specijalistički diplomski stručni
Struktura, uloga i važnost nadzornih odbora korporacija na primjeru Republike Hrvatske

Mirko Mateljak (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju