Paginacija

Priprema i prezentiranje računovodstvenih informacija o novčanim tokovima u trgovačkom društvu Valamar riviera d.d.
Priprema i prezentiranje računovodstvenih informacija o novčanim tokovima u trgovačkom društvu Valamar riviera d.d.
Antun Glumac
Izvještaj o novčanim tokovima je sastavnica seta financijskih izvještaja i sukladno odredbama Zakona o računovodstvu svi poslovni sustavi, osim mikro i malih, obvezni su ga sastavljati i objavljivati. Premda se svi financijski izvještaji odnose na prethodna (završena) poslovna razdoblja, oni imaju značajan utjecaj na donošenje odluka i planiranje budućih aktivnosti, a za izvještaj o novčanim tokovima se ovo posebno može konstatirati s obzirom da se temeljem njegovih podataka...
Priprema i zaštita materijala na vratima Venecije
Priprema i zaštita materijala na vratima Venecije
Antun Anić
Venecija je jedan od najpoznatijih talijanskih gradova. Zbog njegovog okruženja morem Veneciji su velike probleme stvarale plime. U povijesnoj jezgri poplave su stvarale velike probleme. Čak je zbog tla na kojem je izgrađen, cijeli grad je počeo propadati. Zbog tih razloga došlo se na ideju da se izgradi sustav brana koje će štitit grad od štetnih posljedica plime. U taj projekt izgradnje brana uključilo se i brodogradilište u Splitu koje je izgradilo i dostavilo brane. U radu se...
Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Priprema skladišta na brodovima za rasuti teret
Ivica Ćorić
U ovom radu je objašnjena priprema skladišta na brodovima za prijevoz rasutih tereta. Priprema skladišta za ukrcaj tereta na brodovima za prijevoz rasutih tereta je izrazito važna i ima utjecaja na poslovanje broda jer u slučaju da se skladišta ne prihvate za ukrcaj, brod mora poduzeti dodatne mjere što rezultira u kašnjenju ili eventualno gubitku tereta za prijevoz. Stoga, ovaj rad, izdvaja i razmatra postupke pripreme skladišta za različite vrste rasutih tereta. Naglasak rada je...
Privatizacija bankarske industrije i važnost
Privatizacija bankarske industrije i važnost
Tomislav Mikulić
Bankarski sektor ima bitan udio u razvoju gospodarstva. Postavlja se pitanje utjecaja privatizacije na bankarski sektor, te u konačnici pozitivnih i negativnih posljedica na gospodarstvo. Tržišna transformacija gospodarstava u svojim je ishodištima imala proces privatizacije, a proces privatizacije pak svoj epicentar u privatizaciji banaka. Strukturne reforme provode se prilikom financijske krize te dolazi do promjene vlasništva. U ovome radu govorit će se o utjecaju privatizacije...
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj
Andrijana Prug
Završni rad „ Problem nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj“ govori o problemima nezaposlenosti u našoj državi tj. u RH. Nezaposlenost je goruće pitanje za Republiku Hrvatsku zadnjih desetak godina. Svjetska kriza je također ostavila posljedice na nezaposlenost te se posebice mladi ljudi odlučuju na odlazak u inozemstvo da bi si stvorili bolju budućnost. Zaposlenost je važna odrednica za svakog pojedinca u društvu, ukoliko je pojedinac zaposlen, njegova psihološka svijest te...
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Problematika kiselih papira u restauratorskim procesima
Iva Carević
Rad ne sadrži sažetak.
Problematika parcijalne restauracije
Problematika parcijalne restauracije
Mia Perković
Rad ne sadrži sažetak.
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Proces odsoljavanja željeznih predmeta i mjerenja klorida
Vedran Mesarić
U završnom radu se želi prikazati jedan od načina ekstrakcija klorida lužnatom sulfitnom otopinom, za sada najprihvatljivijim oblikom ekstrakcije koji se koristi u konzervaciji-restauraciji arheološkog metala, u ovomu slučaju željeza. Proces odsoljavanja (ekstrakcije klorida) praćen je i mjeren u razdoblju od četiri mjeseca u laboratoriju Konzervatorsko – restauratorskog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu. Tijekom cijelog procesa izdvajani su uzorci otopine svakih sedam dana....
Procesna mjerenja
Procesna mjerenja
Ante Mihaljević
Rad ne sadrži sažetak.
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Procesno mjerenje i mjerni pretvarači
Andrijano Miljević
Rad ne sadrži sažetak.
Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Procjena kvalitete javnih usluga s aspekta korisnika
Ines Žuvela
Upravljanjem kvalitetom je danas od velike važnosti unutar svake organizacije i u općoj kvaliteti života koja ovisi o mnogo komponenata kao što su sigurnost, stanje prirodne okoline i njezine zaštite, dinamika općeg napretka u društvu i unutar toga napretka u gospodarstvu. Osim toga, ako se organizacija odluči za primjenu i uvođenje strategije upravljanja odnosa s potrošačima, treba voditi računa o privatnosti potrošača kako nebi prevladali negativni efekti. Upravljanje odnosom...
Procjena vrijednosti poduzeća pomoću komplementarnih metoda procjene
Procjena vrijednosti poduzeća pomoću komplementarnih metoda procjene
Melko Dragojević
Postoje razne metode procjene vrijednosti poduzeća, a u najpouzdanije od svih spadaju komplementarne metode procjene. One se sastoje od metode diskontiranih novčanih tokova i ukamaćenih novčanih tokova, odnosno od DCF i CCF metode. Glavna razlika između tih dviju metoda jest odmah uočljiva, DCF metoda diskontira novčane tokove, odnosno svodi vrijednosti budućih novčanih tokova na sadašnju vrijednost, što znači da DCF metoda procijenjuje vrijednost poduzeća na temelju...

Paginacija