specijalistički diplomski stručni
Bankarski sustavi

Mia Dominiković (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju