Pages

Posljedice Napoleonova sloma i Bečki kongres 1815
Posljedice Napoleonova sloma i Bečki kongres 1815
Stipe Šolić
Napoleon Bonaparte, francuski vojskovođa s titulom cara, svojim vojnim uspjesima kroji političku kartu svijeta krajem 18. i početkom 19. stoljeća, s naglaskom na europsko tlo. Razdoblje njegove vladavine obilježeno je stalnim ratovanjem, ali prije svega teritorijalnim i političkim promjenama (također Građanskim zakonikom), među ostalim ukidanjem Mletačke Republike 1797., te Dubrovačke Republike 1808. godine. Razdoblje njegova pada očituje se protjerivanjem na Elbu, 1814.,...
Posljedice borbe protiv terorizma na ljudska prava u demokratskim državama
Posljedice borbe protiv terorizma na ljudska prava u demokratskim državama
Marko Roško
Ovaj diplomski rad bavi se temom posljedica borbe protiv terorizma na ljudska prava, gdje se posebno istražuje odnos protuterorizma i ljudskih prava u odabranim demokratskim državama: Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenome Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj. U radu se također daje teorijski okvir demokracije i ljudskih prava, te se definira pojam terorizma. Temeljnim istraživanjem i analiziranjem brojne znanstvene literature, međunarodnih i državnih zakone, dokazalo se kako...
Posljedice neoliberalizma u Latinskoj Americi, Case study: Čile i Argentina
Posljedice neoliberalizma u Latinskoj Americi, Case study: Čile i Argentina
Monika Cverlin
Ovaj rad se bavi temom neoliberalizma u državama Latinske Amerike, gdje se posebno istražuju države Čile i Argentina. Ovim radom se pokušalo dokazati da je neoliberalni koncept u društvenom i ekonomskom smislu negativno utjecao na istražene države. U radu se također opisuju pojmovi poput globalizacije, kojom je započeo proces neoliberalizma, te se daje teorijski okvir pojma neoliberalizma. Temeljitim istraživanjem, navedenim brojkama i tablicama se dokazalo da je...
Poslovanje i menadžment brodova za odobalnu potporu
Poslovanje i menadžment brodova za odobalnu potporu
Denis Erdelez
U diplomskom radu obrađena je tema poslovanja i menadžmenta brodova za odobalnu opskrbu koji su dio globalne industrije istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Uvodno je kratko opisan i menadžment u pomorstvu koji uvelike ovisi o kretanjima globalnog tržišta, njegovim potrebama i intezitetu. Opisane su vrste i tipovi odobalnih brodova koji opslužuju industrijski sektor istraživanja i proizvodnje nafte i plina na moru. Opisan je uvid u razvoj i prilike na globalnom tržištu...
Poslovanje poduzeća "Red Bull"
Poslovanje poduzeća "Red Bull"
Tea Perković
U završnom radu pod nazivom „Poslovanje poduzeća Red Bull“ se ukazuje na strategije poslovanja poduzeća Red Bulla. Pri tome je ukazano na mogućnosti izlaska poduzeća na međunarodna tržišta te na glavne konkurente. Cilj je ovog završnog rada dokazati da strategije koje poduzeće „Red Bull“ koristi odgovaraju potrebama i zahtjevima kupaca. Bitno je prepoznati promjene u poslovanju te reagirati novim strategijama. U radu vidimo otkud ti problemi proizlaze, kako ih najlakše...
Poslovanje poduzeća "Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai"
Poslovanje poduzeća "Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai"
Mia Katičić
Kriterij da bi neka organizacija bila neprofitna je svrha njenog postojanja, odnosno, da za glavni cilj nema ostvarivanje profita. Za raliku od profitnih poduzeća, neprofitne organizacije nemaju čvrsto organiziranu hijerarhijsku strukturu. Zaposlenici su volonteri koji nisu motivirani novcem, a ukoliko je uspješna i razvijena organizacija javlja se potreba za profesionalnim menadžerom, koji je za razliku od volontera plaćeni zaposlenik. Specifičnost neprofitnih organizacija se ogleda i...
Poslovna kriza malog poduzeća
Poslovna kriza malog poduzeća
Lukša Plenković
Kriza je bitan segment svakog poslovanja i obuhvaća poduzeća u bilo kojem trenutku. Kriza u poduzeću najčešće nastupa zbog lošeg menadžmenta jer ono nije spremno suočiti se sa problemima i nastojati ih riješiti. Iako se kriza smatra neželjenim procesom u samom poslovanju poduzeća može se istaknuti da ona ima i svoje pozitivne ishode. Pozitivan ishod koji se javlja je novi cilj kojem poduzeće teži i nastoji svim snagama doći do njega. U krizi je bitna motivacija zaposlenika...
Poslovna praksa socijalnih poduzeća
Poslovna praksa socijalnih poduzeća
Nikša Martić
Nesporno je da svaka poduzetnička aktivnost u određenoj mjeri pridonosi zajednici, no fokus u ovom radu je na društvenim poduzetnicima čije se djelovanje temelji na potpori organizacija koje su osnovane s ciljem rješavanja kritičnih društvenih problema te na djelovanje koje će biti, u najširem smislu, društveno korisno. Društveno poduzetništvo integrira stvaranje ekonomske i društvene vrijednosti, što omogućuje financijsku održivost raznih organizacija – udruga, zadruga,...
Poslovne strategije poduzeća  Sturbucks
Poslovne strategije poduzeća Sturbucks
Marijana Milatić
Rad ne sadrži sažetak.
Poslovno pregovaranje u BRICS zemljama
Poslovno pregovaranje u BRICS zemljama
Andrijana Botica
Pregovaranje je pojava koja je stalno prisutna u našim životima. Znati pregovarati je jako važno, jer ono predstavlja jednu od vještina nužnu za život, bilo u poslovnom ili privatnom svijetu. Pregovaranje, nadalje predstavlja način na koji ljudi rješavaju probleme s kojima se svakodnevno susreću, te se pregovaranje smatra kao jedan od osnovnih oblika ljudske komunikacije, koji se koristi, a da se nije ni svjesno. Za uspješno pregovaranje najvažnija je priprema, koja podrazumijeva...
Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama
Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama
Katja Trtoman
U diplomskom radu pod nazivom „Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama“ ukazuje se na specifičnosti prilikom poslovnog pregovaranja u Meksiku, Indoneziji, Južnoj Koreji i Turskoj. Poslovno pregovaranje je vještina, odnosno posebno umijeće koje je staro koliko i čovječanstvo. Vještina samog pregovaranja je preduvjet za razvoj poduzetnosti, poslovnih veza te pomaže pri rješavanju sukoba interesa između pregovaračkih strana. Prema tome, cilj pregovaranja je zajednički dogovor gdje...
Poslovno pregovaranje u OAPEC zemljama
Poslovno pregovaranje u OAPEC zemljama
Karmen Moretić
Arapski svijet karakterističan je po svojim geografskim, povijesnim, kulturnim i društveno-političkim obilježjima, a u današnjem modernom svijetu zanimljiv je prvenstveno zbog svojih prirodnih resursa i velikog tržišta. S obzirom na sve veću eksploataciju nafte i zemnog plina, 1968. godine, arapske države izvoznice Kuvajt, Libija i Saudijska Arabija osnivaju organizaciju O.A.P.E.C., s ciljem očuvanja svojih interesa i kontrole izvoza. U radu se obrađuje tema međunarodnog...

Pages