Pages

Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Nikoleta Miljas
Početkom 21. stoljeća, riječna krstarenja bilježe rast na unutarnjim plovnim putevima u Europi. Skoro više od polovice ukupnog tržišta čine krstarenja Dunavom, Rajnom, kanalom Rajna-Majna-Dunav. S obzirom na to da Hrvatska leži na Dunavskom koridoru kojeg čine tri rijeke: Sava (562 km), Drava (305 km) i Dunav (188 km), takav položaj veoma je pogodan za razvoj riječnih krstarenja. Za razvoj riječnih krstarenja, osim povoljnog položaja, potrebna je i zadovoljavajuća plovnost na...
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Teo Čebirić
U ovom završnom radu definirani su neki pojmovi ključni za navedeni rad poput informacija i informacijskog sustava, odnosno opisan je njegov životni ciklus. Dalje su u radu opisani pojmovi kao što su sigurnost, računalna sigurnost, informacijska sigurnost i sigurnost informacijskih sustava. Zatim kreće izlaganje, odnosno razrada teme u kojoj se više govori o sigurnosti informacijskih sustava, konkretno o principima informacijskih sustava te o zakonima i institucijama za sigurnost IS-a...
Rizik i financijski menadžment
Rizik i financijski menadžment
Denis Lovrić
Rizik kao neizostavni dio svake organizacije usko je vezan s procesom odlučivanja. Prilikom donošenja odluka bitno je znati koji su potencijalni rizici za poduzeće. Za upravljanje rizikom u poduzeću bitna je identifikacija i mjerenje rizika što predstavlja uvjet procesu analize rizika te utvrđivanje njegovog potencijalnoga utjecaja na poslovanje poduzeća u budućnosti. Menadžment može izbjegavati, umanjivati i prevaljivati različite oblike rizika s kojima se poduzeće susreće u...
Rizik i neizvjesnost u ekonomskoj analizi i menadžerskom odlučivanju
Rizik i neizvjesnost u ekonomskoj analizi i menadžerskom odlučivanju
Amalija Nikolac
Rizik je neizostavni dio svakodnevnog života te je sastavni dio svake ljudske djelatnosti. S rizikom i neizvjesnosti susreću se i poslovne organizacije odnosno poduzeća u kojima je veoma važno poznavanje ove tematike i adekvatno reagiranje. Posebno je važno prilikom donošenja odluka znati koji su potencijalni rizici za poduzeće. Nakon utvrđivanja poslovnih rizika bitno je pravilno i učinkovito upravljati rizicima. Kako bi zadržala svoju poziciju na tržištu ili ostvarivala...
Ro-Ro terminali
Ro-Ro terminali
Ivan Despot
Roll on-roll off ili kraće RO-RO, u slobodnom prijevodu s engleskog jezika znači ''dokotrljaj-otkotrljaj''. Usporedni naziv drive on-drive off rjeđe se upotrebljava. Izraz RO-RO nastao je 60ih godina 20. stoljeća kada započinje masovnija izgradnja specijaliziranih brodova koji primaju teret na kotačima - horizontalno, za razliku od dotada uobičajenoga vertikalnog ukrcaja broda tzv. LO-LO načinom (''lift on-lift off'' ili digni-spusti). Skladišni prostor brodova koji prevoze RO-RO...
Ručni alati za blanjanje
Ručni alati za blanjanje
Hrvoje Smoljan
Rad pod nazivom „Ručni alati za blanjanje“ bavi se povijesnim pregledom alata i izradom profilne blanje. Upotrebom blanja, od Egipta, tijekom Rimskog carstva pa do srednjeg vijeka postoje zapisi koji ukazuju da nije bilo velikih promjena u načinu izrade i korištenja alata. Alat za blanjanje, s posebnim osvrtom na profilne blanje opisan je detaljno kroz rad. Upotreba blanja, održavanje blanja, oštenje noževa, profili noževa te materijali od kojih su napravljene blanje analizirani...
Satelitski navigacijski sustav Galileo
Satelitski navigacijski sustav Galileo
Filip Jovanović
Ovaj završni rad bavi se temom europskog navigacijskog sustava pod imenom Galileo. Cilj je opisati cijeli Galileo sustav od početka planiranja; zašto je planiran, čemu će služiti, za koga i za što je namjenjen te njegova buduća primjena. Prije svega glavni cilj je ući u sustav s tehničke strane te na taj način opisati i predočiti shemama princip rada, segmente sustava i tehnologiju koju koristi. Usporedbom s konkuretnim satelitskim navigacijskim sustavom uočit ćemo koliko je...
Satelitski sustavi u pomorstvu
Satelitski sustavi u pomorstvu
Domagoj Maršić
U ovom završnom radu govorit će se o satelitskim navigacijskim sustavima koji su sastavni dio pomorskog prometa. Suvremeni satelitski navigacijski sustavi u velikoj mjeri poboljšavaju pomorski prijevoz te utječu na sigurnost pomorskog prometa. Cilj rada je prikazati suvremene satelitske navigacijske sustave koji se najčešće koriste u pomorstvu te njihov princip rada.
Satelitski sustavi za pozicioniranje
Satelitski sustavi za pozicioniranje
Marko Radman-Livaja
Rad ne sadrži sažetak.
Secesijski namještaj s osvrtom na primjere iz Dubrovačkih muzeja
Secesijski namještaj s osvrtom na primjere iz Dubrovačkih muzeja
Nikolina Vukanović Urljević
Rad ne sadrži sažetak.
Shaderi
Shaderi
Karlo Arbanas
Shaderi su programi koji primjenjuju efekte pri iscrtavanju 3D modela. Koriste se u mnogim programima koji iscrtavaju 3D modele na ekran, kao što su filmovi, video igre itd. Za svaki pixel modela koji se iscrtava, primjenjuje se izračun za određeni shader, te se model prikazuje sa tim efektom. Mnogi shaderi koriste normale fragmenta modela pri izračunu kako bi mogli pravilno primijeniti određene efekte. Neki od mogućih efekta su: osnovno sjenčanje, refleksija, magla, itd. Neki...
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Sigurnosne postavke ECDIS-a za sprječavanje nasukavanja broda
Periša Pavlović
Ovaj rad ukazuje na važnost pravilne postavke alarma za izbjegavanje i nasukavanje. Neke studije su pokazale da se većina nasukavanja od uvođenja ECDIS-a dogodila upravo radi pogrešno podešenih postavki alarma protiv nasukavanja. U ovom radu je napravljena usporedba pravila različitih kompanija, analizirana je literatura koja se koristi na brodovim te je donešen zaključak koji način računanja i određivanja postavki bi bio optimalan.

Pages