Paginacija

Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Monika Vodenac
U današnje vrijeme potrošači se razlikuju prema svojim motivima kupnje, željama, navikama, kupovnoj moći, izobrazbi, stavovima i sl., ali sve više je i bitna zaštita potrošača da bi se oni osjećali sigurno i zadovoljno. Zaštita potrošača danas predstavlja veoma važan dio poslovne prakse budući da potrošači imaju veliku ulogu u kretanju i kreiranju ponude roba i usluga različite potrošnje. Ovaj završni rad napisan je kako bi se objasnila teorija i praksa zaštite...
Zaštitni sklopovi generatorskog polja visokonaponskih sklopnih ploča
Zaštitni sklopovi generatorskog polja visokonaponskih sklopnih ploča
Tin Stražičić
Velika većina uređaja i strojeva na suvremenim plovilima je pogonjena električnom energijom. Velikom broju plovila su i porivni sustavi električni. Potrebe za električnom energijom su sve veće, što je dovelo do bržeg razvoja tehnologije sustava proizvodnje i distribucije električne energije na brodovima, a posljedično i do više sofisticiranosti tih sustava. U ovom radu će se približiti i pojasniti suvremene sklopove i uređaje za zaštitu brodskih sinkronih generatora visokog...
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Toni Musulin
U ovom završnom radu obrađuje se tema pod nazivom zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima. U suvremenom društvu informacija i znanje predstavljaju najvažnije resurse, koji su prijeko potrebni za život modernog čovjeka i općenito čitavog društva. Tijekom više od jednog stoljeća razvoja elektroničkih komunikacija, nastao je opsežan skup praktičnih i teorijskih znanja o komunikacijama u smislu prijenosa informacija pod najboljim mogućim uvjetima. Da bi se uvidjela...
Zdravstvena politika Republike Hrvatske
Zdravstvena politika Republike Hrvatske
Anamarija Kuvačić
Primarni cilj zdravstvenog sustava je poboljšanje zdravlja i zaštite pojedinca u slučaju narušenog psihičkog i fizičkog zdravlja. Da bi se to ostvarilo, sustav je povezan kroz skup zdravstvenih jedinica ustrojenih na način da se postigne što kvalitetnije ispunjenje primarnog cilja sustava i da se u slučaju bolesti spriječi osiromašenje u slučaju bolesti. Zdravstveni sustav, kao takav, postao je neizostavan dio ekonomije svake države jer zdravstveni problemi su usko povezani s...
Zdravstveni turizam na Austrijskom primorju
Zdravstveni turizam na Austrijskom primorju
Petar Vukas
U radu je temeljem dostupnih izvora i relevantne literature istražen zdravstveni turizam na hrvatskom dijelu Austrijskoga primorja. Pod utjecajem razvoja turizma intenzivno se mijenjala Opatija, Lovran i Lošinj koji su postali privlačna turistička odredišta posjetiteljima iz unutrašnjosti Austro-Ugarske Monarhije. Istovremeno su se pod utjecajem turizma mijenjala pojedina odredišta u Dalmaciji do kojih se putovalo parobrodima.
Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj
Zelena javna nabava u Republici Hrvatskoj
Ratko Žderić
Zelena javna nabava je postupak kojim se javna tijela potiču na kupovinu “zelenih” proizvoda i usluga koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavili. Globalno zatopljenje, klimatske promjene i potreba potrošnje prirodnih dobara, dovele su do nužnosti smanjenja emisija štetnih plinova u zrak, zagađenja vode i tla te smanjenja nastajanja otpada. Ljudske aktivnosti imaju negativan učinak na okoliš, a zelena javna nabava je prilika da...
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Marija Sekulić
Rad ne sadrži sažetak.
Zlatno doba jedrenjaka
Zlatno doba jedrenjaka
Mihael Dedo
Zlatno doba jedrenjaka uglavnom se smatra periodom u 19. stoljeću kada je učinkovitost i korištenje komercijalnih plovila na jedra bilo na vrhuncu (kliperi), neposredno prije dolaska parobroda i opadanja uloge jedrenjaka u trgovini robama. Neki će reći da se zlatno doba jedrenjaka specifično odnosi na doba klipera, dok su drugi stavili zlatno doba jedrenjaka između 1850. i ranih 1900-ih, kada su plovila ovog tipa dosegla svoj vrhunac u veličini i složenosti. Kroz ovaj rad...
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Srećko Čuljak
Danas su za održivu konkurentsku prednost poduzeća iznimno važni znanje i učenje. Riječ je o rijetkim i vrijednim izvorima konkurentske prednosti. Konkurentska prednost jest prednost koja se stječe ili održava u odnosu na konkurente, odnosno prednost koja se ostvaruje isključivo u konkurentskoj borbi. Održiva konkurentska prednost pridonosi iznadprosječnoj veličini dobiti koju osigurava samoodržanje, stalni rast i razvitak poduzeća te je ona cilj svakog poduzeća. Stoga...
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Josip Herceg
Mobilni uređaji postali su dio egzistencijalne potrebe svakog čovjeka. Svakodnevnim napredovanjem razvoja mobilnih tehnologija dolazi do sve veće potrebe za prilagođavanjem poslovanja i marketinških aktivnosti. Prilagodba web-lokacija za mobilne uređaje, izgradnja mobilnih trgovina (m-commerce), bankarskih usluga i plaćanje preko mobilnih uređaja jedan je od uvjeta uspješnog poslovanja danas. Pronalaženje novih potrošača je olakšano preko mobilnih uređaja te tehnika i alata...
Značenje MICE segmenta u strukturi ponude proizvoda hotelskog poduzeća
Značenje MICE segmenta u strukturi ponude proizvoda hotelskog poduzeća
Ana Grba
U ovom radu je objašnjen pojam MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), te njegova uloga u ukupnoj strukturi putovanja, trendovi u ovom segmentu posebice imajući u vidu potrošnju koja se realizira kroz poslovne događaje. Za uspješno obavljen događaj u hotelu potrebna je dobra koordinacija između odjela, svaki odjel nosi jednaku odgovornost za svoj dio koji je bitna stavka u cjelokupnoj organizaciji. MICE iz godine u godinu kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu...
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Značenje lokalnih manifestacija za pozicioniranje turističke destinacije
Maja Vidak
Gledajući razmjere obuhvata i sve nivoe utjecaja turizma danas, može se reći kako je jedan od najveći fenomena današnjeg društva. Iako još uvijek svjetskim turistiĉkim odredištima dominira masovni turizam, ili popularno zvani SSS ( Sun, Sea, Sand ), 80-tih godina prošlog stoljeća zapoĉeo je proces diversifikacije turističkog proizvoda i razvoja novih vrsta turizma kao odgovor na suvremene trendove turističkih emitivnih tržišta. Svaka nova vrsta, odnosno oblik turizma...

Paginacija