Paginacija

Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Irma-Maria Dropulić
Na početku rada, ponajviše će se objasniti što je to virtualna kulturna baština, kojim sve metodama možemo stvoriti virtualni svijet (holografija, digitalizacija i sl.) koji utječe na život modernog čovjeka. Osim virtualizacije, objasniti će se i pojam digitalizirane građe. Proces digitalizacije temeljito će se obraditi jer je proces odabran za nastanak virtualne zbirke tekstilne građe iz crkve Gospe od Šunja. Pružit će se kratak povijesni osvrt na Lopud i crkvu Gospe od...
Prijevoz automobila morem
Prijevoz automobila morem
Ante Mišić
U ovom završnom radu tema je prijevoz automobile morem. Cilj rada je objasniti kako dolazi do potrebe za transportom automobila preko mora I pojasniti RO-RO brodove I koja je njihovu svrhu. Posebna pozornost je dana PCC brodovima i njihovim karakteristikama, te načinu na koji se automobili krcaju, slažu I pričvršdivaju na tim brodovima.
Prijevoz rasutih tereta morem
Prijevoz rasutih tereta morem
Tonći Plenković
U ovom radu prikazan je način rukovanja i prijevoza tereta morem s obzirom na veličinu i vrstu specijalnih brodova (bulk carriera) isključivo namjenjenih za prihvat tereta u rasutom stanju.Objašnjen je pojam i vrste rasutih tereta kao i podjela brodova što se tiče njihove nosivosti. Krcanje i slaganje tereta mora biti unaprijed isplanirano i brod mora zadovoljiti posebne zahtjeve kako se ne bi našli u opasnoj situaciji tijekom plovidbe.Opisana je i trgovina rasutih tereta gdje je cilj...
Prijevoz stoke morem
Prijevoz stoke morem
Luka Vuić
Prijevoz stoke morem je vrlo važan segment u prehrambenoj industriji zbog mogućnosti prijevoza velikog broja životinja u kratkom vremenskom periodu što nijedna druga vrsta prijevoza nije u mogućnosti ponuditi. Australija se posebno ističe kao jedan od glavnih izvoznika stoke sa vrlo razvijenom prehrambenom industrijom. Gradnja specijaliziranih brodova za prijevoz stoke je omogućila dosta velik napredak u transportu. S povećanjem svjetske populacije za očekivati je daljnji napredak...
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Bruno Jelić
U ovom završnom radu osvrnuti ću se na prijevoz teških tereta morem i vrste tereta, metode njihovog ukrcaja (LO-LO, RO-RO i FLO-FLO), terminale za teške terete, protunagibni sustav, postavljanje i osiguranje tereta kao i opremu za očvršćivanje te planiranje putovanja, službu za teške terete „Atlant Heavy Lift“ uz osvrt na M/B „Gruž“.
Prijevoz ukapljenih plinova
Prijevoz ukapljenih plinova
Tino Cvjetković
U radu je pojašnjen prijevoz ukapljenog plina. Njegova svrha je približiti sve tehnologije vezane za prijevoz ukapljenog plina. Rad se sastoji od četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojemu su naznačene sve znanstvene metode korištene u radu, početna hipoteza te cilj i struktura rada. Drugo poglavlje je prirodni plin. Plin je opasan teret pa rad navodi moguće opasnosti i potrebne mjere predostrožnosti prilikom prijevoza takvog tereta. Uz nalazišta prirodnog plina razvile su...
Prikaz sustava pomorskih karata s elektroničkim pokazivačem (ECDIS) i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Prikaz sustava pomorskih karata s elektroničkim pokazivačem (ECDIS) i njegov utjecaj na sigurnost plovidbe
Ivan Pavao Maleš
U ovom završnom radu obrađena je tema prikaza sustava pomorskih karata s elektroničkim pokazivačem (ECDIS) i njegova utjecaja na sigurnost plovidbe. U uvodnom su dijelu rada pobliže navedeni zakonski aspekti i zahtjevi koji se odnose na izvedbene standarde ECDIS-a, ekvivalentnost ECDIS-a i papirnih karata te zahtjevi izobrazbe i naobrazbe za pomorce u svezi s korištenjem sustava. U daljnjoj razradi rada obrađena je tematika pomorskih karata i elektronskih pomorskih karata ne bi li...
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Damir Potrebica
U ovom radu obradit će se nadolazeće stupanje na snagu novog zahtjeva revidiranog Priloga VI MARPOLA o globalnom ograniĉenju udjela sumpora od 2020. te njegov značaj za pomorski sektor i čovječanstvo općenito. Na početku će se objasniti proces planiranja, pripreme i implementacije ovog zahtjeva. Zatim će se analizirati ponuđene strategije usuglašavanja brodara s ovim zahtjevom uključujući mogućnost korištenja sukladnih goriva, mogućnost korištenja uređaja za...
Primjena Balanced Scorecarda u  Valamar Rivieri
Primjena Balanced Scorecarda u Valamar Rivieri
Marko Pavković
Razvoj nezadovoljstva tradicionalnim mjerama poslovanja, koji se javio u sedamdesetim godinama dvadesetoga stoljeća u akademskim krugovima i u svijetu poslovanja, rezultirao je uvođenjem interdisciplinarnim mjerama performansi koje uključuju i druge pokazatelje, a ne samo financijske. Zavladalo je opće načelo kako isključivo financijski podatci nisu dovoljno relevantni za definiranje i implementaciju dugoročnih strateških ciljeva organizacija. Sve zahtjevnije ljudske potrebe i...
Primjena LTSM modela dubokog učenja za predviđanje kretanja cijena dionica
Primjena LTSM modela dubokog učenja za predviđanje kretanja cijena dionica
Frano Rihter
Rad analizira mogućnosti primjene dubokog učenja na području vremenskih serija. Nakon teoretskog dijela u kojem su objašnjeni koncepti strojnog učenja i neuronskih mreža, prikazan je način rada LSTM algoritma. LSTM (Long short-term memory) algoritam je povratna neuralna mreža (RNN) koja, za razliku od unaprijednih mreža ima povratnu vezu. U praktičnom dijelu rada koriste se podaci cijene dionica Microsoft.corp u različitim vremenskim intervalima. Optimalni oblik modela se...
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Primjena Manchester koda u DWT-OFDM sustavima
Mateo Majić
U ovom radu je predstavljen novi OFDM (eng. Orthogonal Frequency Divison Multiplexing) algoritam koji se temelji na DWT (eng. Discrete Wavelet Transform) te koji značajno pojednostavljuje procesiranje signala u predajniku i prijamniku. Za razliku od OFDM algoritma utemeljnog na standardnoj DWT, novi algoritam ne koristi digitalnu modulaciju podnosioca kao ni IDWT (eng. Inverse Discrete Wavelet Transform) u predajniku. Izlazni signal predajnika je formiran zbrajanjem signala na pojedinačnim...
Primjena digitalnih tehnologija kod inovativnih metoda učenja
Primjena digitalnih tehnologija kod inovativnih metoda učenja
Dino Vilogorac
Cilj ovog rada je utvrditi zastupljenost digitalnih tehnologija pri učenju, koliko se često koriste, njihove prednosti, mane te izglede da u budućnosti digitalne tehnologije budu sve više zastupljene prilikom učenja. Anonimnom anketom anketirane su stotinu i tri osobe s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Anketirane su osobe mlađe od dvadeset godina, od 20 do 30 godina te starije od trideset godina. Prema provedenom istraživanju utvrđena je nepobitna činjenica da čak 88,3...

Paginacija