Paginacija

Prava putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, uređena Atenskom konvencijom iz 1974. i njezinim protokolom iz 2002.
Prava putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, uređena Atenskom konvencijom iz 1974. i njezinim protokolom iz 2002.
Veronika Gašpar
U ovom završnom radu bavit ćemo se pravima putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, točnije definirat ćemo uvjete pod kojima i u kojoj mjeri prijevoznik odgovara za njih. Razvijanjem industrije kružnih putovanja javila se potreba uspostave režima odgovornosti za štete koje je putnik pretrpio tijekom putovanja, a koje su danas regulirane Atenskom konvencijom iz 1974. i njenim najnovijim protokolom iz 2002. Atenskoj konvenciji prethodile su druge...
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Janis Marinović
U radu je obrađen pravni položaj vjerovnika u okviru Stečajnog postupka. Stečajni zakon uređuje otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnog za plaćanje te uvjete i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Glavni cilj stečajnog postupka je skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenje njegove imovine i podjela...
Prednosti i nedostatci pristupanja monetarnoj uniji
Prednosti i nedostatci pristupanja monetarnoj uniji
Ivona Hrvatić
Kao jedan od motiva za nastanak ekonomskih integracija, odnosno EU se ističe sloboda kretanja novca, a da bi to bilo dodatno pojednostavljeno, oformljena je monetarna unija, odnosno Europska monetarna unija (EMU). Obveza RH kao jedne od članica EU je ulazak u EMU, ali je za primjenu eura nužno ispunjenje određenih uvjeta (kriterija konvergencije) koji se postavljaju pred RH. Kao problem ovog rada može se definirati nepoznavanje prednosti i nedostataka koji nastaju za članicu EU od...
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Josipa Zec
U ovom radu analizirana je funkcija kontrolinga kao modernog alata za poboljšanje poslovnog rezultata hotelskog poduzeća, te kako se njime koristi hotel Hilton Imperial Dubrovnik koji posluje preko 100 godina. Hotel Hilton Imperijal dio je američke međunarodne hotelske grupacije Hilton Worldwide koja je jedna je od najvećih i najbrţe rastućih hotelskih grupacija, spada u sam vrh svjetske hotelske industrije te je lider na svjetskom hotelskom tržištu. Trenutno u svom portfelju...
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Nikolina Prčan
Upravljanje kvalitetom je postao jedan od glavnih zadataka menadžera zbog sve veće potrebe za isticanjem od konkurencije. To obuhvaća niz procesa koji određuju politiku kvalitete, ciljeve i odgovornosti. Svaki menadžer može izabrati jedan od načina upravljanja kvaliteteom: Total Quality Management, ISO sustave, Lean Management ili Six Sigma proces. Upravo je svrha ovog rada bila utvrditi koje su prednosti implementacije Six Sigma procesa, te kako se ona provodi. Provedba je ključna i...
Preduvjeti za uspješno provođenje promjena
Preduvjeti za uspješno provođenje promjena
Petar Dubelj
Organizacijska struktura određuje način iskazivanja autoriteta poduzeća, prenošenje ovlasti s više na niže hijerarhijske razine i realizaciju poslovnih aktivnosti u kojima se svakodnevno susreću. Suvremene organizacije uglavnom su decentralizirane i podijeljene na više neovisnih timova, iako i centralizirane organizacije imaju prednosti. Uz međusobnu suradnju, timovi se pojedinačno bave specifičnim poslovima, predvođeni stručnjacima, samostalno donose odluke i stvaraju nove...
Prehrambene navike dubrovačkog plemstva: Hrana kao pokazatelj društvenog statusa
Prehrambene navike dubrovačkog plemstva: Hrana kao pokazatelj društvenog statusa
Ivona Čović
Renesansa je donijela mnoge promjene u društvo, pa tako i u svakodnevnici i prehrani ljudi. Povezanost s američkim kontinentom donijela je nove namirnice. Kao i u mnogim drugim aspektima životima, tako se i u ovom produbila razlika između siromašnih i bogatih.Hrana je postala društveni simbol. Namirnice kao bijeli kruh, povrće koje je van sezone i svježe meso, naročito ptice, bile su rezervirane za stolove bogatih. Siromasi su mogli doći do namirnica koje su u sezoni i onog što je...
Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Marko Tomašić
Cilj ovog rada je pobliže opisati specifiĉnosti ukrcaja i iskrcaja kontejnera pritom se referirajući na prekrcajna sredstva na terminalu od kojih je najvažnija obalna dizalica. Također, navedena je i ostala prekrcajna mehanizacija koja sudjeluju u operaciji, te su pojašnjene karekteristiĉnosti ukrcaja i slaganja kontejnera na kontejnerskom brodu. Uz to reĉeno je nešto i o oznaĉavanju i konstrukciji kontejnera koju je potrebno poznavati pri rukovanju kontejnerom. Svrha ovog rada je...
Preoblikovanje trgovačkog društva
Preoblikovanje trgovačkog društva
Martina Zmijarević
U radu su obrađene statusne promjene trgovačkih društava koje su dopuštene u Republici Hrvatskoj, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.Statusne promjene su u suvremenom gospodarskom svijetu bitne jer trgovačka društva na takav način mijenjaju oblik i način svog poslovanja, što je od iznimne važnosti kako za članove društva, tako i za njihove vjerovnike. Zakon prepoznaje i propisuje točno definirane statusne promjene, druge promjene osim ovih propisanih zakonom nisu...
Preuzimanje dioničkih društava
Preuzimanje dioničkih društava
Margita Arar
Preuzimanje dioničkih društava vrlo je složen i često puta dugotrajan proces. Pravna regulativa kako nacionalna tako i međunarodna u čitavom nizu svojih odredbi prepoznaje često divergentne i sukobljene interese različitih grupa dioničara unutar društva. Također, prepoznaje situaciju kada u nekim društvima postoji većinsko sudjelovanje drugog društva, kao i brojne mogućnosti da se takva pozicija iskoristi na štetu ostalih dioničara. Upravo zato, posebna se pažnja...
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Jovana Vučetić
U teorijskom dijelu ovoga rada obrađena je povijest papirnatog novca na prostoru Hrvatske u 19. i 20. stoljeću. Objašnjena su obilježja novca i numizmatika kao pomoćna povijesna znanost. Prikazani su uzroci degradacije papirne građe, kao uvod za praktični dio rada, odnosno preventivnu zaštitu. U praktičnom dijelu rada navedeni su inventarizacijski podaci, opisano je zatečeno stanje novčanica, novčanice su podijeljene u skupine po stupnju očuvanosti, napravljen je prijedlog...
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Marko Vučićević
Upravljanje brodarskim poduzećem je vrlo složen proces zato što je kretanje cijena i burzovnog stanja nepredvidivo. Brodarsko tržište susreće se s naglim promjenama u cijenama vozarina i goriva koje su dvije jako važne stavke u financijskom obračunu, a da bi im se brodarska poduzeća uspjela suprotstaviti trebaju redovno pratiti njihova kretanja. U konačnici, njihova uspješnost se ogleda u načinu kvalitete praćenja te rezultira izbacivanjem poduzeća iz konkurencije ili ostankom...

Paginacija