specijalistički diplomski stručni
Komunikacijske i pregovaračke vještine u automobilskoj industriji

Ana Radiš Babarović (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju