Pages

Python u strojnom učenju  - Pandas
Python u strojnom učenju - Pandas
Nikolina Šanovsky
Razvojem tehnologije ljudi se okreću prema novim, traženijim poljima znanosti, kao što je strojno učenje. To su prepoznali i IT stručnjaci u Pythonu te su razvili skup biblioteka koji omogućuju rad s podacima na razne načine. S tim poduhvatom Python je izgubio lošu reputaciju ‘toy language-a’, jezika bez opće namjene. Python je već neko vrijeme pri vrhu ljestvice najpopularnijih programskih jezika te je cilj ovoga rada opravdati tu visoku poziciju. S obzirom da se skoro...
Radne tvari u rashladnim sustavima i propisi o zaštiti okoliša
Radne tvari u rashladnim sustavima i propisi o zaštiti okoliša
Adi Nukić
U ovom završnom radu opisan je rad rashladnih sustava te njihovi osnovni dijelovi koji su nuţni za normalno funkcioniranje. Prikazane su generacije rashladnih sustava s najvaţnijim karakteristikama. Navedene su i najĉešće upotrebljavane radne tvari u rashladnim sustavima, te njihov utjecaj na okoliš. Govoreći o utjecaju radnih tvari na okoliš, nabrojane su i zakonske regulative, meĊunarodni akti i propisi Europske Unije vezani uz zaštitu okoliša prilikom uporabe radnih tvari....
Radni odnosi
Radni odnosi
Monika Nikolac
Uspostavom slobodne i neovisne Republike Hrvatske uspostavljeni su i novi društvenoekonomski odnosi koji se temelje na privatnom vlasništvu i trţišnom gospodarstvu. Prema Ustavu poduzetništvo i trţišna sloboda su temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Pravo na rad propisano je odredbom Ustava RH prema kojoj svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakom je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i duţnost. Ovdje se dakle...
Raspored za uzbunu na putničkim brodovima
Raspored za uzbunu na putničkim brodovima
Niko Vlahušić
Ovaj rad bavit će se Rasporedom za uzbunu na putničkim brodovima čija je struktura zadana. U radu su prikazane moguće izvanredne okolnosti na brodovima i njihove posljedice te mjere upozorenja i vježbe koje se održavaju na putničkim brodovima. Rad također obrađuje ISM kod i Crowd and Crisis Management te opisuje treninge koje posada mora proći prije ukrcaja na brod. U zaključku su obrađene i analizirane nesreće putničkih brodova pa je zaključeno koji su zakoni doneseni kako bi...
Razlika u konzervatorsko-restauratorskom pristupu arheološkim i povijesnim predmetima od metala
Razlika u konzervatorsko-restauratorskom pristupu arheološkim i povijesnim predmetima od metala
Ira Fabrio
U ovom su radu obrađene sličnosti i razlike između dva konzervatorsko-restauratorska pristupa. Jedan se dio rada odnosi na pristup predmetima od arheološkog metala, s naglaskom na uporabi mehaničkog čišćenja i razlogu njegove primjerenosti za ovu vrstu materijala. Kao primjer su priložene dokumentacije konzervatorsko-restauratorskih radova na predmetima od arheološkog željeza, arheološke bronce i arheološkog olova. Drugi se dio rada bavi pristupom povijesnim predmetima od...
Razvoj 3D računalne višekorisničke igre u umreženom načinu rada
Razvoj 3D računalne višekorisničke igre u umreženom načinu rada
Petar Obrovac
Unity je višeplatformski (engl. cross-platform) grafički pogon razvijen od strane Unity Technologies za izradu 2D i 3D video igara. Pruža jednostavno drag-and-drop okruženje za kreiranje igara, u kojem je moguće napraviti jednostavnu igru uz minimalno programiranje. U ovom radu je prikazan proces izrade jednostavne višekorisničke igre. Objašnjeni su napredni Unity pojmovi, mrežne komponente i cijeli proces izrade jednostavne višekorisničke 3D igre.
