Pages

Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Svojstva i opasnosti ukapljenih plinova
Dinko Tentor
U cjelokupnom radu govorimo o ukapljenim plinovima koji su vrlo važan dio pomorske trgovine na globalnoj razini.Pojašnjavajući njihova svojstva i opasnosti koje takav način prijevoza nosi,želimo potvrditi potrebu njihove proizvodnje,unatoč njihovoj toksičnosti i upotrebu u mnogim granama industrije.Pratimo ponašanje tereta ukapljenih plinova pod različitim okolnostima,različitim tlakovima, u različito izgrađenim tankovima, njihovu iskoristivost i najčešće plovidbene rute.
Tajfuni
Tajfuni
Mario Jelavić
U ovom radu obrađuje se tema o tajfunima, kako se formiraju, koja im je struktura gdje i kad se javljaju, intenzitet, kategorizacija i imenovanje tajfuna. Također opisuju se štete koje mogu nastati od posljedica tajfuna kao i najrazornije oluje koje su pogodile istočni i jugoistočni dio Azije. Osim toga utvrđivamo utjecaj tajfuna na ljudske živote i pomorsku plovidbu, te kako se izbjegava tajfun u području Istočne Azije. Saznat ćemo organizacije koje se bave upozorenjem i...
Tehnologija izrade damskog pisaćeg stola
Tehnologija izrade damskog pisaćeg stola
Mihaela Benčić
U ovom radu opisan je predmet prepoznat kao Altdeutsch damski pisaći stolić sa kraja 19. stoljeća. Obrađena je problematika izrade takvog komada namještaja što uključuje poznavanje svojstava drva, tehnologije obrade drva i alata korištenih u obradi. Struktura i svojstva drva određuju način piljenja drvne sirovine, način obrade i njegovu upotrebu. Stoga su nakon opisa osnovne anatomije drva opisani procesi obrade drva koji dovode od drvne sirovine do predmeta. Obrađeni su postupci...
Tehnologija izrade i restauracija oleografije
Tehnologija izrade i restauracija oleografije
Valentina Roso
Ovaj diplomski rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio rada odnosi se na tehnologiju izrade i povijest nastanka oleografije. Drugi dio diplomskog rada odnosi se na dokumentaciju tijekom konzervatorsko-restauratorskih radova izvedenih na oleografiji Isus na križu. Svi izvedeni postupci popraćeni su fotodokumentacijom i objašnjeni.
Tehnologija izrade ikona
Tehnologija izrade ikona
Mauro Stražičić
Tema završnog rada je ''Tehnologija izrade ikona''. Završni rad bazirat će se na postupku i tehnici izrade ikone, a primjenjivat će se metoda izrade ikone iz Muzeja za umjetnost i obrt, Bogorodica s djetetom. Cilj ovog rada je objasniti što je ikona, navesti stilove u izradi ikona, objasniti njezino značenje kroz povijest, moguća oštećenja i metode koje se mogu koristiti kod ispitivanja oštećenja ikone te kako je zaštititi od mogućeg propadanja.
Tehnologija prijevoza drva
Tehnologija prijevoza drva
Ivica Prnić
U radu se obrađuje tehnologija prijevoza drva u teretnom pomorskom prometu. Drvo je vrlo značajna sirovina u brojnim industrijama te ima značajnu ulogu u životu čovjeka i kao finalni proizvod što je razlog zbog kojeg je odabrana navedena tema rada. Cilj rada je istražiti značajke i specifičnosti u pogledu prijevoza drva i drvnih prerađevina morem, posebice u pogledu značajki brodova za prijevoz drva i procesa manipulacije teretom s naglaskom na slaganje. Istraživanje pokazuje da...
Tehnologije za obradu i pohranu velikih podataka - koncept kognitivne pohrane podataka
Tehnologije za obradu i pohranu velikih podataka - koncept kognitivne pohrane podataka
Dado Butigan
Podatak najlakše možemo objasniti kao činjenicu koja je predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Ono predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.Što su onda Veliki podatci (engl. Big Data)? Ukratko bi mogli reći da je to tehnologija koja omogućava prikupljanje i obradu velikih količina strukturiranih i nestrukturiranih podataka u realnom...
Tehnologije za obradu tokova podataka
Tehnologije za obradu tokova podataka
Tilda Bjelogrlić
Ovaj rad bavi se pojmom tokova podataka s posebnim osvrtom na velike podatke. Veliki podaci su relativno nov pojam u svijetu tehnologije i odlikuju se glavnim karakteristikama poput volumena, raznolikosti i brzine te još nekim sporednim koje su utjecale na razvoj tehnologija i alata koje se bave upravljanjem velikim podacima: prikupljanjem, analizom, pohranjivanjem, dijeljenjem, ponovnom upotrebom i drugo. Razlozi nastanka velikih podataka su mnogi, a opisani su kao pokretači nastanka:...
Tematske turističke ceste
Tematske turističke ceste
Antonio Tomić
Koncept seoskog turizma izravan je nastavak ekoturizma, a potiče posjetitelje na iskustvo poljoprivrednog života iz prve ruke.S promjenom potražnje za određenim vrstama ne tako razvijenih oblika turizma, raste i ponuda te vrste turizma. Rad obrađuje tematske turističke ceste kao dio seoskog turizma i daje osvrt na tematske turističke ceste u istočnoj Hrvatskoj, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, središnjoj Hrvatskoj, u Lici i sjevernom Jadranu te u srednjem i južnom Jadranu.
Teorija igara u teoriji i praksi
Teorija igara u teoriji i praksi
Ivana Cvjetanović
Teorija igara je analitička osnova za istraživanje donošenja odluka u uvjetima rizika, konflikta ili suradnje igrača. Metodama teorije igara se mogu modelirati strateški odnosi između dva ili više igrača s ciljem pronalaženja najboljeg mogućeg ishoda za sve igrače. U radu se kroz modele Zatvorenikova dilema, Kukavica, Bitka spolova, itd. čitatelj upoznaje s pojmovima teorije igara kao što su racionalnost, optimalna strategija, Nashova ravnoteža, Pareto optimalnost i sl., te ga...
Teorije i prakse internetskih memova: Studije slučaja Hrvatske tragedije, Ćaća se vraća i Di su pare?
Teorije i prakse internetskih memova: Studije slučaja Hrvatske tragedije, Ćaća se vraća i Di su pare?
Luka Pleša
Internetski memovi su nevjerojatan fenomen internetskog doba. Nastaju reakcijom anonimnih kreatora na razne sadržaje, na raznim online lokacijama – kao što su društvene mreže, internetski forumi, pa čak i komentari na novinarske napise. Velikom se brzinom – poput virusa – umnažaju i šire te tako dobivaju na popularnosti, "lijepeći se" za umove internetskih korisnika. Prikazom literature i prakse ovaj rad istražuje internetske memove i pokušava raščlaniti najvažnije...
Teorijski načini proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite
Teorijski načini proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite
Domenika Krasan
Završni rad se bavi načinom proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite (istraživanja, strategije i prioriteta prije samog postupka zaštite). Način proučavanja papirne građe s ciljem provođenja zaštite odnosi se na ispitivanje stanja građe u svrhu izrade prijedloga preventivnih, konzervatorskih ili restauratorskih postupaka. U praksi se koriste razni pristupi od kojih su najzastupljenija tri načina evidentiranja zatečenog stanja gradiva: nasumično uzorkovane...

Pages