Pages

Upravljanje logistikom i transportnim lancima u pomorstvu
Upravljanje logistikom i transportnim lancima u pomorstvu
Nikola Gavranić
Rad ne sadrži sažetak.
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Upravljanje marketingom na primjeru poduzeća Blitz - Cinestar d.o.o.
Paula Lucić
U radu se istražuju marketinške aktivnosti poduzeća Blitz-Cinestar d.o.o. kako bi se utvrdili tržišni segmenti prema kojima su usmjereni, uspješnost ostvarivanja dugoročnih odnosa sa posjetiteljima te konkurentske prednosti poduzeća. Kako bi se došlo do potrebnih zaključaka, analiziran je marketinški miks poduzeća, načini segmentacije, pozicioniranja i povezivanja sa posjetiteljima te strategije marketinga koje poduzeće Blitz-Cinestar koristi kako bi se istaklo među...
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Upravljanje markom na primjeru kompanije "KTM AG"
Vilim Čebulc
Marka se odnosi na skup svih očekivanja, misli, razmišljanja, saznanja i osjećaja koje potrošači imaju o određenom proizvodu, usluzi, državi, gradu ili regiji. Najčešće se doživljava putem zaštićenog naziva ili znaka, koji su dodijeljeni određenoj kompaniji, proizvodu, usluzi itd. Osim što naglašava posebne značajke proizvoda, marka smanjuje rizik prilikom procjene proizvoda jer pruža garanciju kvalitete, podrijetla i performansi. Upravljanje markom je koncept koji...
Upravljanje markom na primjeru kompanije Kraš
Upravljanje markom na primjeru kompanije Kraš
Lora Gašpar
U današnjem marketingu, marka predstavlja onaj dio putem kojeg se ogleda poslovanje određene kompanije. U ovom diplomskom radu prikazati će se kako kompanija Kraš d.d., koja predstavlja vodeću prehrambenu industriju u Hrvatskoj, upravlja svojom markom, odnosno jednim od svojih najpoznatijih brendova, Dorina čokoladom. Nadalje, u istraživačkom dijelu rada se metodom ispitivanja uz pomoć anketnog upitnika došlo do zaključka vezanih za upravljanje markom kompanije Kraš d.d....
Upravljanje markom u bankarskom sektoru RH: Primjer banke Privredna banka Zagreb
Upravljanje markom u bankarskom sektoru RH: Primjer banke Privredna banka Zagreb
Elena Matana
U radu se raspravlja o važnosti koncepta upravljanja markom, posebice u bankarskom sektoru. Da bi se glavna problematika što detaljnije analizirala i objasnila, u prvom teorijskom dijelu rada stavlja se naglasak na povijest označivanja markom. Ističe se pojam marke i različiti pristupi definiranju marke te njena važnost za tvrtke i klijente. Slijedom toga, obrađuje se identitet marke te njezina tržišna i financijska vrijednost. Analizira se svaki element identiteta marke...
Upravljanje markom u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Upravljanje markom u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske
Dragan Pavlović
U radu je analiziran proces upravljanja markom na primjeru elektroenergetskog sektora Republike Hrvatske. Obrađen je sam pojam i nastanak marke (branda), te je definirano što marka predstavlja u procesu pozicioniranja tvrtki u području proizvoda i usluga. Također su obrađeni i načini mjerenja vrijednosti marke. Kako je tržište električne energije u Hrvatskoj otvoreno tek 2008. godine upravljanje markom u ovom sektoru novijeg je datuma. Elektroenergetski sektor je godinama bio...
Upravljanje markom u online okruženju
Upravljanje markom u online okruženju
Dajana Vučićević
Upravljanje markom je složen proces koji zahtjeva kontinuirani angažman u svrhu povećanja vrijednosti marke, stvaranja pozitivnog i prepoznatljivog imidža marke u javnosti, oblikovanja odgovarajućih marketinških aktivnosti te praćenja promjenjivih potreba potencijalnih potrošača. Kako bi na što bolji način odgovorila na očekivanja potrošača, za marku je neophodno prilagođavanje novonastalim tržišnim i tehnološkim uvjetima. Upravo je tehnološki progres važna sastavnica...
Upravljanje markom u sportu
Upravljanje markom u sportu
Matea Jelavić
Marka se odnosi na skup svih očekivanja, misli, razmišljanja, saznanja, osjećaja i asocijacija koje potrošači imaju o određenom proizvodu, usluzi, državi, gradu ili regiji. Osim što naglašavaju posebne značajke proizvoda, marke smanjuju rizik prilikom procjene proizvoda jer pružaju garanciju kvalitete, podrijetla i performansi. Upravljanje je koncepcija koja omogućuje ostvarivanje dugoročne tržišne uspješnosti. Kako bi ostvarila dugoročni uspjeh poduzeća moraju težiti...
Upravljanje modularnim robotima
Upravljanje modularnim robotima
Vicko Prkačin
Razvoj znanosti i tehnologije omogućio je čudesne stvari. Ljudska tehnologija dosegnula je međuzvjezdani prostor i najudaljenije kutke našega planeta. Kako nastavljamo s istraživanjem više smo svjesni koliko je naše znanje krhko. Mnoga područja još su neistražena, ali i nedostupna čovjeku. To nas nije obeshrabrilo, dapače, poslužilo je kao motiv za daljnji napredak i učenje. Rezultat toga su modularni roboti poput DTTO-a. Znanje i tehnologija iza njega opisani su u ovome radu....
Upravljanje otpadom u poduzeću  "Čistoća Dubrovnik d.o.o."
Upravljanje otpadom u poduzeću "Čistoća Dubrovnik d.o.o."
Maro Miljević
Ovim radom prezentirati će se sveobuhvatan način gospodarenja otpadom tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Rad prikazuje trenutno uspostavljen sustav gospodarenja otpadom kao i ciljeve i planove usklađenja poslovanja tvrtke sa jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljenima donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). Navedeni zakon upravlja tokovima otpada u Republici Hrvatskoj i u cijelosti je usklađen sa europskom pravnom...
Upravljanje prihodima u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Upravljanje prihodima u trgovačkom društvu Valamar Riviera d.d.
Marija Buconić
Suvremeno poslovanje, a posebice ono koje je pretežito determinirano eksternim čimbenicima, kakav je slučaj s hotelijerstvom, suočava se s kontinuiranim promjenama i izazovima. Uspješno rukovođenje i ispunjenje osnovnog cilja poslovanja, a to je ostvarenje što boljeg rezultata poslovanja, što bi u financijskom iskazu značilo realizaciju što više dobiti, zahtijeva poznavanje svih utjecajnih čimbenika, ali i svih metoda, tehnika i modela utjecaja na njih. S obzirom da je dobit...
Upravljanje prodajnim timom i motiviranje prodajnog osoblja
Upravljanje prodajnim timom i motiviranje prodajnog osoblja
Dijana Varezić
Razvoj zaposlenika predstavlja jedan od najvećih izazova s kojim se u današnje vrijeme susreću prodajni menadžeri. Poduzeća sve više resursa ulažu u obrazovanje i osposobljavanje prodajnih snaga. S obzirom na to koliko se vremena i novca godišnje ulaže u programe same obuke razumljivo je da je i zanimanje za procjenu učinaka koji pruža sami trening veoma veliko. Prodajne snage poduzeće informiraju o potrebama i zahtjevima samih kupaca. Prodajno usavršavanje prodavača u...

Pages