diplomski rad
Implementacija sustava upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001 u obrazovnim organizacijama

Martina Herceg (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju