Pages

Organizacija javnog linijskog obalnog pomorskog prometa u Republici Hrvatskoj
Organizacija javnog linijskog obalnog pomorskog prometa u Republici Hrvatskoj
Frano Hazdovac
Da bi se osigurao ravnomjeran gospodarski i demografski razvoj otoka, potrebno je osigurati efikasan i održiv model povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno. U ovom radu se analizira i utvrđuje stanje linijskog pomorskog putničkog prometa i putničkih luka u Republici Hrvatskoj s aspekta istraživanja migracijskih mogućnosti otočnog stanovništva i posjetitelja kao i promjene koje se događaju u putničkom prometu uzrokovane sezonalnim povećanjem potražnje. Posebno je važan...
Organizacija meteorološke službe
Organizacija meteorološke službe
Marko Nogolica
U Republici Hrvatskoj suvremena meteorološka služba počinje djelovati još u 19. stoljeću. Još ranije, sredinom 17. stoljeća, nastaju prve zabilježbe o visini vodostaja, a 1817. godine je na rijeci Savi nadaleko od Stare Gradiške osnovana prva hidrološka postaja. Vremenska izvješća sastavni su dio pomorskih sigurnosnih informacija u kojima se iznose upozorenja o nevremenu, sinoptički podaci i prognoza vremena za pomorce. Nepovoljne vremenske i oceanografske prilike...
Organizacija rada prijamnog odjela hotela
Organizacija rada prijamnog odjela hotela
Antea Marić
Prijamni odjel danas se s pravom smatra jednim od najvaţnijih hotelskih odjela. To je mjesto prvog kontakta gosta s hotelom, odnosno mjesto na kojem se stvaraju prvi dojmovi gosta. Pozitivan prvi dojam u velikoj mjeri utjeĉe na ukupnu sliku gosta o hotelu i pruţenoj usluzi. Upravo iz toga razloga, uspješna organizacija rada prijamnoga odjela od neizmjernog je znaĉaja za ukupno hotelsko poslovanje. Nuţno je da organizacija ovog odjela bude na visokoj razini kako bi se udovoljilo svim...
Organizacija računovodstva kao dijela informacijskog sustava na primjeru poduzeća "Komunalno d.o.o."
Organizacija računovodstva kao dijela informacijskog sustava na primjeru poduzeća "Komunalno d.o.o."
Doris Vukosav
Suvremeno je poslovanje nezamislivo bez kvalitetnoga računovodstvenog informacijskog sustava koji osigurava niz informacija relevantnih za poslovno planiranje, odlučivanje i kontrolu. Današnji računovodstveni informacijski sustavi imaju dugu povijest, ali je svima zajedničko da olakšavaju poslovanje i smanjuju troškove poslovanja. U organizaciji računovodstvenog informacijskog sustava najčešće se koristi modularni pristup. Njime je sustav podijeljen u dva glavna modula, a to su...
Organizacije turizma u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Organizacije turizma u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Dario Dišipulo
Turizam je složen sustav koji predstavlja kompleksnu pojavu u suvremenom društvu, te je obilježen s iznimnim brojem organizacijskih sudionika od državne, gospodarske , društvene i strukovne organizacijske strukture. Za adekvatno definiran organizacijski ustroj kako bi cijeli sustav efikasno funkcionirao. Cilj ovog rada je prikazati kompleksnost organizacijskog turističkog ustroja u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije i usporediti ih te utvrditi važnost različitih...
Organizacijska struktura banke
Organizacijska struktura banke
Ljubica Plećaš
Temelj poslovnog uspjeha svakog poduzeća je kvalitetno definirana organizacijska struktura. Omogućava postizanje zadanih ciljeva i provođenje odabranih strategija. Odabir oblika organizacijske strukture je odluka od strateške važnosti za svako poduzeće. Niti jedna poslovna organizacija ne može imati istu organizacijsku strukturu, niti može biti ista u različitim fazama razvoja poduzeća. Različiti oblici organizacijske strukture prikazuju i različite načine grupiranja poslova,...
