Pages

"Poteškoće dojenja i njihovo zbrinjavanje"
"Poteškoće dojenja i njihovo zbrinjavanje"
Marta Kodžoman-Radan
U ovom radu prikazano je dojenje te sve dobrobiti koje ono nosi za sobom, ali i poteškoće koje mogu otežati hranjenje prirodnim putem. Majčino mlijeko se smatra jedinom potrebnom hranom za novorođenče i dojenče barem do navršene prve godine života. Mnoge majke se susreću sa poteškoćama koje su vezane uz samo dojenje pa upravo zbog toga neke od njih odustaju od dojenja. Najčešće poteškoće s kojima se majke susreću u početku dojenja su: ravne bolne i oštećene bradavice,...
"Potrebe bolesnika za palijativnom skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije"
"Potrebe bolesnika za palijativnom skrbi na području Dubrovačko-neretvanske županije"
Ana Radetić
Palijativna skrb je skrb za osobu u smislu očuvanja njenog digniteta i cjelovitosti. Usmjerena je na ublažavanje patnji, te očuvanju najbolje moguće kvalitete života sve do smrti. Palijativna skrb se primjenjuje paralelno s kurativnom skrbi od časa postavljanja dijagnoze potencijalno smrtonosne bolesti. U našoj državi sustav palijativne skrbi je u razvoju i nema resurse za sve veće potrebe. Resurse je važno usmjeriti na one pacijente kod kojih je završeno aktivno liječenje....
"Pravo pacijenta na obaviještenost i uloga medicinske sestre"
"Pravo pacijenta na obaviještenost i uloga medicinske sestre"
Mihaela Ariana Lukić
Pacijenti danas traţe sve više informacija vezanih uz zdravstvene usluge i vlastito zdravstveno stanje. Osviješteni pacijenti sve više ukazuju na probleme u zdravstvu koji se odnose i na naĉin na koji su informirani. Problem se javlja zato što pacijenti ĉesto ne razumiju poruku koja im se prenosi te se u tom sluĉaju može govoriti da njihov pristanak na liječenje nije informiran bez obzira što oni svojim potpisom pristaju na određeni medicinski zahvat. Kvalitetno suodlučivanje...
"Prehrambene navike medicinskih sestara u Dubrovniku"
"Prehrambene navike medicinskih sestara u Dubrovniku"
Nina Gverović Mesulić
Rad ne sadrži sažetak.
"Prepoznavanje i simptomatologija zanemarivanja i zlostavljanja djece na području Dubrovnika"
"Prepoznavanje i simptomatologija zanemarivanja i zlostavljanja djece na području Dubrovnika"
Andrea Lakić
Uvod: Zlostavljanje i zanemarivanje djece u obitelji nije samo problem obitelji, već je to problem društva u cjelini. Toleriranje zlostavljanja djece u obitelji ostavlja dugotrajne posljedice na cijelo društvo, stoga je važno jasno identificirati što je zlostavljanje, koji oblici zlostavljanja postoje i kako se suočavati s njima. Obitelj je primarna zajednica u kojoj bi dijete trebalo doživljavati pozitivna iskustva i emocije. Ako to izostane, dijete u primarnoj zajednici stvara...
"Prestanak trgovačkog društva"
"Prestanak trgovačkog društva"
Kristina Žderić
Cilj ovog završnog rada je istražiti i objasniti pojam prestanka trgovačkih društava. Kako bi se što bolje istražio sam prestanak i razlozi koji dovode do istog, treba se prvo upoznati s općim pojmovima i definicijama karakterističnima za trgovačka društva. Trgovačko društvo kao pravna tvorevina ima svoj početak i svoj kraj. Neka društva traju kraće, neka duže, a njihovo trajanje uglavnom ovisi o volji članova društva odnosno volji vjerovnika. Upravo zbog toga je volja...
"Pretraživanje bibliografskih baza podataka u svrhu određivanja broja objavljenih članaka čiji su autori polaznici studija Kliničko sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku"
"Pretraživanje bibliografskih baza podataka u svrhu određivanja broja objavljenih članaka čiji su autori polaznici studija Kliničko sestrinstvo Sveučilišta u Dubrovniku"
Manuela Roso
U današnjem su znanstvenom sustavu opće prihvaćeni metrički pokazatelji za svrhe ocjenjivanja znanstvene izvrsnosti pojedinaca i institucija. Istovremeno, uporaba metričkih sustava (faktor odjeka; engl. Impact factor) postaje osnovni čimbenik za ocjenjivanje stupnja kvalitete i prepoznatljivost znanstvenih časopisa. Naime, što su viši metrički pokazatelji veća je znanstvena značajnost časopisa. Danas se značajno i kontinuirano povećava broj medicinskih sestara/tehničara...
"Prikaz liječenja Dupuytrenove kontrakture u OB Dubrovnik u petogodišnjem razdoblju"
"Prikaz liječenja Dupuytrenove kontrakture u OB Dubrovnik u petogodišnjem razdoblju"
Daniela Korić
Dupuytrenova kontraktura ili palmarna fascijalna fibromatoza je kontraktura uzrokovana promjenama u palmarnoj aponeurozi koje rezultiraju fleksijskom kontrakturom prstiju ruke
"Prioriteti pri uzgoju ranih ličinačkih stadija morskih vrsta riba"
"Prioriteti pri uzgoju ranih ličinačkih stadija morskih vrsta riba"
Ivana Radoš
Ovaj rad prikazuje rane životne stadije (embrionalni, ličinački, juvenilni) riba, osnovne čimbenike uzgoja ranih ličinačkih stadija morskih vrsta riba, te učinke različitih parametara okoliša na preživljavanje i stopu rasta ličinka. Okolišni uvjeti koje je potrebno uzeti u obzir pri uzgoju ličinka riba su temperatura, turbiditet, salinitet, te prisutnost i intenzitet svjetla i tame. Osim toga, postoje razlike u ponašanju pri hranjenju između ličinkog i juvenilnog stadija riba...
"Pristup medicinske sestre recidivirajućoj abdominalnoj boli kod djece"
"Pristup medicinske sestre recidivirajućoj abdominalnoj boli kod djece"
Sandra Švarc
Recidivirajuća abdominalna bol (RAB) često se pojavljuje u dječjoj dobi. Do boli moţe doći zbog organskih smetnji, funkcionalnih smetnji ili psihogenih smetnji. Kod najvećeg broja djece radi se o funkcionalnim poremećajima gastrointestinalnog trakta (funkcionalna dispepsija, sindrom iritabilnog crijeva, abdominalna migrena, izolirana abdominalna bol). Nakon uočavanja upozoravajućih faktora iz anamneze ili prilikom pregleda kod djece treba proširiti pretrage. Terapijski je...
"Pristup osobama s posebnim potrebama"
"Pristup osobama s posebnim potrebama"
Maria Šimunović
U ovom završnom radu govorit će se općenito o osobama s posebnim potrebama, te pristupu i skrbi. Također, u ovom radu baviti ćemo se analizom stavova ljudi prema osobama s posebnim potrebama, te o međuljudskim odnosima današnjeg društva sa osobama s posebnim potrebama. Odmah na početku ćemo razjasniti tko su osobe s posebnim potrebama i pojmove koji se vežu za njih, te stavove ljudi kroz povijest prema osobama s posebnim potrebama. U drugom dijelu rada analizirati će se...
"Problematika prebjega iz akvakulture - primjer lubina na ušću Neretve"
"Problematika prebjega iz akvakulture - primjer lubina na ušću Neretve"
Vinkica Žderić
U radu se istražuje problematika prebjega lubina (Dicentrarchus labrax) iz akvakulture s naglaskom na njihovu pojavu na ušću rijeke Neretve. Rad opisuje značajke lubina ulovljenih na ušću Neretve i opisuje razlike ulovljenih prebjega u odnosu na prirodnu populaciju. Opisuju se uzroci i posljedice bijega ribe u svijetu, problem križanja odbjeglih i divljih lubina te kompeticiju za hranu. Na kraju je naveden zaključak o svjetskoj problematici prebjega iz akvakulture.

Pages