Pages

Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Lea Dražeta
Na uskom priobalnom prostoru i u pripadajućem akvatoriju, grad Dubrovnik sistemski podijeljen u tri mikroklastera - Uže gradsko područje, Prigradsko područje i Elafiti, izraženo u broju dolazaka i noćenja, ostvaruje desetinu turističkog prometa Republike Hrvatske. Velika većina ovog prometa, iznad 70%, događa se u ljetnim mjesecima lipanj – rujan pa je sezonalnost izrazito obilježje turizma na čitavom području destinacije. Turisti grada Dubrovnika su hotelski gosti, gosti u...
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Sportski turizam u funkciji vremenske i prostorne disperzije turističkog razvoja
Stjepan Lonza
Turizam i njegov razvoj na području Župe dubrovačke i Konavala prostorno je i vremenski ograničen, te je nužno kreirati nešto novo kako bi se proširila sezona, odnosno realizirao cjelogodišnji razvoj te se stvorili preduvjeti za prostorno ravnomjerniji razvoj. U ovome radu cilj je dokazati veliki utjecaj sporta na turizam koji ne samo da utječe na dužinu sezone već i na prostornu disperziju na području Župe dubrovačke i Konavala. Župa dubrovačka i Konavle su već poznati...
Stajnica
Stajnica
Krešimir Kolunđija
Stajnica je geometrijsko mjesto toĉaka na kojoj se nalazi pozicija broda i temelj je odreĊivanju pozicije broda. . Stajnica moţe imati oblik pravca, kruţnice, nepravilne krivulje ili hiperbole. U terestriĉkoj i astronomskoj navigaciji najĉešće se koristi pravac i kruţnica kao stajnica. Za dobiti poziciju broda potrebno je imati minimalno dvije stajnice koje se sijeku pod povoljnim kutom.
Stalak za izradu intarzija
Stalak za izradu intarzija
Bruno Nikolić
Tema ovoga rada je stalak za izradu intarzija. Stalak se prvi put spominje u 16. stoljeću, a funkciju je zadržao i u mnogim današnjim radionicama. U ovom tekstu pisanje je posvećeno samoj tehnici intarzije, glavnom predstavniku ove tehnike te samoj izradi kavaleta gdje se koriste već gotovi furniri. Također obrađena je izrada furnira općenito, tradicionalnim alatima i drvenim spojevima kako bi se bolje približile i proširile određene informacije o samom značaju tehnike intarzije,...
Statistička analiza prometa kružnih putovanja luke Dubrovnik
Statistička analiza prometa kružnih putovanja luke Dubrovnik
Nora Draganić
Luka Dubrovnik je jedna od najprometnijih luka u Hrvatskoj. Najčešće je posjećuju putnici sa brodova za kružna putovanja. Zbog povećanog broja putnika, luka je kroz posljednja dva desetljeća značajno radila na poboljšanju svoje usluge i kapaciteta, a pred njom ostaje još prostora za napredak. Luka Dubrovnik je dosta atraktivna hrvatska luka ticanja, ali u zadnjih nekoliko godina, točnije od 2015. godine i polazišna luka. U radu se istražuje kretanje ukupnog broja putnika sa...
Statistička analiza razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Statistička analiza razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Jakov Antić
Nautički turizam u Hrvatskoj predstavlja bitnu gospodarstvenu granu. Od 2010 dolazi do javljanja trenda u kojem se smanjuje broj manjih brodica i brodova kako na tranzitnom vezu tako i na stalnom vezu te se povećava broj većih plovila. U ovom će se radu pratiti razvoj tog trenda koji se javlja na Jadranu u lukama nautičkog turizma. Uz pomoć statističkih i deskpricijskih metoda analizirat će se jedinice nautičkog turizma, definirati struktura, raspored i popunjenost vezova u...
Statvena cijev s ležajevima i brtvenicama
Statvena cijev s ležajevima i brtvenicama
Marin Braica
U ovom radu je prikazana i obraĊena tema brodske statvene cijevi s brtvenicama i leţajevima, ĉija je osnovna funkcija da omogući izlazak osovinskog voda van broda te sprijeĉi prodiranje vode u brod. Opisana je povijest i razvoj statvenih cijevi, te detaljno opisane vrste leţajeva te vrste brtvenica statvenih cijevi.
Stavovi potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom hrvatskih autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku
Stavovi potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom hrvatskih autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku
Elizabeta Bulajić
Cilj diplomskog rada je istražiti stavove potrošača i ocjena zadovoljstva plasmanom Hrvatski autohtonih proizvoda u gradu Dubrovniku. Za potrebe rada provedeno je primarno istraživanje metodom ispitivanja koristeći se anketnim upitnikom, na uzorku od 50 ispitanika, ispitivanjem na području grada Dubrovnika. Iz rezultata dobivenih istraživanjem vidljivo je da potrošači zauzimaju podijeljen stav, uglavnom su nezadovoljni kvalitetom autohtonih proizvoda ili su uglavnom zadovoljni te ih...
Stavovi studenata Sveučilišta u Dubrovniku o kupovini proizvoda i usluga putem interneta
Stavovi studenata Sveučilišta u Dubrovniku o kupovini proizvoda i usluga putem interneta
Marijana Prčan
Internet kupovina postaje sve češći način kupovine koji omogućuje potrošačima da putem različitih online kanala dođu do željenih proizvoda i usluga bez dodatnog napora i stresa. Ujedno kupovina putem Interneta se smatra najprofitabilnijim oblikom trgovine zbog jednostavnosti i niskih troškova. Prednosti su što je kupovinu moguće obaviti u bilo koje doba dana ili noći, dostupnost različitih proizvoda, usporedba cijena proizvoda i usluga s drugim proizvođačima, a pritom...
Stečaj trgovačkog društva
Stečaj trgovačkog društva
Nives Babić
Stečaj društva je jedan od najčešćih razloga za prestanak trgovačkog društva imajući pritom u vidu da stečaj ne mora nužno dovesti, ali najčešće dovodi do prestanka društva. U Republici Hrvatskoj stečajni postupak pravno je uređen Stečajnim zakonom koji uređuje uvjete za otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan i dr. Stečajni postupak ima za cilj skupno...
Stilovi vođenja u tekstilnoj industriji
Stilovi vođenja u tekstilnoj industriji
Ana Merčep Herceg
Upravljanje poduzećem i ljudskim potencijalima velika su odgovornost i rizik za one pojedince koji prihvate takav profesionalni položaj visokog rukovodnog kadra. Riječ je o poslu koji zahtjeva cjeloživotno učenje i konstantan razvoj komunikacijskih vještina s ljudima. Svako pojedino poduzeće ima vođe, rukovoditelje te menadžere koji iza njega stoje. Upravo su ti ljudski potencijali ono što svakom poduzeću daje čvrstu ili pak labavu strukturu. Samim time upravo su ljudi ti koji...

Pages