Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj stranih direktnih investicija na regionalnu konkurentnost Republike Hrvatske

Kristina Đandara (2016)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju