Pages

Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Ines Žuvela
Upravljanjem kvalitetom je danas od velike važnosti unutar svake organizacije i u općoj kvaliteti života koja ovisi o mnogo komponenata kao što su sigurnost, stanje prirodne okoline i njezine zaštite, dinamika općeg napretka u društvu i unutar toga napretka u gospodarstvu. Osim toga, ako se organizacija odluči za primjenu i uvođenje strategije upravljanja odnosa s potrošačima, treba voditi računa o privatnosti potrošača kako nebi prevladali negativni efekti. Upravljanje odnosom...
Profil controllera kao činitelj uspješnosti menadžmenta
Profil controllera kao činitelj uspješnosti menadžmenta
Petra Bratičević
Controlling je u svijetu prepoznat kao efikasan čimbenik uspješnosti poslovanja svake kompanije, te je obično jako dobro zastupljen u svim sferama poslovanja. Zemlje u tranziciji još uvijek rade na upoznavanju s prednostima controllinga. Koncept u tranzicijskim zemljama je nerazvijen, te zahtjeva uvođenje programa u škole i visoka učilišta, kako bi isti postao uvriježen u poslovne prakse. Ovim radom se nastoji približiti pojam controllinga, te ukazati na neophodnost njegovog...
Programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj
Programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj
Mila Knežević
Tema ovoga rada su programi za regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj. U radu je osim Europske unije i njenih ciljeva predstavljeno i pet velikih fondova unutar Europskog strukturnog i investicijskog fonda te strateški dokumenti za korištenje tih fondova. Sukladno temi rada definiran je regionalni razvoj te regionalna politika Republike Hrvatske. Predstavljena je iskorištenost fondova Europske unije za regionalni razvoj te izvršena analiza korištenja sredstava iz EU fondova na razini...
Proizvodnja slatke vode na brodovima
Proizvodnja slatke vode na brodovima
Maro Bjelokosić
Voda na brodovima ima važnu ulogu za posadu, putnike te za hlađenje raznih strojeva i uređaja. Stoga se brod mora opskrbiti dovoljnim količinama vode. Slatka voda se dobiva pomoću posebnih uređaja, a potom se pročišćava i skladišti. Danas postoji čitav niz različitih uređaja za dobivanje slatke vode iz morske, s različitim principima rada. Koji će uređaj biti ugrađen na brodu ovisi od vrste, veličine, namijene broda, kao i od raspoložive rezervne energije za pogon...
Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća
Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća
Maja Krasan
Teme ovoga rada su proizvodnja, troškovi i odluke poduzeća, kao jedne od najvažnijih predmeta istraživanja mikroekonomije. Proizvodnja u poduzeću je proces stvaranja dobra od danih inputa, kapitala, rada i tehnologije. Cilj svakog poduzeća je ostvariti maksimalni output od danih resursa koji stvaraju dodanu vrijednost. Za proizvodnju se mogu koristiti različite kombinacije inputa, a teži se optimalnoj kombinaciji inputa koja stvara maksimalni output. Pri proizvodnji, poduzeća žele...
Projekcija identitetskog sustava Dubrovnika kroz kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Projekcija identitetskog sustava Dubrovnika kroz kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture 2020.
Paula Brajević
Europska prijestolnica kulture je inicijativa Europske unije kojoj je cilj istaknuti bogatstvo i raznolikost europskih gradova, kao i zajedničke kulturne aspekte Europe, kako bi pridonijela zbližavanju europskih naroda i njihovom boljem međusobnom uvažavanju. U skladu s općim ciljevima, od grada koji ponese naslov Europske prijestolnice kulture očekuje se da svojim aktivnostima poboljša opseg, raznolikost i europsku dimenziju svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu...
Projektiranje i izrada antene s kružnim otvorom na 2,4 GHz
Projektiranje i izrada antene s kružnim otvorom na 2,4 GHz
Dubravko Šegović
Ovaj rad definira općenita načela rada antena te podjelu vrsta antena. Također, sadrži opis osnovnih parametara antena. Detaljno je objašnjen postupak projektiranja i izrade antene s kružnim otvorom za rad na 2,4 GHz. Analizirani su mogući problemi prilikom izrade antena. Izvršena su i analizirana laboratorijska mjerenja raspršnih parametara izrađenih antena.
Projektiranje i izrada web razvojnog okruženja
Projektiranje i izrada web razvojnog okruženja
Ivan Bačić
Rad ne sadrži sažetak.
Prometna politika Europske unije
Prometna politika Europske unije
Maria Šimunović
Članstvo u Europskoj uniji predstavlja važnu ulogu Republici Hrvatskoj, od njenog ulaska 1. srpnja 2013. godine pa do danas. Pridonijelo je bržem i boljem razvoju države, gospodarskom razvoju te potiče mlade poduzetnike na samostalan rad i vođenje posla kroz različite Europske fondove. Kao dio Europske unije, prometna politika Europske unije pomaže pri razvoju cestovnog, željezničkog, pomorskog te zračnog prometa i prometne infrastrukture. Navedene prometne grane nastoje se...
Prometna povezanost Hrvatske u 19. stoljeću
Prometna povezanost Hrvatske u 19. stoljeću
Anja Vlašić
Razdoblje 19. stoljeća praćeno je ubrzanom tehničkom razvoju koje nije dotaknulo Hrvatsku koja je ostala loše prometno povezana i teritorijalno razjedinjena. Tijekom 19. stoljeća ostala je pod različitim stranim uprava, čiji su sukobi kočili gospodarski razvoj. Gradnja cestovne i ţeljezničke mreţe bila je usporena, često neusklaĎena i suprotna potrebama razvoja hrvatskoga gospodarstva.
Promjena temeljnog kapitala kod dioničkog društva
Promjena temeljnog kapitala kod dioničkog društva
Nina Vlatković
Dioničko društvo ubraja se u skupinu društava kapitala. Temelj povezivanja je isključivo kapital, a ne ljudi i njihovi odnosi. Temeljni kapital ne smije se miješati sa stvarnom imovinom društva, koja se dobitkom povećava, a kod gubitka može se i smanjiti. U času postanka društva u pravilu nema razlike u vrijednosti temeljnog kapitala i imovine društva, ali se u toku poslovanja društva imovina mijenja, dok temeljni kapital ostaje isti. Bitno je da se i on odlukom dioničara...
Promjene u kapitalu dioničkog društva
Promjene u kapitalu dioničkog društva
Roko Bakula
Tema ovog diplomskog rada su Promjene u kapitalu dioničkog društva. Kapital potreban za osnivanje i početak poslovanja kao i za širenje poslovanja dioničkog društva naziva se temeljni kapital, a prikuplja se izdavanjem odnosno prodajom dionica. Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na dionice, a kao najniži nominalni iznos temeljnog kapitala zakonom je određen iznos od 200.000,00 kuna. Temeljni kapital se može povećavati ili smanjivati. Takve promjene kapitala su...

Pages