Pages

Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Zadrugarstvo u Hrvatskoj, izazovi i prilike
Dario Šetka
U radu se govori o izazovima i prilikama zadruga. U tu svrhu, prikazuje se pojmovno određenje zadruga, odnosno definicija zadruga sukladno Zakonu o zadrugama. Istaknute su i važne činjenice odnosno specifičnosti vezane uz članove zadruga, pa se tako navodi da član zadruge treba neposredno sudjelovati u radu zadruge, koristiti njezine usluge itd. Navodi se i sedam zadružnih načela: dragovoljno i otvoreno članstvo, nadzor poslovanja od strane članova, gospodarsko sudjelovanje...
Zastupanje trgovačkih društava
Zastupanje trgovačkih društava
Martina Batinović
S obzirom da su trgovačka društva pravne osobe te kao takve postoje samo u pravnom smislu, za njihovo valjano očitovanje volje, stjecanje prava i obveza potrebno je da za njih očitovanja daju za to ovlaštene fizičke osobe – njihovi ovlašteni zastupnici. Pritom se prihvaća fikcija da se radnje ovlaštenih zastupnika pripisuju radnjama samog trgovačkog društva. Cilj ovog rada je istražiti ulogu zastupanja kod različitih oblika trgovačkih društava, kao i općeniti značaj samog...
Zaštita okoliša i upravljanje razvojem i poslovanjem marina
Zaštita okoliša i upravljanje razvojem i poslovanjem marina
Vlaho Matušić
U radu je prikazana zaštita okoliša i upravljenjem razvojem i poslovanjem marina. Detaljno su opisani Ekološki aspekti razvoja nautičkog turizma: nautički turizam, utjecaj na okoliš. Dani su pravci razvoja nautičkog turizma. Prikazane su primjene i ideje za gradnju marine u Luci Šipanskoj.
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Zaštita okoliša od štetnih organizama iz balastnih voda s osvrtom na Jadransko more
Joško Oršulić
U ovom radu objasnit ću glavne značajke i načine postupanja u spriječavanju širenja štetnih alohtonih vrsta putem balastnih voda. Navest ću sve aktivnosti i radnje koje poduzimaju nacionale administracije i međunarodne institucije da bi se ova opasnost svela na najmanju moguću mjeru. Vidjet će obveze uključenih dionika, intezitet njihovog napretka u dostizanju ciljeva kao i obveze samih brodarskih kompanija. Najvažnija dostignuća su ostvarena što se tiče organizacije i većeg...
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Monika Vodenac
U današnje vrijeme potrošači se razlikuju prema svojim motivima kupnje, željama, navikama, kupovnoj moći, izobrazbi, stavovima i sl., ali sve više je i bitna zaštita potrošača da bi se oni osjećali sigurno i zadovoljno. Zaštita potrošača danas predstavlja veoma važan dio poslovne prakse budući da potrošači imaju veliku ulogu u kretanju i kreiranju ponude roba i usluga različite potrošnje. Ovaj završni rad napisan je kako bi se objasnila teorija i praksa zaštite...
Zaštitni sklopovi generatorskog polja visokonaponskih sklopnih ploča
Zaštitni sklopovi generatorskog polja visokonaponskih sklopnih ploča
Tin Stražičić
Velika većina uređaja i strojeva na suvremenim plovilima je pogonjena električnom energijom. Velikom broju plovila su i porivni sustavi električni. Potrebe za električnom energijom su sve veće, što je dovelo do bržeg razvoja tehnologije sustava proizvodnje i distribucije električne energije na brodovima, a posljedično i do više sofisticiranosti tih sustava. U ovom radu će se približiti i pojasniti suvremene sklopove i uređaje za zaštitu brodskih sinkronih generatora visokog...
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima
Toni Musulin
U ovom završnom radu obrađuje se tema pod nazivom zaštitno kodiranje u komunikacijskim sustavima. U suvremenom društvu informacija i znanje predstavljaju najvažnije resurse, koji su prijeko potrebni za život modernog čovjeka i općenito čitavog društva. Tijekom više od jednog stoljeća razvoja elektroničkih komunikacija, nastao je opsežan skup praktičnih i teorijskih znanja o komunikacijama u smislu prijenosa informacija pod najboljim mogućim uvjetima. Da bi se uvidjela...
Zdravstveni turizam na Austrijskom primorju
Zdravstveni turizam na Austrijskom primorju
Petar Vukas
U radu je temeljem dostupnih izvora i relevantne literature istražen zdravstveni turizam na hrvatskom dijelu Austrijskoga primorja. Pod utjecajem razvoja turizma intenzivno se mijenjala Opatija, Lovran i Lošinj koji su postali privlačna turistička odredišta posjetiteljima iz unutrašnjosti Austro-Ugarske Monarhije. Istovremeno su se pod utjecajem turizma mijenjala pojedina odredišta u Dalmaciji do kojih se putovalo parobrodima.
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Zlatarske tehnike u izradbi umjetničkih predmeta
Marija Sekulić
Rad ne sadrži sažetak.
Zlatno doba jedrenjaka
Zlatno doba jedrenjaka
Mihael Dedo
Zlatno doba jedrenjaka uglavnom se smatra periodom u 19. stoljeću kada je učinkovitost i korištenje komercijalnih plovila na jedra bilo na vrhuncu (kliperi), neposredno prije dolaska parobroda i opadanja uloge jedrenjaka u trgovini robama. Neki će reći da se zlatno doba jedrenjaka specifično odnosi na doba klipera, dok su drugi stavili zlatno doba jedrenjaka između 1850. i ranih 1900-ih, kada su plovila ovog tipa dosegla svoj vrhunac u veličini i složenosti. Kroz ovaj rad...
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Znanje i učenje kao izvor konkurentske prednosti u 21. stoljeću
Srećko Čuljak
Danas su za održivu konkurentsku prednost poduzeća iznimno važni znanje i učenje. Riječ je o rijetkim i vrijednim izvorima konkurentske prednosti. Konkurentska prednost jest prednost koja se stječe ili održava u odnosu na konkurente, odnosno prednost koja se ostvaruje isključivo u konkurentskoj borbi. Održiva konkurentska prednost pridonosi iznadprosječnoj veličini dobiti koju osigurava samoodržanje, stalni rast i razvitak poduzeća te je ona cilj svakog poduzeća. Stoga...
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Značaj mobilnog marketinga u oblikovanju strategije
Josip Herceg
Mobilni uređaji postali su dio egzistencijalne potrebe svakog čovjeka. Svakodnevnim napredovanjem razvoja mobilnih tehnologija dolazi do sve veće potrebe za prilagođavanjem poslovanja i marketinških aktivnosti. Prilagodba web-lokacija za mobilne uređaje, izgradnja mobilnih trgovina (m-commerce), bankarskih usluga i plaćanje preko mobilnih uređaja jedan je od uvjeta uspješnog poslovanja danas. Pronalaženje novih potrošača je olakšano preko mobilnih uređaja te tehnika i alata...

Pages