diplomski rad
Konzervatorsko-restauratorski radovi na polikromiranoj skulpturi, Kristov korpus iz crkve Gospe od Mora u Puli

Lucija Roce (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za umjetnost i restauraciju