Razvoj aplikacije E - dnevnik
Razvoj aplikacije E - dnevnik
Marin Mijalić
U ovom završnom radu kroz aplikaciju E-dnevnik stvorit će se programsko rješenje za digitalnu obradu i rad školskog sustava. U njemu će se moći dodjeljivati i pregledavati ocjene te dodavati profesora i učenika u sustav. Prepreke koje mogu nastati pri izradi i implementaciji sustava se mogu podijeliti u dvije kategorije ljudske i tehničke. Ljudske prepreke mogu biti nedovoljno informatičko znanje što direktno implicira jednostavan dizajn korisničkog sučelja i nevoljnost...
Razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj
Razvoj cikloturizma u Republici Hrvatskoj
Marinela Kristić
Cikloturizam je specifičan oblik turizma s najvećom perspektivom razvoja, s predviđenim rastom većim od 10 % u idućih deset godina. Trendovi u cikloturizmu upućuju na konstantan porast potražnje suvremenih potrošača za aktivnim odmorom. Hrvatska ima brojne komparativne prednosti za razvoj cikloturizma pa je cilj da postane jedna od vodećih mediteranskih cikloturističkih destinacija. Kao glavne prepreke snažnijem razvoju cikloturizma u Hrvatskoj ističu se nepostojanje osnovne...
Razvoj i oštećenja uzrokovana pojavom plijesni i gljivica na povijesnom tekstilu
Razvoj i oštećenja uzrokovana pojavom plijesni i gljivica na povijesnom tekstilu
Lucijana Margaretić
Gljivice igraju značajnu ulogu u propadanju kulturne baštine. Zbog ogromne enzimske aktivnosti i njihove sposobnosti da rastu na niskim temperaturama gljivice su sposobne naseljavati i uništavati slike, tekstil, papir, pergament, kožu, ulje, kazein, ljepilo i druge materijale koji se koriste za povijesne-umjetničke predmete. U muzejima i njihovim skladištima ključna je kontrola klime, redovito čišćenje i mikrobiološki nadzor kako bi se spriječila kontaminacija gljivicama....
Razvoj i rad brodskih brzinomjera
Razvoj i rad brodskih brzinomjera
Ivan Raguž
U ovom završnom radu ću se osvrnuti na karakteristike brodskih brzinomjera, općenito o brodskoj brzini i mjerenju brodske brzine, slučajevima kvarova brzinomjera, te navesti i opisati vrste brodskih brzinomjera.
Razvoj i svrhovitost plakata za likovnu umjetnost u Hrvatskoj - restauratorski zahvat na plakatu "Vela Luka 68"
Razvoj i svrhovitost plakata za likovnu umjetnost u Hrvatskoj - restauratorski zahvat na plakatu "Vela Luka 68"
Dora Ljubica
Ovaj rad osvrće se na tematiku povijesnog razvoja plakata vezanih uz likovnu umjetnost u Hrvatskoj. Opisana je svrha i stilovi koji su se mijenjali od početka korištenja plakata do danas. S obzirom na to da je plakat medij i prenositelj poruka, naglašena je važnost istih u društvenom, javnom životu nekad i sad. U drugom dijelu rada, praktičnom, opisan je konzervatorsko - restauratorski zahvat na plakatu s izložbe „Vela Luka 68“ te je svaki zahvat fotodokumentiran.
Razvoj kontejnerizacije s ekonomskog aspekta
Razvoj kontejnerizacije s ekonomskog aspekta
Antonio Perušina
Tema ovog rada je odvijanje razvoja kontejnerizacije u svijetu. Rad se temelji na prikazivanju potrebe za kontejnerizacijom u društvu, te njen razvoj kroz povijest od nastanka do danas s ekonomskom stajališta. Rad nastoji prikazati kako je industrijska potreba za transportom pomogla u razvoju kontejnerizacije. Prikazano je uređenje tržišta u kontejnerskom prometu, njegova uloga u globalnom transportu, te djelovanje tržišta na stvaranje današnjih mega kompanija, te njihovo uređenje u...

Pages