diplomski rad
Utjecaj normi i pravila o upravljanju rizicima na sigurnost u pomorskom prometu

Mateo Arneri (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Pomorski odjel