Paginacija

Organizacije turizma u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Organizacije turizma u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije
Dario Dišipulo
Turizam je složen sustav koji predstavlja kompleksnu pojavu u suvremenom društvu, te je obilježen s iznimnim brojem organizacijskih sudionika od državne, gospodarske , društvene i strukovne organizacijske strukture. Za adekvatno definiran organizacijski ustroj kako bi cijeli sustav efikasno funkcionirao. Cilj ovog rada je prikazati kompleksnost organizacijskog turističkog ustroja u Republici Hrvatskoj i zemljama Europske unije i usporediti ih te utvrditi važnost različitih...
Organizacijska struktura banke
Organizacijska struktura banke
Ljubica Plećaš
Temelj poslovnog uspjeha svakog poduzeća je kvalitetno definirana organizacijska struktura. Omogućava postizanje zadanih ciljeva i provođenje odabranih strategija. Odabir oblika organizacijske strukture je odluka od strateške važnosti za svako poduzeće. Niti jedna poslovna organizacija ne može imati istu organizacijsku strukturu, niti može biti ista u različitim fazama razvoja poduzeća. Različiti oblici organizacijske strukture prikazuju i različite načine grupiranja poslova,...
Organizacijska struktura broda za kružna putovanja
Organizacijska struktura broda za kružna putovanja
Ivica Majić
Brod za kružna putovanja u organizacijskom smislu je podijeljen na tri odjela: odjel paluba, odjel stroja i odjel hotela. Suradnja između ova tri odjela je od velike važnosti jer se na taj način omogućuju svi preduvjeti za sigurnu plovidbu i siguran boravak putnika i posade na brodu. U završnom radu svaki od navedenih odjela je definiran kroz pojedinačne dužnosti časnika toga odjela.
Organizacijska struktura hotelskih poduzeća: primjer poduzeća hotel Bellevue Dubrovnik
Organizacijska struktura hotelskih poduzeća: primjer poduzeća hotel Bellevue Dubrovnik
Nikola Kristović
Organizacija je kroz cijelu povijest imala važnu ulogu u razvoju i napretku civilizacije. S vremenom su jednostavne organizacije prerasle u kompleksnije oblike, a to je, kao i napredak na ostalim područjima ljudskog života, bio uvjet za razvoj civilizacije kakvu danas poznajemo. Stvaranje kompleksnijih oblika organizacije potaklo je detaljnije proučavanje njihovog formiranja i strukture. Izrazita se važnost pridodaje pojmu organizacijske strukture, kao najvažnijeg dijela svake...
Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu
Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu
Ana Violić
Tema završnog rada je Organizacijska struktura odjela hrane i pića u hotelu. Organizacijska struktura je neizostavan dio rada svakog hotela. Ukoliko nema hijerarhije teško je slijediti pravila i postići visoke stope profitabilnosti, a prije svega zadovoljstvo gosta. Rad se sastoji od četiri poglavlja. U uvodnom dijelu rada objašnjava se predmet istraživanja, analize i ciljevi koji se žele postići te metode korištene u tu svrhu. U drugom dijelu detaljnije se obrađuje pojam...
Organizacijska struktura poduzeća Libertas d.o.o. Dubrovnik
Organizacijska struktura poduzeća Libertas d.o.o. Dubrovnik
Nikša Brajević
Stupanj razvijenosti poduzeća rezultat je načina organizacije i učinkovitosti djelovanja poduzeća. Organizacija je uvjetovana skupom zajedničkih ciljeva i namjerom, što uspješnijeg, postignuća istih. Učinkovito djelovanje poduzeća ogleda se formiranjem organizacijske strukture popraćene različitim elementima, te prilagođavanjem strukture unutarnjim i vanjskim čimbenicima. Poželjan rezultat i kvalitetno djelovanje određeni su usklađenošću ciljeva po razinama upravljačke...
Orijentacija zaposlenika na radnom mjestu na primjeru poduzeća "Dubrovnik Riviera hoteli" i " Gulliver travel"
Orijentacija zaposlenika na radnom mjestu na primjeru poduzeća "Dubrovnik Riviera hoteli" i " Gulliver travel"
Ana Bratoš
Orijentacija zaposlenika unutar poduzeća jako je važan proces koji se provodi s novozaposlenima u svakom poduzeću jer je čovjek, odnosno zaposlenik, ključ uspijeha poslovanja i samo dobro orijentiran zaposlenik može kvalitetno obavljati svoje radne zadatke koji doprinose ostvarenju zadanog cilja poduzeća u kojem je zaposlen. Za orijentaciju je zadužen odjel menadžmenta ljudskih potencijala koji se smatra jedinim od najvažnijih odjela u svakom poduzeću i to potpuno opravdano jer se...
Osnivanje dioničkog društva
Osnivanje dioničkog društva
Ivana Mešić Batinović
Dioničko društvo je trgovačko društvo u kojemu dioničari sudjeluju s ulozima u temeljnome kapitalu podijeljenom na dionice. Iako u dioničkim društvima najčešće dionice ima veći broj dioničara, dioničko društvo može imati i samo jednog dioničara, pritom dioničari ne odgovaraju za obveze društva. Postupak osnivanja društva je vrlo složen, Zakon o trgovačkim društvima prepoznaje dva postupka osnivanja dioničkog društva, simultano i sukcesivno pri čemu je sukcesivno...
Osnove i implementacija kaizen poslovne filozofije  u poslovanju poduzeća
Osnove i implementacija kaizen poslovne filozofije u poslovanju poduzeća
Dragica Jurič
Iako je kvaliteta čovjeku poznata i s njom se susreće od davnina, povećan interes za nju i njezino detaljnije proučavanje javlja se pojavom masovne proizvodnje. Usporedno s razvojem znanosti i tehnologije razvija se i potreba poduzeća za postizanjem što veće razine kvalitete, a samim time i ostvarenja konkurentske prednosti. Kaizen je sustav kontinuiranog i postupnog poboljšanja: kvalitete, tehnologije, procesa, kulture i proizvodnosti organizacije. Nastao je u Japanu nakon Drugog...
Osnovne karakteristike i primjena svjetlovoda
Osnovne karakteristike i primjena svjetlovoda
Ivan Pavlović
U današnje je vrijeme većina globalnih računalnih mreža gdje se promet odvija na velike udaljenosti povezana svjetlovodima. Rad svjetlovoda zasniva se na zakonima optike na kojim se temelji prijenos svjetlosnih signala. Uz pomoć svjetlovoda se može prenijeti izrazito velika količina podataka za razliku od radio i telefonske komunikacije što osigurava sve veću primjenu svjetlovodnih prijenosnih sustava u svim granama ljudske djelatnosti. Na njihovu široku primjenu utječe i...
Osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a po pitanju policijske brutalnosti
Osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a po pitanju policijske brutalnosti
Leana Milotić
Ovaj diplomski rad bavi se proučavanjem osobne sigurnosti Afroamerikanaca na području SAD-a, a po pitanju policijske brutalnosti. Cilj istraživanja bio je prikazati da se građanska prava Afroamerikanca i dalje krše, unatoč njihovoj dugogodišnjoj borbi za svoja temeljna ljudska prava i jednakost. Hipoteza rada glasi da je osobna sigurnost Afroamerikanaca na području SAD-a ugrožena, koja je na temelju opširno provedenog istraživanja i potvrđena. Unutar teorijskog okvira...
PLC sučelja
PLC sučelja
Stjepan Di Reda
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija