specijalistički diplomski stručni
"Objavljivanje znanstvenih članaka čiji su autori medicinske sestre/tehničari"

Anita Budimir (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za stručne studije