specijalistički diplomski stručni
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"

Bruno Mihatović (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije