završni specijalistički
Marketinška komunikacija i stavovi lokalnog stanovništva o razvoju golf turizma u Dubrovniku

Darijan Portolan (2017)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju