Pages

"Proces integriranog upravljanja rizicima"
"Proces integriranog upravljanja rizicima"
Mia Dominiković
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u poduzećima. Pojam rizik ima nekoliko značenja. Ako govorimo općenito o riziku, govorimo o opasnosti od nastupanja nekog događaja koji se u budućnosti očekivao i od kojeg je nastala šteta ili gubitak te kao rezultat ima negativne posljedice na pojedinca, organizaciju ili društvo u cjelini. Ako govorimo s aspekta poslovnih rizika, rizik u poslovnom životu poduzeća može biti uzrokovan lošim odlukama i zakazivanjem...
"Proces zdravstvene njege starijih osoba s osvrtom na 4N"
"Proces zdravstvene njege starijih osoba s osvrtom na 4N"
Maja Kitarović
Po klasifikaciji Ujedinjenih naroda, 65 godina je dobna granica kojom se ljudi smatraju starim ljudima. Takve osobe zahtijevaju poseban način i puno veći opseg zdravstvene njege. Proces zdravstvene njege pri gerijatrijskoj skrbi usmjeren je na održavanje zdravlja pojedinca ili ako je ono narušeno, na poboljšanje kvalitete života i kakvoću njege. U starijoj životnoj dobi događaju se razne promjene organa i organskih sustava što rezultira slabljenjem i oštećenjem njihove...
"Procjena znanja studenata o šećernoj bolesti kod djece"
"Procjena znanja studenata o šećernoj bolesti kod djece"
Tanja Marjanović
Šećerna bolest je poremećaj metabolizma karakteriziran kroničnom povišenom razinom šećera u krvi zbog poremećenog stvaranja inzulina, djelovanja inzulina ili oboje. Klinička slika šećerne bolesti kod djece odnosi se na često i obilno mokrenje, umor/slabost, zamagljen vid, žeđ i naglo mršavljenje. Osnovno obilježje šećerne bolesti tipa I je apsolutni nedostatak inzulina, koji je u dječjoj i adolescentnoj dobi obično uvjetovan autoimunim razaranjem beta-stanica gušterače....
"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
"Promjena bioraznolikosti na dubrovačkom području u zadnjih 100 godina"
Nives Matešić
Bioraznolikost je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih zajednica te raznolikost ekosustava. Dubrovačko područje naseljava zanimljiv i raznovrstan životinjski svijet, koji zbog čovjekovog utjecaja gubi svoja izvorna obilježja. U završnom radu opisana je biološka raznolikost, te ugrožene svojte i vrste životinja na dubrovačkom području. Glavni uzroci ugroženosti vrsta na...
"Provođenje programa cijepljenja kod djece predškolske dobi na području grada Dubrovnika"
"Provođenje programa cijepljenja kod djece predškolske dobi na području grada Dubrovnika"
Mia Buljan
Cijepljenje je najdjelotvornija metoda u prevenciji zaraznih bolesti, projekt javnog zdravstva prošlog stoljeća koji je spasio dva do tri milijuna djece godišnje diljem svijeta. Iako je cijepljenje zakonski obvezno u velikom broju zemalja i unatoč evidentnim epidemiološkim pokazateljima djelotvornosti cjepiva koji se očituju u znatno manjoj incidenciji preventabilnih dječjih zaraznih bolesti (eradikacija velikih boginja, eradikacija polia u velikom dijelu svijeta), sve je veći broj...
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
"Prva epizoda psihotičnih poremećaja -važnost rane intervencije"
Naomi Marković
Uvod i ciljevi: Rane intervencije kod psihotičnih pacijenata hipotetski mogu utjecati na smanjenu učestalost epizoda psihoze te time na bolju prognozu psihotičnog poremećaja. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u distribucijama varijabli koje se odnose na rane intervencije (hereditet, anamneza, simptomi i trajanje simptoma), u odnosu na varijable utvrđenog zdravstvenog statusa, odnosno zdravstvenih posljedica (ishod, ambulantni tretman, funkcionalnost te broj...
"Psihijatrija u zajednici"
"Psihijatrija u zajednici"
Martina Zlopaša
Problemi mentalnog zdravlja javljaju se u svim kulturama bez obzira na dob i imaju veliki utjecaj na fizičko zdravlje ljudi koji su njome pogođeni. Psihičkim smetnjama pogođena je petina čovječanstva, a oko 5% populacije ima smetnje koje značajno ometaju radno i socijalno funkcioniranje. Mogućnost liječenja u zajednici je za Svjetsku zdravstvenu organizaciju pitanje temeljnih ljudskih prava. Psihijatrijskom bolesniku potrebno je omogućiti aktivnu rehabilitaciju i socioterapiju. U...
"Psihijatrijski bolesnici kao počinioci kaznenih djela"
"Psihijatrijski bolesnici kao počinioci kaznenih djela"
Barbara Rudan
Psihička bolest je poremećaj na planu doživljavanja i/ili ponašanja, funkcionalnog ili organskog porijekla, koji zahtijeva psihijatrijsku intervenciju, a ponekad i hospitalizaciju bolesnika. Prema hrvatskom zakonodavstvu osobe koje u vrijeme ostvarenja kaznenog djela nisu mogle shvatiti značenje svojeg postupanja ili nisu mogle vladati svojom voljom zbog duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, nedovoljnog duševnog razvitka ili neke druge teže duševne smetnje smatraju se...
"Psihološki aspekti poroda"
"Psihološki aspekti poroda"
Edin Bošnjaković
Tijekom trudnoće buduća majka doživljava niz psiholoških i fizioloških promjena koje omogućuju prilagodbu njezina organizma trudnoći, rastu i razvoju djeteta, prilagodbu na porođaj i tijek porođaja te dojenje. U ovom radu naglasak je na psihološke aspekte poroda, od kojih je ponajviše izražen strah. Strah izaziva spazam, što dovodi do dužeg i bolnijeg poroda, a dokazano je upravo strah može dovesti do blokade, te je trudnoću nužno dovršiti hitnim carskim rezom. Dokazano je...
"Psihološki pristup u palijativnoj skrbi"
"Psihološki pristup u palijativnoj skrbi"
Ivana Jupek
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da je palijativna skrb cjelovit pristup održavanju kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji tijekom suočavanja s neizlječivom bolešću. Iako je smanjenje fizičke boli pacijenta najvažniji čimbenik palijativne skrbi, palijativna skrb podrazumijeva psihološku, duhovnu i socijalnu pomoć bolesniku i njegovoj obitelji. Osim što se ovakvim pristupom pacijentu želi omogućiti da živi što je aktivnije moguće do smrti, palijativna skrb...
"Psorijaza - kronična multisistemska bolest"
"Psorijaza - kronična multisistemska bolest"
Petra Taslak
Psorijaza je kronična, upalna, imunološki posredovana bolest kože. Uzrok nastanka nije u cijelosti poznat, ali se pretpostavlja da bolest nastaje međudjelovanjem nasljednih (genetskih) čimbenika i različitih čimbenika okoliša. Znanstveno je dokazano da psorijaza kao i brojne druge dermatološke bolesti, značajno utječu na kvalitetu života oboljelog. Cilj rada je prikazati metode terapije psorijaze, istaknuti kako psorijaza nije zarazna bolest kao i važnost davanja podrške...

Pages