Pages

"Puževi i školjkaši mediolitorala istočnog dijela ušća Neretve u ljetnom razdoblju"
"Puževi i školjkaši mediolitorala istočnog dijela ušća Neretve u ljetnom razdoblju"
Josipa Bantić
U ovom radu istraživan je sastav populacija bentoskih mekušaca na području ušća rijeke Neretve. Uzorkovanje je obavljano na dvije postaje, Ušće Neretve i Osinj, u rujnu i srpnju 2014. godine. Također su obavljena morfometrijska mjerenja te izračunat indeks kondicije komercijalno najvažnije i najzastupljenije vrste školjkaša Chamelea gallina. Duljina uzoraka kretala se u rasponu od 22,34 mm na postaji Ušće u srpnju do najmanje 15,36 mm na postaji Osinj u rujnu. Visina uzoraka...
"Rabies i antirabična obrada na području Dubrovnika"
"Rabies i antirabična obrada na području Dubrovnika"
Pavle Bilić
U ovom radu su prikazane spoznaje o zaraznoj bolesti bjesnoći (rabiesu) koja se prenosi kontaktom sa zaraženom životinjom (zoonoza). Od prvih pisanih tragova iz Mezopotamije, kroz srednji vijek i novo doba, donekle je prikazano nastojanje pojedinaca u borbi protiv opake, smrtonosne, bolesti. Značajne pomake u prevenciji bolesti prvi nam donosi Louis Pasteur 1884., kada predstavlja otkriće Francuskoj Akademiji Znanosti koja odobrava metodu zaštite populacije cijepljenjem. Nedugo nakon...
"Reproduktivni ciklus prugaste ladinke Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), (Mollusca: Bivalvia) na ušću rijeke Neretve"
"Reproduktivni ciklus prugaste ladinke Chamelea gallina (Linnaeus, 1758), (Mollusca: Bivalvia) na ušću rijeke Neretve"
Tea Ćurković
Ovo istraživanje je dio sveobuhvatnijeg istraživanja prugaste ladinke, Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) kojeg je provela Bratoš Cetinić (2012.). Suvremenom metodom koja omogućuje mjerenje stanica sa histoloških preparata, izmjerene su oocite iz 83 ženki koje izdvojene iz ukupnog uzorka od 195 jedinki prikupljenih u periodu siječanj 2003.-siječanj 2004. godine. Ostali dio uzorka čine mužjaci. U dosadašnjim istraživanjima nije korištena ova metoda za utvrđivanje ...
"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
"Ribe kao indikatori okolišnih i ekoloških promjena"
Andrej Jozinović
U ovom radu predstavljeni su prirodni i antropogeni utjecaji na morski okoliš, ribe i ostali ţivi svijet u moru. TakoĊer, predstavljeni su svi zahtjevi koje organizam mora zadovoljavati da bi bio ekološki indikator, kao i sposobnost riba da budu relevantan pokazatelj stanja morskog okoliša. Navedeno je koje se vrste riba mogu koristiti kao indikatori i na koji naĉin mogu ukazivati na promjene koje se odvijaju u moru, kao i kakvu ulogu imaju u odnosu s drugim organizmima. UtvrĊeno je...
"Senilna makularna degeneracija"
"Senilna makularna degeneracija"
Robert Bender
Senilna makularna degeneracija (SMD) je bolest koja se javlja na području žute pjege (makule), na najrazvijenijem dijelu mrežnice. Bolest rezultira gubitkom centralnog vida odnosno vidne oštrine. Cilj ovog istraživačkog rada je bio prikazati broj intravitrealnih injekcija ukupno apliciranih pacijentima kroz desetogodišnji vremenski period te njihov učinak na pacijente.Istraživanje je bilo retrospektivno iz arhive Odjela za oftalmologiju i optometriju Opće bolnice Dubrovnik....
"Sindrom nemirnih nogu u pacijenata na dijalizi"
"Sindrom nemirnih nogu u pacijenata na dijalizi"
Marko Miličević
Sindrom nemirnih nogu („restless legs sydrome“ :RLS) ubraja se u neurološke poremećaje pokreta, kojeg opisuje motorički nemir u nogama uz parestezije i/ili disestezije, s time da su smetnje jače izražene u mirovanju i večernjim satima. Razlikuju se dva tipa ovog sindroma; primarni (idiopatski) i sekundarni koji može biti uzrokovan manjkom željeza, trudnoćom, uremijom, polineuropatijom, anemijom uslijed nedostatka vitamina B 12 ili folne kiseline, uzimanjem određenih lijekova....
"Sociološki osvrt na devijantno ponašanje maloljetnika"
"Sociološki osvrt na devijantno ponašanje maloljetnika"
Ivica Žuvela
Rad ne sadrži sažetak.
"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
Leona Matuško
Maligne bolesti danas su u svijetu, ali i u Hrvatskoj javnozdravstveni problem. Broj oboljelih od malignih bolesti raste, a nepravovremeno dijagnosticiranje maligne bolesti najĉešće završava smrću. Bolesnici s malignim oboljenjima zahtijevaju multidisciplinarni pristup u lijeĉenju jer se maligne bolesti manifestiraju na razliĉite dijelove organizma. Maligne bolesti ĉesto dovode i do psiholoških i socijalnih problema koji se takoĊer moraju uzeti u obzir prilikom lijeĉenja...
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
Nikolina Glavinić
Bipolarni poremećaj raspoloženja uključuje izmjenu faza povišenog raspoloženja (hipomanija ili manija) i sniženog raspoloženja (depresija) u epizodama bolesti koje mogu biti odvojene ili miješane. To je psihički poremećaj u kojima ljudi imaju nerazmjerne uspone i padove raspoloženja. Faze manije i depresije izazivaju poremećaj u načinu razmišljanja, razini energije, te u ponašanju. Izlječiv je poremećaj za čije liječenje postoji velik broj lijekova koji većini bolesnika i...
"Spolno prenosive bolesti"
"Spolno prenosive bolesti"
Viktoria Jusić
Spolno prenosive bolesti (sexually tranmitted disease STD) su zarazne bolesti koje se prenose bilo kojim oblikom spolnog kontakta (oralnim, vaginalnim ili analnim) sa zaražene osobe na zdravu, rjeđe neizravnim putem. Obuhvaćaju oko pedesetak bolesti i sindroma koje uzrokuju različiti mikroorganizmi. U klasične spolno prenosive bolesti ubrajamo sifilis, gonoreju i tropskebolesti, dok moderne obuhvaćaju širok spektar bolesti infektivne etiologije koje se karakteristično pojavljuju u...
"Stavovi i znanja medicinskih sestara o poznavanju pojma eutanazije kroz perspektivu znanosti i vjerskih stajališta"
"Stavovi i znanja medicinskih sestara o poznavanju pojma eutanazije kroz perspektivu znanosti i vjerskih stajališta"
Ana Šurko
Uvod: U današnje se vrijeme sve više spominje kako bi trebalo ozakoniti eutanaziju (što su i učinile neke europske i zemlje SAD-a), pozivajući se prije svega na samilost prema neizlječivo bolesnima i progresivnim, kroničnim bolestima u staroj ţivotnoj dobi. Objašnjavajući kako njihovi ţivoti u takvim situacijama postaju potpuno besmisleni i ispod bilo koje razine ljudskog dostojanstva. Koliko je time eutanazija moralno opravdana ili bismo ipak trebali vidjeti i uvaţavati druge...

Pages