završni rad
Ključne komponente procesa strateškog upravljanja u funkciji razvoja subjekata turističke ponude

Ivana Curić (2018)
Sveučilište u Dubrovniku
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju