završni rad
Intelektualni kapital kao važan resurs organizacije

Ana Begović (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju