Paginacija

Primjena odabrane metode zaštite podataka za osiguranje SQL upita na web stranicama
Primjena odabrane metode zaštite podataka za osiguranje SQL upita na web stranicama
Petra Cvrlje
Svakim danom se tehnologija sve više i brže razvija, a u skladu s njome i sustav koji je nastao na temelju već postojećih znanja i vještina iz različitih tehnologija koje se upotrebljavaju kako bi se osmislio sustav za napad baze podataka neke web stranice te kako pristupiti podacima kojima je pristup zabranjen. Broj napada se nekontrolirano povećava te je ljudima koji posjeduju te vještine i znanja zaista teško biti u koraku sa novonastalim metodama. Tema ovog rada je primjena...
Primjena odabranog RDBM sustava u turističkoj industriji
Primjena odabranog RDBM sustava u turističkoj industriji
Petra Asturić
U ovom diplomskom radu definirane su vrste modela baze podataka a poseban je naglasak na relacijskom modelu baze podataka, te detaljno opisan. U početku se opisuje baza podataka te nabrajaju i opisuju modeli podataka. Kao što je ranije navedeno, detaljno je opisana relacijska baza podataka i njeno modeliranje. Također su opisane i transakcije, kao bitan dio RDBM-a. Praktični dio ovog rada čini jednostavan model baze podataka s primjenom u turizmu te web-aplikacija. Radi se o sustavu...
Primjena plana za upravljanje balastnim vodama na putničkom brodu
Primjena plana za upravljanje balastnim vodama na putničkom brodu
Andrea Brajović
Balast je nužan za kontrolu trima, nagiba, gaza, stabilnosti ili naprezanja broda. Kako god, balastna voda može sadržavati morske organizme i patogen koji unesen u moru uključujući i estuarije, ili u tokovima slatke vode, može uzrokovati opasnost za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu i resurse, narušiti biološku raznovrsnost ili ometati druge legitimne upotrebe takvih područja. Višegodišnji napori međunarodne pomorske zajednice, njenih zemalja članica i brodarske industrije da...
Primjena pravila zaštite od korozije na primjeru broda za prijevoz kemikalija
Primjena pravila zaštite od korozije na primjeru broda za prijevoz kemikalija
Maroje Krmek
Ovaj rad obuhvaća problematiku primjene pravila zaštite od korozije na brodovima, sa naglaskom na brodove za prijevoz kemikalija, koji prevoze agresivne terete, što ih čini posebno osjetljivim na koroziju. Rad se sastoji od 5 dijelova: 1 Uvoda -gdje je obrađen i povijesni pregled upotrebe materijala i borbe protiv korozije te problemi na brodovima uzrokovani korozijom, sa postavljenom hipotezom. 2 U drugom dijelu su prikazana pravila Hrvatskog registra brodova koja se odnose na borbu...
Primjena strategije diferencije i diverzifikacija u poslovanju na primjeru "Dubrovačkih vrtova sunca"
Primjena strategije diferencije i diverzifikacija u poslovanju na primjeru "Dubrovačkih vrtova sunca"
Antonio Musladin
Strategija marketinga predstavlja niz aktivnosti i planova koji su usmjereni na oblikovanje kvalitetnijeg poslovanja poduzeća, a sve u cilju zadovoljavanja potreba potrošača i ostvarivanje održive konkurentske prednosti. Strategija diferencijacije odnosi se na kreiranje proizvoda i usluga na način različit od konkurencije tj. da im se dodaju neka svojstva i karakteristike po kojima će se razlikovati od proizvoda i usluga konkurenata. Strategija diverzifikacije predstavlja ulazak...
Primjena tehnologija dubokog učenja u detekciji i klasifikaciji emocija
Primjena tehnologija dubokog učenja u detekciji i klasifikaciji emocija
Adi Čustović
Rad govori o primjeni algoritama dubokog učenja u klasifikaciji emocija sa slika uz naglasak na konvolucijske neuronske mreže. Kod klasificiranja emocija sa slika, korišten je model emocija koji razlikuje 7 osnovnih univerzalnih emocija: ljutnju, gađenje, strah, sreću, neutralnu emociju, tugu i čuđenje. Model zaslužan za klasifikaciju emocija zasnovan je na arhitekturi konvolucijske neuronske mreže, a napisan je u programskom jeziku Python uz koristeći funkcije programske...
Primjena tehnologije 3D modeliranja u izradi simulacijskih modela i modela prostora u virtualnom okruženju
Primjena tehnologije 3D modeliranja u izradi simulacijskih modela i modela prostora u virtualnom okruženju
Lea Kovač
Većom dostupnošću sve moćnijih alata za 3D modeliranje i demokratizacijom razvoja igara otvara se mogućnost izradi kompleksnih 3D okruženja. Standardni način interakcije s korisnikom kroz 2D prikaz ograničava doživljaj i ne dopušta istraživanje svih mogućnosti koje takva okruženja nude. Virtualna stvarnost služi kao sučelje koje zatvara jaz između virtualnog svijeta i stvarnosti. Primjenom različitih tehnologija računalne grafike kreirano je okruženje koje dopušta...
Primjena teorije neizravnog poticaja u javnim financijama
Primjena teorije neizravnog poticaja u javnim financijama
Blaž Bulum
„Nudge“ teorija je jedno od najvećih postignuća na polju bihevioralne ekonomije u posljednjem desetljeću. Teorija objašnjava kako na pametan način primjeniti „arhitekturu izbora“ u poticanju ljudi na donošenje odluka koje će pozitivno utjecati na njihov život. Teorija ne osporava klasičnu ekonomiju, već joj pomaže u daljnjem razvoju time što pokazuje na koji način ljudi funkcioniraju. Zaključuje da ljudska bića nisu homo oeconomicus, te da su često skloni izbjegavanju...
Primjena univerzalnog dizajna u edukacijskoj mobilnoj aplikaciji zasnovanoj na tehnologiji proširene stvarnosti
Primjena univerzalnog dizajna u edukacijskoj mobilnoj aplikaciji zasnovanoj na tehnologiji proširene stvarnosti
Magdalena Kačić-Barišić
Ovaj diplomski rad opisuje pojam proširene stvarnosti, njenu klasifikaciju i uporabu u edukaciji u Republici Hrvatskoj i u svijetu. U radu se definira pojam univerzalnog dizajna i objašnjava njegovih sedam načela, dajući nekoliko primjera uz svako načelo. U praktičnom dijelu rada dorađena je Android aplikacija ARGeobody namijenjena učenicima nižih razreda osnovne škole za učenje geometrijskih tijela. Aplikacija koristi tehnologiju proširene stvarnosti kako bi učenicima učenje...
Primjene tehnologija računalne grafike i računalnog vida
Primjene tehnologija računalne grafike i računalnog vida
Martina Šerić
Ovaj rad bavi se područjima koja su usko vezana za umjetnu inteligenciju, a to su računalna grafika i računalni vid. Da bi računalo bilo sposobno raspoznati svijet u kojem djeluje, znanstvenici su razvili razne algoritme. Računalna grafika se često definira kao grana računarske znanosti koja se bavi izgradnjom višedimenzionalnih modela objekata i njihovim prikazom uz upotrebu računala te je ona osnova za računalnu animaciju, vizualizaciju, izgradnju virtualnih svjetova i sl....
Pripajanje trgovačkog društva
Pripajanje trgovačkog društva
Zvonimir Vlahović
Pripajanje trgovačkog društva spada u statusne promjene koje su u Hrvatskoj pravno uređene Zakonom o trgovačkim društvima. U gospodarskom smislu, statusne promjene mogu imati različite motivacije i razloge. U ovisnosti o vrsti promjene, statusne promjene mogu služiti kako bi se kapital i ostali resursi koncentrirali na jednom mjestu u svrhu povećanja konkurentnosti trgovačkog društva. Također, razlozi se mogu nalaziti i u potrebi drugačijeg uređenja organizacije poslovanja...
Priprema LNG broda za dokovanje
Priprema LNG broda za dokovanje
Pasko Lobaš
Dokovanjem se brod izvlači izvan doticaja s morskom vodom u svrhu pregleda, održavanja ili remonta podvodnog dijela trupa i brodske opreme koja se nalazi uronjena u moru. Postoji više načina dokovanja broda. Dokovanje se najčešće izvodi pomoću objekata morske tehnologije koji se nazivaju dokovi. Pripremni postupak, kao i samo dokovanje, ovisi o karakteristikama dokovanog broda. Pripremni postupak se sastoji od više faza a priprema LNG broda je objašnjena u ovom završnom radu.

Paginacija