diplomski rad
"Zdravstveni status mlađi lubina (Dicentrarchus labrax L.) nakon djelomične zamjene ribljeg brašna liofiliziranim mikroalgama"

Ana Visković (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za akvakulturu