Pages

Povezana trgovačka društva
Povezana trgovačka društva
Kristina Čotić
Povezana trgovačka društva kao društvena pojava bitno utječu na gospodarstvo. Pojava povezanih društava rezultat je zahtjeva suvremenog načina poslovanja. Povezivanje trgovačkih društava omogućava brŽi tehnološki i gospodarski razvoj, bolju dostupnost izvora financiranja, otvara mogućnosti osvajanja novih tržišta kao i povećanja konkurentnosti kroz dijeljenje tehnologija i znanja. Različiti oblici povezanosti trgovačkih društava omogućavaju veću fleksibilnost rada kroz...
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Renato Kljunak
Još od najranijih doba svoga postojanja pomorstvo i trgovina su predstavljali temelje gospodarske djelatnosti Dubrovačke republike, dok je položaj grada Dubrovnika na mediteranu tome dodatno išao u prilog. Upravo iz te potrebe za trgovinom dolazi do razvitka brodogradnje u Dubrovačkoj republici, koja je bila među najboljima na mediteranu, te brojni zapisi govore koliko su dubrovački jedrenjaci bili hvaljeni i priznati među brojnim svjetskim brodovljem. Stoga nije čudo kako je u...
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Josip Redžović
Kontejnerizacija je suvremeni fenomen transporta tereta morem. 26. travanj 1956. godine označava se kao početak kontejnerizacije. Tada je u luci Port Newark ukrcan prvi kontejner na palubu prenamjenjenog tankera IDEAL X za luku Houston. Danas su kontejnerski brodovi velikih kapaciteta i brzine tzv. „mega“ brodovi. Oni danas čine 13,3% svjetske flote, a kontejnerizaciju je unatrag zadnjih 30-tak godina obilježio porast prometa, koji se povećao jedanaest puta. Sve navedeno ukazuje na...
Povijest umijeća građenja violina uz osnovne konzervatorsko - restauratorske metode
Povijest umijeća građenja violina uz osnovne konzervatorsko - restauratorske metode
Maja Bačić
Obzirom da je drvo najvažniji i nezamjenjivi materijal pri građenju violina, ovim će se radom istražiti utjecaj tehnoloških osobina drva na ton violine. Osim samog izbora materijala, naglasak će biti stavljen i na konstrukciju izrade violina, odnosno njen oblik i dimenzije te odnose među pojedinim konstrukcijskim dijelovima koji sačinjavaju akustičku cjelinu jedinstvenih osobina. Zbog njihove kompleksnosti te dualne, materijalne i nematerijalne, vrijednosti, glazbeni se instrumenti...
Pozlata na drvu
Pozlata na drvu
Antonia Tikvica
Rad ne sadrži sažetak.
Počeci hotelijerstva u Dubrovniku
Počeci hotelijerstva u Dubrovniku
Dragana Butigan
Rad se bavi počecima hrvatskog hotelijerstva koje je osnova turističke industrije i pokretač razvoja niza međuovisnih djelatnosti, i to na primjeru Dubrovnika - jedne od vodećih europskih turističkih destinacija danas. Turistička orijentiranost Dubrovnika ima izrazito dugu tradiciju, počevši od prvih organiziranih dolazaka posjetitelja, razvoja parobrodarstva i otvorenja modernog Grand hotela Imperial (nekad elitnog hotela austrijske provincije Dalmacije a danas Hilton Imperial...
Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Ivan Kristović
U ovom završnom radu analizirana je i obrađena tema pranja tankova na brodovima za prijevoz kemikalija. Prethodno obradi same srži teme, rad pobliže objašnjava pojam broda kao plovnog sredstva, tipove brodova koji se koriste za prijevoz tekućeg tereta, kao i detaljan pregled brodova koji se konkretno koriste za prijevoz kemikalija. Obrađen je razvoj prethodno navedenih brodova kao i njihova kategorizacija prema IBC pravilniku. Nadalje su navedeni međunarodni propisi koji se odnose na...
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Janis Marinović
U radu je obrađen pravni položaj vjerovnika u okviru Stečajnog postupka. Stečajni zakon uređuje otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnog za plaćanje te uvjete i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Glavni cilj stečajnog postupka je skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenje njegove imovine i podjela...
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Josipa Zec
U ovom radu analizirana je funkcija kontrolinga kao modernog alata za poboljšanje poslovnog rezultata hotelskog poduzeća, te kako se njime koristi hotel Hilton Imperial Dubrovnik koji posluje preko 100 godina. Hotel Hilton Imperijal dio je američke međunarodne hotelske grupacije Hilton Worldwide koja je jedna je od najvećih i najbrţe rastućih hotelskih grupacija, spada u sam vrh svjetske hotelske industrije te je lider na svjetskom hotelskom tržištu. Trenutno u svom portfelju...

Pages