specijalistički diplomski stručni
Financiranje poslovnog projekta putem bespovratnih sredstava iz EU fondova

Milka Beus (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju