

Daria Kraljević (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju