specijalistički diplomski stručni
Preoblikovanje trgovačkog društva

Martina Zmijarević (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju