specijalistički diplomski stručni
Komunikacijske i pregovaračke vještine u prodaji bankarskih proizvoda

Mihaela Mikulandra (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju