Pages

Promjene u kapitalu dioničkog društva
Promjene u kapitalu dioničkog društva
Roko Bakula
Tema ovog diplomskog rada su Promjene u kapitalu dioničkog društva. Kapital potreban za osnivanje i početak poslovanja kao i za širenje poslovanja dioničkog društva naziva se temeljni kapital, a prikuplja se izdavanjem odnosno prodajom dionica. Temeljni kapital dioničkog društva podijeljen je na dionice, a kao najniži nominalni iznos temeljnog kapitala zakonom je određen iznos od 200.000,00 kuna. Temeljni kapital se može povećavati ili smanjivati. Takve promjene kapitala su...
Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje
Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje
Sara Jurašić
Završni rad pod nazivom Promjene u okolini marketinga i ponašanje potrošača na tržištu krajnje potrošnje, temelji se na istraživanju potrošačkih navika i promjena istih s obzirom na negativan medijski publicitet. Istraživani slučaj, je pojava Salmonelle spp. u mesnim proizvodima trgovačkih lanaca diljem Hrvatske, te utjecaj objava iz medija na daljnju kupnju proizvoda iz mesno prerađivačke industrije. Problemu se pristupilo definiranjem osnovnih marketinških pojmova,...
Promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija
Promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija
Tanja Kuštrić
Tema ovog rada su promjene vrhovnog menadžmenta na primjeru odabranih svjetskih korporacija. U radu su prikazane promjene vrhovnog menadžmenta u poduzeću „Apple“ i poduzeću „Microsoft“. Sukladno temi rada definirano je korporativno upravljanje, menadžerski kapitalizam i njegov utjecaj te promjene i položaji menadžmenta u različitim situacijama i promjenama. Predstavljene su promjene vrhovnog menadžmenta u svijetu te utjecaj vlasničke koncentracije. Prikazan je utjecaj...
Promocija kao element marketinškog  spleta u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Promocija kao element marketinškog spleta u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Božo Matuško
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (skraćeno OPG) je gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost koristeći vlastite i unajmljene resurse. Po svojoj veličini, broju zaposlenih i prihodu spadaju u mala poduzeća, a u Republici Hrvatskoj ih prema statističkim podacima ima oko 165 000. Jedan od izazova za ova mala poduzeća je kako doći do ciljanih tržišta, odnosno, primjena marketinga i promocije kao djela marketinškoga spleta u...
Propisi u svezi prijevoza stoke morem
Propisi u svezi prijevoza stoke morem
Toni Žarak
Prijevoz stoke morem spada u posebnu vrstu prijevoza jer su žive životinje tijekom prijevoza izložene posebnim rizicima, te zbog toga postoje specijalni međunarodni i nacionalni propisi u svezi prijevoza ove vrste tereta. U ovom radu posebno se naglasak stavlja na prava i obveze ugovaratelja iz ugovora o prijevozu i na Pomorski zakonik Republike Hrvatske.
Proračun Europske unije
Proračun Europske unije
Jakša Ćebo
Proračun je najvažniji strateški dokument Europske unije (EU) koji odražava njen program i ciljeve. Različit je od proračuna zemalja članica, ali ipak dovoljno snažan da bude pokretač EU. Njegova je specifičnost to što ne postoji mogućnost zaduživanja, te da se troši točno onoliko koliko se i prikupi sredstava. Zajednički interesi EU se integriraju u proračunu i svaka članica ravnopravno sudjeluje u njegovom kreiranju i korištenju. Ima važan i kulturni aspekt koji...
Protokoli za upravljanje putevima kroz mrežu bežičnih senzora
Protokoli za upravljanje putevima kroz mrežu bežičnih senzora
Josip Curić
Izrada protokola za usmjeravanje (routing) kod bežičnih senzorskih mreža predstavlja izazov koji se najvećim dijelom temelji na ograničenim resursima i stalnim nastojanjem da se maksimalno smanji potrošnja energije unutar mreže i da se poveća vijek trajanja mreže. Da bi se realizirala izrada odgovarajućeg protokola koji je u stanju odgovoriti na brojne zahtjeve senzorske mreže potrebno je najprije temeljito upoznati karakteristike bežičnih senzorskih mreža te karakteristike...
Protupožarna oprema na brodovima
Protupožarna oprema na brodovima
Josip Marušić
Požar broda nekontrolirano je gorenje cijelog broda ili njegovih dijelova. Eksplozija je trenutačno izgaranje tereta, odnosno zapaljivih plinova i para tekućih tereta ili pogonskog goriva. Do požara/eksplozije dolazi zbog/nakon sudara, poglavito brodova sa zapaljivim teretom ili zbog nepravilnih postupaka posade. Požari/eksplozije zbog nepravilnih postupaka mogu se dogoditi tijekom plovidbe (u prostorima s brodskim postrojenjima, ili skladištima tereta) ili na sidrišti i u luci...
Protupožarna zaštita na putničkim brodovima
Protupožarna zaštita na putničkim brodovima
Marin Vlašić
U ovom radu je obrađena tema protupožarne zaštitite na putničkim brodovima. Požar na brodu predstavlja veliku opasnost za ljudske živote i okoliš pa je zbog toga protupožarna zaštita izrazito bitan element svakog broda. Putnički brod je specifičan primjer prevencije i protupožarne zaštite zbog velikog broja ljudi i nastambi. Obrađena je prije svega teorija gorenja i sredstva gašenja, a zatim i pravna načela protupožarne zaštite, propisana međunarodnim konvencijama, te...
Pročistači ispušnih plinova na brodovima
Pročistači ispušnih plinova na brodovima
Franjo Nižić
Brodovi onečišćuju okoliš. Jedno od područja koje onečišćuju je i zrak. Brodovi koriste motore s unutarnjim izgaranjem koji kao nusproizvod ispuštaju plinove pune štetnih tvari. Uzročnik visoke razine štetnih tvari, od kojih se izdvajaju sumporni i dušikovi oksidi, su količine tih tvari u gorivu. Kako bi se riješio taj problem i smanjilo zagađenje bilo je potrebno ustrojiti pravno uređenje. Međunarodnoj konvenciji o sprječavanju onečišćenja s brodova dodan je prilog o...
Publicistički prilozi Meda Pucića u dubrovačkim tiskovinama
Publicistički prilozi Meda Pucića u dubrovačkim tiskovinama
Katija Kljunak Markišić
Dubrovački književnik Medo Pucić (1821.-1882.) je svojim bogatim književnim i publicističkim djelovanjem značajno utjecao na društveni i kulturni život Dubrovnika sredinom 19. stoljeća. Publicistički tekstovi objavljeni u tiskovinama Rimembranze della Settimana i L'Avvenire doprinjeli su razvoju novinarstva u Dubrovniku u turbuletnom vremenu kroz koje je grad tada prolazio. Vrlo obrazovan i svestran - preporoditelj, književnik i prevoditelj inspiraciju za svoja djela i političke...
Putnički brodovi
Putnički brodovi
Maroje Božić
U ovom radu naglašena je važnost putničkih brodova u svijetu i u nacionalnoj plovidbi. Prikazana je povijest njihova nastanka i napravljena je osnovna podjela putničkih brodova. Navedene su konvencije kojima podliježu putnički brodovi, te međunarodni i nacionalni propisi. Putnički brodovi imaju bitan značaj u pomorskom prometu, osim što prevoze putnike mogu prevoziti i vozila, te ostvaruju veliku ulogu i u rastu turizma.

Pages