Pages

"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
"Specifičnosti pristupa medicinske sestre bolesniku s malignim bolestima"
Leona Matuško
Maligne bolesti danas su u svijetu, ali i u Hrvatskoj javnozdravstveni problem. Broj oboljelih od malignih bolesti raste, a nepravovremeno dijagnosticiranje maligne bolesti najĉešće završava smrću. Bolesnici s malignim oboljenjima zahtijevaju multidisciplinarni pristup u lijeĉenju jer se maligne bolesti manifestiraju na razliĉite dijelove organizma. Maligne bolesti ĉesto dovode i do psiholoških i socijalnih problema koji se takoĊer moraju uzeti u obzir prilikom lijeĉenja...
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
"Specifičnosti uloge i pristupa medicinske sestre kod bolesnika s bipolarnim afektivnim poremećajem"
Nikolina Glavinić
Bipolarni poremećaj raspoloženja uključuje izmjenu faza povišenog raspoloženja (hipomanija ili manija) i sniženog raspoloženja (depresija) u epizodama bolesti koje mogu biti odvojene ili miješane. To je psihički poremećaj u kojima ljudi imaju nerazmjerne uspone i padove raspoloženja. Faze manije i depresije izazivaju poremećaj u načinu razmišljanja, razini energije, te u ponašanju. Izlječiv je poremećaj za čije liječenje postoji velik broj lijekova koji većini bolesnika i...
"Spektar liječenjih intoksikacija bolesnika u jedinici intezivnog liječenja (2017.-2019.)
"Spektar liječenjih intoksikacija bolesnika u jedinici intezivnog liječenja (2017.-2019.)
Antonija Živković
Intoksikacija može biti izazvana brojnim tvarima, odnosno prekomjernim konzumiranjem ili izloženošću pojedinim tvarima. Kod intoksikacije je važno pravovremeno postavljanje dijagnoze i pristupanje terapiji. Iz navedenog razloga treba dobro analizirati simptome, utvrditi uzrok trovanja, vrijeme izloženosti te druge osobne psihofizičke parametre otrovane osobe. U ovom diplomskom radu prikazani su teorijski aspekti intoksikacije kao i rezultati empirijskog istraživanja provedenog na...
"Spolno prenosive bolesti"
"Spolno prenosive bolesti"
Viktoria Jusić
Spolno prenosive bolesti (sexually tranmitted disease STD) su zarazne bolesti koje se prenose bilo kojim oblikom spolnog kontakta (oralnim, vaginalnim ili analnim) sa zaražene osobe na zdravu, rjeđe neizravnim putem. Obuhvaćaju oko pedesetak bolesti i sindroma koje uzrokuju različiti mikroorganizmi. U klasične spolno prenosive bolesti ubrajamo sifilis, gonoreju i tropskebolesti, dok moderne obuhvaćaju širok spektar bolesti infektivne etiologije koje se karakteristično pojavljuju u...
"Stavovi i znanja medicinskih sestara o poznavanju pojma eutanazije kroz perspektivu znanosti i vjerskih stajališta"
"Stavovi i znanja medicinskih sestara o poznavanju pojma eutanazije kroz perspektivu znanosti i vjerskih stajališta"
Ana Šurko
Uvod: U današnje se vrijeme sve više spominje kako bi trebalo ozakoniti eutanaziju (što su i učinile neke europske i zemlje SAD-a), pozivajući se prije svega na samilost prema neizlječivo bolesnima i progresivnim, kroničnim bolestima u staroj ţivotnoj dobi. Objašnjavajući kako njihovi ţivoti u takvim situacijama postaju potpuno besmisleni i ispod bilo koje razine ljudskog dostojanstva. Koliko je time eutanazija moralno opravdana ili bismo ipak trebali vidjeti i uvaţavati druge...
"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
"Stavovi i znanje adolescenata o spolno prenosivim bolestima"
Ana Lubina
Adolescencija predstavlja razdoblje sazrijevanja kada mlade osobe prelaze iz razdoblja djetinjstva u odraslu dob. To je period kad oni traže svoje mjesto u društvu, traže svoj identitet, a istovremeno trebaju odgovoriti na brojne zahtjeve iz svoje okoline. Uz mnoge probleme, seksualno ponašanje je jedno od glavnih pitanja koje adolescenti žele istražiti. Radi nedovoljne informiranosti, izostanka otvorene komunikacije u obitelji ali i uvjerenja da se njima ništa ne može dogoditi te...
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
"Stavovi prema bolesnicima-ovisnicima o alkoholu i drogama"
Marija Magdalena Jarak
Rad ne sadrži sažetak.
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
"Stavovi prema duševnim bolesnicima"
Tina Škugor
Rad ne sadrži sažetak.
"Stereotipi i predrasude o osobama treće životne dobi"
"Stereotipi i predrasude o osobama treće životne dobi"
Antea Dužević
Uvod: Starenje je prirodan i nepovratan proces i sa sobom nosi određene poteškoće poput zdravstvenih problema, slabljenja mentalnih i tjelesnih funkcija te egzistencijalne probleme i socijalnu isključenost. Stereotipne predodžbe o starosti odraz su poopćavanja pretežno negativnih obilježja te dobi na cijelu skupinu starih, a odnose se na: fizičku, intelektualnu i spolnu nemoć, slabo pamćenje, rigidnost u mišljenjima, ovisnost o drugima i dr. Cilj rada: Utvrditi najčešće...
"Stres i psorijaza"
"Stres i psorijaza"
Anđa Šabić
U psihološkom smislu, stres uključuje percepciju, emocije, anksioznost, interpersonalne, socijalne ili ekonomske događaje koji se smatraju prijetnjom nečijem fizičkom zdravlju, osobnoj sigurnosti ili blagostanju.Stres u tehničkom smislu je količina energije koja je čovjeku potrebna da se prilagodi unutrašnjim i vanjskim zahtjevima života za određeno vrijeme.Dakle,to je ravnoteža između zadatka koje treba obaviti i sredstava koja ima na raspolaganju da to učini.Otkrivanje uzroka...
"Sunce i koža - istine i zablude učenika srednjih škola o fotoprojekciji"
"Sunce i koža - istine i zablude učenika srednjih škola o fotoprojekciji"
Hana Brković
Sunce je izvor života te je bez njega nemoguće zamisliti život na Zemlji. Međutim, sunce može biti iznimno štetno za ljudsko zdravlje, a posljedice prevelikog izlaganja suncu u nepovoljno doba dana može uzrokovati i teža oštećenja kao što su rak kože i različite upale. Danas postoje brojna zaštitna sredstva za kožu kojima se nastoji smanjiti štetno djelovanje sunca na kožu. Međutim, korištenje zaštitnih sredstava samo po sebi nije dovoljno, već je potrebno koristiti...
"Sustav upravljanja rizicima u poduzeću"
"Sustav upravljanja rizicima u poduzeću"
Mia Gustin
Svrha ovoga rada je ukazati na važnost upravljanja rizicima u poduzeću. Upravljanje rizicima je vrlo složen proces kojim upravljaju menadžeri u cilju minimiziranja troškova društva uzimajući u obzir da su uz aktivnost upravljanja rizicima vezani visoki troškovi. Upravljanje rizicima važan je dio moderne poslovne strategije i poslovne kulture, što je vidljivo iz činjenice da se uprave poduzeća diljem svijeta rangirale upravljanje rizicima kao jedan od svojih najvažnijih poslovnih...

Pages