završni rad
Židovke u Dubrovačkoj Republici i Gracija Mendes

Lea Hasan (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za humanističke znanosti (u osnivanju)