Organizacijska struktura broda za kružna putovanja
Organizacijska struktura broda za kružna putovanja
Ivica Majić
Brod za kružna putovanja u organizacijskom smislu je podijeljen na tri odjela: odjel paluba, odjel stroja i odjel hotela. Suradnja između ova tri odjela je od velike važnosti jer se na taj način omogućuju svi preduvjeti za sigurnu plovidbu i siguran boravak putnika i posade na brodu. U završnom radu svaki od navedenih odjela je definiran kroz pojedinačne dužnosti časnika toga odjela.
Organizacijska struktura hotelskih poduzeća: primjer poduzeća hotel Bellevue Dubrovnik
Organizacijska struktura hotelskih poduzeća: primjer poduzeća hotel Bellevue Dubrovnik
Nikola Kristović
Organizacija je kroz cijelu povijest imala važnu ulogu u razvoju i napretku civilizacije. S vremenom su jednostavne organizacije prerasle u kompleksnije oblike, a to je, kao i napredak na ostalim područjima ljudskog života, bio uvjet za razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo. Stvaranje kompleksnijih oblika organizacije potaklo je detaljnije proučavanje njihovog formiranja i strukture. Izrazita se važnost pridodaje pojmu organizacijske strukture, kao najvažnijeg dijela svake...
Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu
Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu
Ana Violić
Tema završnog rada je Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu. Organizacijska struktura je neizostavan dio rada svakog hotela. Ukoliko nema hijerarhije teško je slijediti pravila i postići visoke stope profitabilnosti, a prije svega zadovoljstvo gosta. Rad se sastoji od četiri poglavlja. U uvodnom dijelu rada objašnjava se predmet istraživanja, analize i ciljevi koji se žele postići te metode korištene u tu svrhu. U drugom dijelu detaljnije se obrađuje pojam...
Organizacijska struktura poduzeća Libertas d.o.o. Dubrovnik
Organizacijska struktura poduzeća Libertas d.o.o. Dubrovnik
Nikša Brajević
Stupanj razvijenosti poduzeća rezultat je načina organizacije i učinkovitosti djelovanja poduzeća. Organizacija je uvjetovana skupom zajedničkih ciljeva i namjerom, što uspješnijeg, postignuća istih. Učinkovito djelovanje poduzeća ogleda se formiranjem organizacijske strukture popraćene različitim elementima, te prilagođavanjem strukture unutarnjim i vanjskim čimbenicima. Poželjan rezultat i kvalitetno djelovanje određeni su usklađenošću ciljeva po razinama upravljačke...
Orijentacija zaposlenika na radnom mjestu na primjeru poduzeća "Dubrovnik Riviera hoteli" i " Gulliver travel"
Orijentacija zaposlenika na radnom mjestu na primjeru poduzeća "Dubrovnik Riviera hoteli" i " Gulliver travel"
Ana Bratoš
Orijentacija zaposlenika unutar poduzeća jako je važan proces koji se provodi s novozaposlenima u svakom poduzeću jer je čovjek, odnosno zaposlenik, ključ uspijeha poslovanja i samo dobro orijentiran zaposlenik može kvalitetno obavljati svoje radne zadatke koji doprinose ostvarenju zadanog cilja poduzeća u kojem je zaposlen. Za orijentaciju je zadužen odjel menadžmenta ljudskih potencijala koji se smatra jedinim od najvažnijih odjela u svakom poduzeću i to potpuno opravdano jer se...
Osnove i implementacija kaizen poslovne filozofije  u poslovanju poduzeća
Osnove i implementacija kaizen poslovne filozofije u poslovanju poduzeća
Dragica Jurič
Iako je kvaliteta čovjeku poznata i s njom se susreće od davnina, povećan interes za nju i njezino detaljnije proučavanje javlja se pojavom masovne proizvodnje. Usporedno s razvojem znanosti i tehnologije razvija se i potreba poduzeća za postizanjem što veće razine kvalitete, a samim time i ostvarenja konkurentske prednosti. Kaizen je sustav kontinuiranog i postupnog poboljšanja: kvalitete, tehnologije, procesa, kulture i proizvodnosti organizacije. Nastao je u Japanu nakon Drugog...

Pages