Pages

"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
Ana Lubina
Adolescencija predstavlja razdoblje sazrijevanja kada mlade osobe prelaze iz razdoblja djetinjstva u odraslu dob. To je period kad oni traže svoje mjesto u društvu, traže svoj identitet, a istovremeno trebaju odgovoriti na brojne zahtjeve iz svoje okoline. Uz mnoge probleme, seksualno ponašanje je jedno od glavnih pitanja koje adolescenti žele istražiti. Radi nedovoljne informiranosti, izostanka otvorene komunikacije u obitelji ali i uvjerenja da se njima ništa ne može dogoditi te...
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
Marija Magdalena Jarak
Rad ne sadrži sažetak.
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
Tina Škugor
Rad ne sadrži sažetak.
"Stres i psorijaza"
"Stres i psorijaza"
Anđa Šabić
U psihološkom smislu, stres uključuje percepciju, emocije, anksioznost, interpersonalne, socijalne ili ekonomske događaje koji se smatraju prijetnjom nečijem fizičkom zdravlju, osobnoj sigurnosti ili blagostanju.Stres u tehničkom smislu je količina energije koja je čovjeku potrebna da se prilagodi unutrašnjim i vanjskim zahtjevima života za određeno vrijeme.Dakle,to je ravnoteža između zadatka koje treba obaviti i sredstava koja ima na raspolaganju da to učini.Otkrivanje uzroka...
"Sunce i koža - istine i zablude učenika srednjih škola o fotoprojekciji"
"Sunce i koža - istine i zablude učenika srednjih škola o fotoprojekciji"
Hana Brković
Sunce je izvor života te je bez njega nemoguće zamisliti život na Zemlji. Međutim, sunce može biti iznimno štetno za ljudsko zdravlje, a posljedice prevelikog izlaganja suncu u nepovoljno doba dana može uzrokovati i teža oštećenja kao što su rak kože i različite upale. Danas postoje brojna zaštitna sredstva za kožu kojima se nastoji smanjiti štetno djelovanje sunca na kožu. Međutim, korištenje zaštitnih sredstava samo po sebi nije dovoljno, već je potrebno koristiti...
"Sustav upravljanja rizicima u poduzeću"
"Sustav upravljanja rizicima u poduzeću"
Mia Gustin
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u poduzeću. Upravljanje rizicima je vrlo složen proces kojim upravljaju menadžeri u cilju minimiziranja troškova društva uzimajući u obzir da su uz aktivnost upravljanja rizicima vezani visoki troškovi. Upravljanje rizicima važan je dio moderne poslovne strategije i poslovne kulture, što je vidljivo iz činjenice da se uprave poduzeća diljem svijeta rangirale upravljanje rizicima kao jedan od svojih najvažnijih poslovnih...
"Suvremeni pristup liječenju akne"
"Suvremeni pristup liječenju akne"
Maja Vuković
Akne (lat. Acne vulgaris) su jedna od najčešćih kožnih bolesti. Javljaju se kod 80-85% adolescenata i mlađih odraslih osoba. Bolest zahvaća oba spola, a obično se javlja na seboroičkim mjestima. U najvećem broju slučajeva simptomi se smanjuju s prestankom adolescencije, odnosno do 25.godine života (1).Kod manjeg broja bolesnika, prvenstveno žena, bolest traje dulje, sve do 35. odnosno 40. godine života. 15-30% adolescenata traži liječničku pomoć u slučaju pojave akni, a...
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih prihoda"
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih prihoda"
Jelena Lučić
Svakodnevni život kako gospodarskih subjekata, tako i pojedinaca povezan je sa plaćanjem određenih obveza državi. Porezi su postali sveprisutni i jedan su od najznačajnijih prihoda države. Da bi država ispunjavala sve svoje obveze koje se od nje očekuju, mora prikupiti dovoljno javnih prihoda, a da bi to postigla, treba imati dobro postavljen porezni sustav te institucije kroz koje će porezni obveznici moći iskomunicirati svoja porezna prava i obveze. Oblik te način prikupljanja...
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih rashoda"
"Teorija, politika i temeljni oblici javnih rashoda"
Maja Kvesić
Javni rashodi predstavljaju sve izdatke države u najširem smislu radi obavljanja njezinih funkcija koje su određene zakonom, ustavom i drugim propisima. Služe za financiranje javnih potreba, a podmiruju se javnim prihodima, plaćanjem pristojbi te ostalim prihodima. Javne rashode možemo podijeliti prema različitim kriterijima, najčešće vrste su: redovni i izvanredni, produktivni i neproduktivni, investicijski i transferni, osobni i materijalni, odloživi i neodloživi, novčani i...
"Terapija dijabetičke polineuropatije"
"Terapija dijabetičke polineuropatije"
Selime Backović
Šećerna bolest spada u skupinu kroničnih bolesti koja zahtijeva stalno medicinsko praćenje i edukaciju bolesnika o mjerama prevencije kako bi se spriječio razvoj komplikacija. U razvijenim zemljama dijabetes je vodeći uzrok neuropatija, a neuropatije su jedna od najčešćih komplikacija dijabetesa. Kod postavljanja dijagnoze dijabetičke neuropatije treba isključiti i druge uzroke neuropatija ako se radi o atipičnoj kliničkoj slici ili drugim istodobnim bolestima. Dijagnoza se...
"Tikovi u djece i odraslih"
"Tikovi u djece i odraslih"
Katija Kordić
Tik je nagli i neželjeni motorni ili vokalni poremećaj koji ljudi stvaraju mimo svoje volje. Češće se javlja kod djece u odnosu na odrasle te se povezuje s djetetovim emocijama. Tik može biti jednostavan ili složeni. Složeni tikovi mogu bitno utjecati na ĉovjekov život, odnosno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti, ali i na socijalne kontakte. Stoga se može reći kako tikovi mogu uvelike narušiti kvalitetu života. Iz navedenog razloga bitno je već od najranije dobi...
"Tjelesno, psihičko i ekonomsko zanemarivanje osoba starije dobi izvršeno prije smještaja u ustanovu socijalne skrbi"
"Tjelesno, psihičko i ekonomsko zanemarivanje osoba starije dobi izvršeno prije smještaja u ustanovu socijalne skrbi"
Sandra Krstulović
Zlostavljanje starijih osoba podrazumijeva različite oblike zlostavljanja, ne samo tjelesno zlostavljanje, nego psihičko, seksualno i ekonomsko zanemarivanje. O nasilju u trećoj životnoj dobi nema mnogo podataka kako u svijetu tako ni u Hrvatskoj. S obzirom na sve dulji životni vijek, a samim tim i veći broj osoba starijih od 65 godina u ukupnoj populaciji, realno je očekivati da će fenomen zlostavljanja starijih osoba tek početi ozbiljnije zaokupljati interes kako stručnjaka tako...

Pages