Pages

Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama
Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama
Katja Trtoman
U diplomskom radu pod nazivom „Poslovno pregovaranje u MIKT zemljama“ ukazuje se na specifičnosti prilikom poslovnog pregovaranja u Meksiku, Indoneziji, Južnoj Koreji i Turskoj. Poslovno pregovaranje je vještina, odnosno posebno umijeće koje je staro koliko i čovječanstvo. Vještina samog pregovaranja je preduvjet za razvoj poduzetnosti, poslovnih veza te pomaže pri rješavanju sukoba interesa između pregovaračkih strana. Prema tome, cilj pregovaranja je zajednički dogovor gdje...
Poslovno pregovaranje u OAPEC zemljama
Poslovno pregovaranje u OAPEC zemljama
Karmen Moretić
Arapski svijet karakterističan je po svojim geografskim, povijesnim, kulturnim i društveno-političkim obilježjima, a u današnjem modernom svijetu zanimljiv je prvenstveno zbog svojih prirodnih resursa i velikog tržišta. S obzirom na sve veću eksploataciju nafte i zemnog plina, 1968. godine, arapske države izvoznice Kuvajt, Libija i Saudijska Arabija osnivaju organizaciju O.A.P.E.C., s ciljem očuvanja svojih interesa i kontrole izvoza. U radu se obrađuje tema međunarodnog...
Poslovno pregovaranje u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije
Poslovno pregovaranje u Republici Hrvatskoj i ostalim zemljama Europske unije
Ana Pušić
U ovom radu obrađuje se tematika karakteristika poslovnog pregovaranja i pet Hofstedeoveih dimenzija kulture u zemljama članicama Europske unije i Republici Hrvatskoj. Razmatra se pojam pregovaranja , utjecaj kulture na pregovaranje, vrste pregovaranja, faze pregovaračkog procesa, taktike u procesu pregovaranja te pojedinačni utjecaj svake dimenzije kulture na proces pregovaranja. Pomoću sekundarnih podataka najprije se razmatraju dimenzije kulture zemalja članica Europske unije,...
Poslovno pregovaranje u afričkim zemljama
Poslovno pregovaranje u afričkim zemljama
Josipa Vrbat
Predmet je diplomskog rada poslovno pregovaranje u afričkim zemljama. Poslovno pregovaranje složen je i dugotrajan proces u kojem dvije pregovaračke strane nastoje postići određeni poslovni sporazum. Međunarodno poslovno pregovaranje složenije je od poslovnog pregovaranja koje se vodi unutar državnih granica jer na taj proces utječu različiti čimbenici, koje treba uzeti u obzir kako bi poslovno pregovaranje završilo uspješno. U procesu poslovnog pregovaranja kulture se razlikuju...
Poslovno pregovaranje u zemljama ASEAN-a
Poslovno pregovaranje u zemljama ASEAN-a
Ana Soldo
Predmet diplomskog rada je poslovno pregovaranje u ASEAN zemljama. Poslovno pregovaranje je međusobni proces komunikacije između dvije ili više osoba s različitim interesima kojima je cilj postizanje dogovora koji će za rezultat imati donošenje zajedničke odluke. Međunarodno poslovno pregovaranje kompliciraniji je proces nego pregovaranje u jednoj zemlji jer na njega utječu različiti čimbenici kao što su: politički i pravni pluralizam, međunarodna ekonomija, strane vlade i...
Poslovno pregovaranje u zemljama Andske skupine
Poslovno pregovaranje u zemljama Andske skupine
Antonio Tomić
Rad se bavi definiranjem i analizom poslovnog pregovaranja općenito i u zemljama Andske skupine. Definirano je poslovno pregovaranje, faze pregovaračkog procesa, elementi, strategije i etika u poslovnom pregovaranju. Nakon poslovnog pregovaranja slijedi međunarodno poslovno pregovaranje te komunikacija i uloga kulture u međunarodnom pregovaranju kao i korištenje pregovaračke moći u međunarodnom pregovaranju. Nakon definiranja međunarodnog poslovnog pregovaranja analiziraju se...
Poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije
Poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije
Yulia Konchenkova
Cilj ovog diplomskog rada bio je analizirati poslovno pregovaranje u zemljama Europske unije s posebnim osvrtom na četiri zemlje Europske unije - Njemačku, Francusku, Poljsku i Rumunjsku uzimajući u obzir načina vođenja poslovnih pregovora s obzirom na ekonomske, političke, socijalne te kultorološke čimbenike. Analiziraju se i učinci vještina pregovaranja na odvijanje procesa pregovaranja, usmjerenog na postizanje postavljenih ciljeva i rezultata, te se ukazuje na važnost...
Poslovno pregovaranje u zemljama MERCOSUR-a
Poslovno pregovaranje u zemljama MERCOSUR-a
Marinela Kristić
Pregovaranje je eksplicitna, dobrovoljno dogovorena razmjena između ljudi koji žele nešto jedan od drugoga, odnosno iznalaženje uvjeta za dobivanje onoga što želimo od nekoga tko želi nešto od nas. Smatra se jednom od najstarijih ljudskih aktivnosti koja se svakodnevno koristi u privatne i poslovne svrhe. U ovom diplomskom radu analiziraju se osnove poslovnog pregovaranja, faze koje se prolaze prilikom pregovaračkog procesa, te strategije koje se koriste kako bi se zadovoljile obje...
Poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e
Poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e
Teo Čebirić
Cilj ovog diplomskog rada jest analiza utjecaja različitih obrazaca kulturnog ponašanja na poslovno pregovaranje u zemljama NAFTA-e – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Definiraju se pojmovi poslovnog pregovaranja i međunarodnog poslovnog pregovaranja te međunarodne ekonomske integracije, analiziraju se faze pregovaračkog procesa, strategije i taktike pregovaranja te utjecaj kulture na pregovarački proces. Također je u radu obrađen i povijesni nastanak NAFTA-e kao...
Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Ana Baban
Ovaj rad analizira poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine – Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ukratko su prikazane geografske i demografske karakteristike svake zemlje, a glavni fokus stavljen je na karakteristike pregovaranja: pozdravljanje prilikom upoznavanja, komunikaciju, međusobne odnose, sklapanje ugovora i slično. U radu je definiran pojam poslovnog pregovaranja, kao i glavne odrednice poslovnog pregovaranja te međunarodnog pregovaranja. Analizirane su...
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Helena Obuljen
Kamping turizam poznat je kao jedan od najstarijih posebnih oblika turizma. Razvojem turizma, turističke ponude i potražnje, kamping turizam postaje osnova za razvoj glamping turizma, spoja prirode i luksuza. Trend glamping turizma prve u Europi su prepoznale Francuska, Portugal i Slovenija. Glamping turizam lako je prilagoditi svim segmentima potražnje jer osim opuštanja u prirodi i luksuza uključuje zabavu, sport, avanturu i kulturu. Ovaj oblik turizma u Republici Hrvatskoj (u...
Potencijal i mogućnosti općine Ston za razvoj održivog turizma
Potencijal i mogućnosti općine Ston za razvoj održivog turizma
Mario Medi
Tema rada je istražiti potencijal i mogućnost Općine Ston za razvoj održivog turizma kao i uključenost dionika u održivom turističkom razvoju. Budući se područje Općine Ston tek u novije vrijeme turistički razvija te doživljava početke turističkog razvoja potrebno je planski i metodološki usmjeriti područje općine na održivi turistički razvoj. Materijalna i nematerijalna povijesna ostavština kao i tradicija rada i življenja ostavili su za sobom značajne i prepoznatljive...

Pages