specijalistički diplomski stručni
Računovodstveni aspekti poslovanja obrtnika - obveznika poreza na dohodak

Tina Bebić Kraljević (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju