Pages

Posebnosti oglašavanja u internetskom okruženju
Posebnosti oglašavanja u internetskom okruženju
Petra Žitković
Internet se u posljednjih nekoliko godina razvio do neslućenih granica i još će se nastaviti širiti pa se može slobodno reći da je internet nezamislivi dio poslovanja u budućnosti. Marketing je svakodnevni pratitelj poslovnih djelatnosti za kompanije. Razvojem interneta pojavljuju se novi servisi za promociju i naglasak se stavlja na multimedije i interaktivnost. Sve se više pozornosti posvećuje mogućnostima korištenja marketinga na internetu. Cilj je rada analizirati načine...
Posljedice Napoleonova sloma i Bečki kongres 1815
Posljedice Napoleonova sloma i Bečki kongres 1815
Stipe Šolić
Napoleon Bonaparte, francuski vojskovođa s titulom cara, svojim vojnim uspjesima kroji političku kartu svijeta krajem 18. i početkom 19. stoljeća, s naglaskom na europsko tlo. Razdoblje njegove vladavine obilježeno je stalnim ratovanjem, ali prije svega teritorijalnim i političkim promjenama (također Građanskim zakonikom), među ostalim ukidanjem Mletačke Republike 1797., te Dubrovačke Republike 1808. godine. Razdoblje njegova pada očituje se protjerivanjem na Elbu, 1814.,...
Posljedice borbe protiv terorizma na ljudska prava u demokratskim državama
Posljedice borbe protiv terorizma na ljudska prava u demokratskim državama
Marko Roško
Ovaj diplomski rad bavi se temom posljedica borbe protiv terorizma na ljudska prava, gdje se posebno istražuje odnos protuterorizma i ljudskih prava u odabranim demokratskim državama: Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenome Kraljevstvu, Francuskoj i Njemačkoj. U radu se također daje teorijski okvir demokracije i ljudskih prava, te se definira pojam terorizma. Temeljnim istraživanjem i analiziranjem brojne znanstvene literature, međunarodnih i državnih zakone, dokazalo se kako...
Posljedice neoliberalizma u Latinskoj Americi, Case study: Čile i Argentina
Posljedice neoliberalizma u Latinskoj Americi, Case study: Čile i Argentina
Monika Cverlin
Ovaj rad se bavi temom neoliberalizma u državama Latinske Amerike, gdje se posebno istražuju države Čile i Argentina. Ovim radom se pokušalo dokazati da je neoliberalni koncept u društvenom i ekonomskom smislu negativno utjecao na istražene države. U radu se također opisuju pojmovi poput globalizacije, kojom je započeo proces neoliberalizma, te se daje teorijski okvir pojma neoliberalizma. Temeljitim istraživanjem, navedenim brojkama i tablicama se dokazalo da je...
Poslovanje i menadžment brodova za odobalnu potporu
Poslovanje i menadžment brodova za odobalnu potporu
Denis Erdelez
U diplomskom radu obrađena je tema poslovanja i menadžmenta brodova za odobalnu opskrbu koji su dio globalne industrije istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Uvodno je kratko opisan i menadžment u pomorstvu koji uvelike ovisi o kretanjima globalnog tržišta, njegovim potrebama i intezitetu. Opisane su vrste i tipovi odobalnih brodova koji opslužuju industrijski sektor istraživanja i proizvodnje nafte i plina na moru. Opisan je uvid u razvoj i prilike na globalnom tržištu...
Poslovanje poduzeća "Red Bull"
Poslovanje poduzeća "Red Bull"
Tea Perković
U završnom radu pod nazivom „Poslovanje poduzeća Red Bull“ se ukazuje na strategije poslovanja poduzeća Red Bulla. Pri tome je ukazano na mogućnosti izlaska poduzeća na međunarodna tržišta te na glavne konkurente. Cilj je ovog završnog rada dokazati da strategije koje poduzeće „Red Bull“ koristi odgovaraju potrebama i zahtjevima kupaca. Bitno je prepoznati promjene u poslovanju te reagirati novim strategijama. U radu vidimo otkud ti problemi proizlaze, kako ih najlakše...
Poslovanje poduzeća "Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai"
Poslovanje poduzeća "Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai"
Mia Katičić
Kriterij da bi neka organizacija bila neprofitna je svrha njenog postojanja, odnosno, da za glavni cilj nema ostvarivanje profita. Za raliku od profitnih poduzeća, neprofitne organizacije nemaju čvrsto organiziranu hijerarhijsku strukturu. Zaposlenici su volonteri koji nisu motivirani novcem, a ukoliko je uspješna i razvijena organizacija javlja se potreba za profesionalnim menadžerom, koji je za razliku od volontera plaćeni zaposlenik. Specifičnost neprofitnih organizacija se ogleda i...
Poslovna kriza malog poduzeća
Poslovna kriza malog poduzeća
Lukša Plenković
Kriza je bitan segment svakog poslovanja i obuhvaća poduzeća u bilo kojem trenutku. Kriza u poduzeću najčešće nastupa zbog lošeg menadžmenta jer ono nije spremno suočiti se sa problemima i nastojati ih riješiti. Iako se kriza smatra neželjenim procesom u samom poslovanju poduzeća može se istaknuti da ona ima i svoje pozitivne ishode. Pozitivan ishod koji se javlja je novi cilj kojem poduzeće teži i nastoji svim snagama doći do njega. U krizi je bitna motivacija zaposlenika...
Poslovna praksa socijalnih poduzeća
Poslovna praksa socijalnih poduzeća
Nikša Martić
Nesporno je da svaka poduzetnička aktivnost u određenoj mjeri pridonosi zajednici, no fokus u ovom radu je na društvenim poduzetnicima čije se djelovanje temelji na potpori organizacija koje su osnovane s ciljem rješavanja kritičnih društvenih problema te na djelovanje koje će biti, u najširem smislu, društveno korisno. Društveno poduzetništvo integrira stvaranje ekonomske i društvene vrijednosti, što omogućuje financijsku održivost raznih organizacija – udruga, zadruga,...
Poslovne strategije hotelskih poduzeća u Dubrovniku
Poslovne strategije hotelskih poduzeća u Dubrovniku
Dominik Gustin
Poslovne strategije hotelskih poduzeća predstavljaju sposobnost određivanja temeljnih ciljeva samog poduzeća. U radu se govori o poslovnim strategijama kao pojmu i samom značaju strategijskog upravljanja u hotelskim poduzećima. Definirane su faze životnog ciklusa hotelskog proizvoda, te primjena modela generičkih strategija na izbor poslovnih strategija u hotelijerstvu koje se provode kroz strategije diferencijacije, vođenja troškova i fokusiranja.
Poslovne strategije poduzeća  Sturbucks
Poslovne strategije poduzeća Sturbucks
Marijana Milatić
Rad ne sadrži sažetak.
Poslovno pregovaranje na Bliskom istoku
Poslovno pregovaranje na Bliskom istoku
Srećko Vuleta
U multikulturalnom okruženju poslovno pregovaranje zahtijeva široki spektar znanja o različitim kulturama, pravilima ponašanja i pregovaračkim vještinama općenito. Stoga se ističe važnost međunarodnog poslovnog pregovaranja kao bitnog čimbenika suvremenog poslovanja. U procesu poslovnog pregovaranja kulture se ponajprije razlikuju u pregovaračkom stavu i stilu pregovaranja, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, vremenskoj dimenziji pregovaranja, načinu korištenja emocija,...

Pages