Paginacija

"Aktivni bankarski poslovi"
"Aktivni bankarski poslovi"
Ana Sršen
Tema ovoga rada su aktivni bankarski poslovi, njihova podjela i uloga u poslovanju banke. Predmet istraživanja su ponude kredita građanima i poduzećima na primjeru OTP banke, Privredne Banke Zagreb te Zagrebačke banke. Rad je podijeljen na četiri osnovna dijela. Nakon uvoda slijedi teoretski dio rada u kojem je objašnjen pojam aktivnih bankarskih poslova te izvršena njihova podjela. Nakon teoretskog dijela slijedi empirijski dio rada u kojem je istražena ponuda kredita triju...
"Akutni glaukom"
"Akutni glaukom"
Marin Žderić
CILJ: Prikazati incidenciju akutnog glaukoma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji METODE: Studija je retrospektivna i iz dokumentacije Odjela za oftalmologiju i optometriju analizira oboljele od akutnog glaukoma u vremenskom periodu od 1.1.1995. god. do 31.12.2017. god. REZULTATI: U studiju je uključeno 116 ispitanika kojima je u vremenskom razdoblju od 1.1. 1995. god. do 31.12.2017. godine dijagnosticiran akutni glaukom. Najveći broj oboljelih bio je devet, 1995. godine, a najmanji...
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
"Alkohol - društveno prihvaćen otrov"
Marija Knežić
U povijesti je poznato da je čovječanstvo uvijek pokazivalo nagnuće k uporabi različitih psihoaktivnih tvari. Alkohol, opijati, kanabis, duhan ili druge tvari imaju utjecaja na raspoloženje ili doživljavanje, upotrebljavale su se barem u nekim razdobljima i u zemljama u kojima su danas zabranjene (Anderson, 1993). Uporaba alkohola i psihoaktivnih droga sve je raširenija posljednjih nekoliko desetljeća. Alkohol se naziva najstarijom drogom čovječanstva i danas je u većini zemalja...
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
"Analiza financijskog izvještaja za općinu Dubrovačko primorje"
Petra Tomičić
Temeljni financijski izvještaji polazna su osnova za analizu stanja i uspješnosti poslovanja poslovnog sustava, pa je njihov glavni zadatak da pružaju zainteresiranim korisnicima osnovne informacije o kvaliteti poslovanja. Jednako kao što su poduzetnici zainteresirani za uspjeh i perspektivu svoga poslovanja, i sustavi koji se financiraju iz proračunskih sredstava trebali bi voditi računa o svojim rezultatima, te temeljem iz njih dobivenih kvalitetnih kvantitativnih podataka i...
"Analiza pojavnosti i liječenja okultnog raka dojke s pazušnim metastazama u Općoj bolnici Dubrovnik u posljednjih 20 godina"
"Analiza pojavnosti i liječenja okultnog raka dojke s pazušnim metastazama u Općoj bolnici Dubrovnik u posljednjih 20 godina"
Ivana Gudelj-Velaga
Rak dojke je jedan od velikih javnozdravstvenih problema u suvremenom društvu i predstavlja najčešći uzrok smrti od malignih bolesti kod žena, a sve češće zahvaća i mlađu populaciju u kojoj se posljednjih godina bilježi sve veći broj oboljelih žena. Dobro je poznato da je za uspješno liječenje raka dojke važna prevencija i rano otkrivanje bolesti. Zdrav način života uz redovite preglede može povećati ukupni uspjeh rane detekcije i rezulata liječenja. Zbog navedenog...
"Analiza uspješnosti izvođenja sentinellimfadektomije s prijeoperacijskom limfascintigrafijom u sklopu operacijskog liječenja melanoma u petogodišnjem razdoblju u Općoj bolnici Dubrovnik"
"Analiza uspješnosti izvođenja sentinellimfadektomije s prijeoperacijskom limfascintigrafijom u sklopu operacijskog liječenja melanoma u petogodišnjem razdoblju u Općoj bolnici Dubrovnik"
Stana Tolić
Pojavnost melanoma u svijetu i kod nas u stalnom je porastu. Specifične biološke karakteristike i ponekad nepredvidljiv klinički razvoj ove bolesti predstavljaju trajan izazov u stručnom i znanstvenom smislu. Ovaj rad i njegovo istraživanje prati pojavnost melanoma na našem području kroz višegodišnje razdoblje te u promatranom razdoblju analizira epidemiološke pokazatelje kao i utjecaj životne dobi, spola i profesije na pojavnost bolesti. Provedeno istraživanje, također,...
"Bolno rame"
"Bolno rame"
Ante Roko Zemunik
Bolno rame je najčešće stanje s kojim se susreću liječnici u ortopediji i čini oko 20% patologije koštano-mišićnog sustava. Funkcija ramena izuzetno je važna ne samo tijekom rada ili sporta, već tijekom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, a između ostalog i tijekom hranjenja, obavljanja osobne higijene i oblačenja, pa je zbog toga bitno na vrijeme prepoznati uzrok bolnog ramena i započeti s adekvatnim liječenjem. Problemi s ramenom mogu se javiti i kao akutno zbivanje,...
"Bulozna epidermoliza i njena incidencija na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Bulozna epidermoliza i njena incidencija na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Nikolina Mojsić
Nasljedne bulozne epidermolize su skupina bolesti koje karakterizira jaka osjetljivost kože, a u nekih bolesnika i sluznice te dovode do stvaranja mjehura i rana. Koţa je osjetljiva na najmanji pritisak, trljanje i dodir te vrlo lako dolazi do bolnih rana. Postoje tri osnovna tipa ili vrste bolesti, koji se razlikuju po dubini odvajanja slojeva koţe. Naime, koţa se dijeli na tri glavna sloja: epidermu (podkoţu), dermu (koţu) i hipodermu (podkoţu). Komplikacije vezane uz ovu skupinu...
"Cijepljenje, zašto roditelji odbijaju cijepiti svoju djecu"
"Cijepljenje, zašto roditelji odbijaju cijepiti svoju djecu"
Ružica Živković
Cjepivo se danas smatra jednim od najvažnijih otkrića u povijesti ĉovjeĉanstva. Cijepljenje je do sada spasilo brojne ljudske živote te sprijeĉilo širenje brojnih zaraznih bolesti. Također, utjecalo je na smanjenje ili potpuni nestanak pojedinih zaraznih bolesti. Bez obzira na ove prednosti cijepljenja, u javnosti postoje opreĉna mišljenja o tome treba li cijepiti djecu ili ne. Za potrebe ovog rada provedeno je empirijsko istraživanje u kojem su sudjelovali roditelji i zdravstveni...
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
"Ciljevi oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza"
Matea Vlahović
U ovom dijelu radu na jasan i sažet način daje se u uvid prikaz cijelog rada. Sam rad može se podijeliti u tri važna poglavlja: ciljeve oporezivanja, izbjegavanje porezne obveze i prevaljivanje poreza, uz kratki pregled osnova hrvatskog poreznog sustava. Već od doba prvih civilizacija javljala se potreba da se namaknu financijska sredstva nužna za financiranje određenih javnih izdataka u nadležnosti države. U počecima su se ubirali u naturi, da bi kasnije uslijed sve veće potrebe...
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
"Deinstitucionalizacija-humani pristup psihički oboljelim osobama"
Andrea Jerinić
Pojam „osoba s duševnim smetnjama“ je izraz novije terminologije koji za cilj ima ublažiti stigmatizaciju istih i staviti naglasak na osobu, a ne na bolest,iako se u literaturi, ali i u svakodnevnom govoru mnogo češće se mogu čuti izrazi poput „psihički bolesnik“ ili „duševni bolesnik“. Ljude s dijagnozom duševne bolesti često se gleda kao drugorazredne građane, koji ne doprinose javnom dobru u ekonomskom smislu i dobrobiti države te crpe društvo i ...
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
"Depresija i anksioznost kod gerijatrijskih bolesnika"
Irena Matulović
Cilj istraživanja bio je prikazati i utvrditi utjecaj prisutnih simptoma depresivnosti i anksioznosti u svakodnevnom funkcioniranju osoba starije životne dobi na području grada Dubrovnika te utvrditi koji se simptomi najčešće javljaju. U istraživanju je obuhvaćen namjerni uzorak 50 osoba u dobi između 40 i 60 godina i 50 osoba životne dobi 65 godina i više. Korištena je Zung skala za samoprocjenu depresije i Zung skala za samoprocjenu anksioznosti. Utvrđeno je da su simptomi...

Paginacija