završni rad
"Utjecaj različitih koncetracija silikata na abundaciju dijatomeje Chaetoceros gracilis (SChutt, 1985) u uzgojnim uvjetima"

Mario Prečanica (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za akvakulturu