Pages

"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
"Kontaktni dermatitis kao posljedica pranja ruku zdravstvenog osoblja u Općoj bolnici Dubrovnik"
Jelena Pezo
Koža, grčki- dermis; latinski-cutis, pokriva cijelu površinu tijela te je samim tim najveći organ. Normalna koža morfološki se sastoji od epidermisa, dermisa i supkutisa. Primarni zadatak kože je zaštita cijelog organizma i unutarnjih organa od negativnih utjecaja okoline. Dermatitis je upala svih slojeva kože. Znaci upale su: calor (toplina) - povećani protok krvi koji dovodi do blagog edema kože, rubor (crvenilo) - dilatirane krvne žile, eritem kože, dolor (bol) - iritacija...
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
"Korelacija prije-operacijskog rizika anestezije i njenih komplikacija"
Ana Efendić
Uvod. Anestezija je postupak izazivanja neosjetljivosti. Riječ anestezija dolazi od grčkih riječi an – bez i estos – osjećaja, a skovao ju je američki liječnik, pjesnik i pisac Oliver Wendell Holmes 1848. godine. Izvođenje anestezije nekoć je bilo opasno i neizvjesno, smrtnost je bila velika, danas je smrtnost niska. Rizici anestezije i komplikacije anestezije svedeni su na nisku razinu zahvaljujući otkriću i uporabi sigurnijih anestetika, boljim strojevima i monitorima kojima...
"Kožne promjene u trudnoći"
"Kožne promjene u trudnoći"
Marija Kocelj
Trudnoća je za ženski organizam jedno novo stanje koje počinje začećem i traje od začetka pa sve do poroda. Tijekom trudnoće događaju se brojne fiziološke i patološke promjene na koži. Do tih promjena najčešće dolazi zbog hormonalnih faktora povezanih s imunosnim sustavom. Najčešće fiziološke promjene koje se pojavljuju na koži tijekom trudnoće obuhvaćaju promjene pigmentacije, dlaka, noktiju, kao i promjene vezivnog tkiva, krvnih žila, aktivnosti žlijezda, pojavu...
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
"Kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a"
Barbara Lešević
Tema ovog rada je kvaliteta udaha kao parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. Cilj istraživanja je utvrditi je li kvaliteta udaha parametar učinkovitosti liječenja oboljelih od astme i KOPB-a. U istraživanju je sudjelovalo 20 pacijenata s astmom i 20 pacijenata s KOPB-om. Istraživanje se provodilo pomoću ACT i CAT upitnika. Rezultati su pokazali da kvaliteta udaha ima značajan utjecaj na učinkovitost liječenja oboljelih od astme i KOPB-a.
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
"Liječenje akutnog koronarnog sindroma u OB Dubrovnik prije i nakon uvođenja permanentnog dežurstva intervencijskog kardiološkog tima"
Bruno Mihatović
Akutni koronarni sindrom (AKS) kliniĉko je stanje kojemu je u podlozi naglo nastala kritiĉna ishemija miokarda. AKS podrazumijeva dva entiteta: nestabilnu anginu pektoris (NAP) i infarkt miokarda. Uz simptome i EKG nalaz njihovo meĊusobno razlikovanje temelji se na laboratorijskoj potvrdi (infarkt) ili iskljuĉivanju miokardne nekroze (NAP) nalazom tropinina T ili I i/ili MB-frakcije kreatin kinaze. Uz nekrozu miokarda, bolesnici se dijele na temelju EKG-nalaza na one s infarktom miokarda...
"Lyme borelioza kod stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2008-2018.-istraživački rad"
"Lyme borelioza kod stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2008-2018.-istraživački rad"
Ana Validžić
Lyme borelioza je infektivna, multisistemska bolest uzrokovana spirohetom Borrelia burgdorferi, s najčešćim kliničkim manifestacijama na koži, središnjem živčanom sustavu, srcu i zglobovima. Bolest se prenosi ubodom zaraženog krpelja roda Ixodes ricinus. S obzirom na povećanu incidenciju obolijevanja od ove spirohetoze, važno je ukazati na najnovija saznanja vezana za sve aspekte Lyme borelioze, kao i na različite kliničke manifestacije koje prate ovu infekciju. Cilj ovog rada...
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
"Makrozoobentos Mrtvog mora (otok Lokrum)"
Sanja Grđan
Istraţivanje je obavljeno tijekom jednogodišnjeg razdoblja s ciljem utvrĊivanja makrozoobentoskih taksona u Mrtvom moru na otoku Lokrumu. Metodom vizualnog cenzusa zabiljeţeno je 25 vrsta: 3 pripadnika razreda Anthozoa, 6 pripadnika razreda Gastropoda, 1 pripadnik razreda Bivalvia, 2 pripadnika koljena Polychaeta, 8 pripadnika razreda Crustacea, 1 pripadnik razreda Echinoidea, 3 pripadnika razreda Holothuroidea i 1 pripadnik razreda Asteroidea. Svakoj vrsti procijenjena je prosjeĉna...
"Melanomi dijagnosticirani u Općoj bolnici Dubrovnik u deseteogodišnjem razdoblju"
"Melanomi dijagnosticirani u Općoj bolnici Dubrovnik u deseteogodišnjem razdoblju"
Anamarija Padovan
U završnom radu obrađeni su patološki nalazi ispitanika kojima je dijagnosticiran melanom od 2009. do 2018. godine u Općoj bolnici Dubrovnik. Melanom je jedan od najzloćudnijih tumora, najčešće lokaliziran na koži, ali se može javiti na sluznicama, mrežnici i moždanim ovojnicama. Iako se broj oboljelih iz godine u godinu povećava, javnost nije dovoljno osviještena o važnosti mjera prevencije i ranog otkrivanja tumora. Čak naprotiv, mediji i društvene mreže nameću ideal...
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
"Metabolički sindrom u bolesnika sa shizofrenijom"
Marija Šilje
CILJ. Glavni cilj istraživanja je utvrditi ima li razlike u učestalosti metaboličkog sindroma i pojedinih njegovih sastavnica kod skupine shizofrenih bolesnika na širem području Dubrovniku u odnosu prema zdravoj populaciji. Cilj je istraživanja višestruk. Želimo utvrditi učestalost i pojavnost pojedinih sastavnica metaboličkog sindroma, i to opsega struka, krvnog tlaka, razine šećera u krvi natašte, HDL kolesterola i triglicerida kod skupine shizofrenih bolesnika u odnosu prema...
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
"Metode ekstrakcije mikroplastike iz školjkaša"
Ena Spremo
Čestice plastike manje od 5 mm nazivaju se mikroplastikom, a mogu se pronaći u atmosferi, tlu, morskom i slatkovodnom okolišu. Problemu mikroplastike značajnije se pristupilo u posljednjem desetljeću nakon što je količina mikroplastike u okolišu postala zabrinjavajuća. Čestice mikroplastike imaju velik i štetan utjecaj na morske organizme, odnosno na njihove fiziološke funkcije. Razvijene su brojne metode za ekstrakciju mikroplastike iz tkiva različitih organizama pa tako i...
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
"Mikroplastika u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana"
Irena Glavor
U ovom radu istraživana je prisutnost mikroplastike u probavilima trlje od blata, Mullus barbatus (Linnaeus, 1758), bukve, Boops boops (Linnaeus, 1758) i mola, Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) na području južnog Jadrana. Analiziranim jedinkama određivan je i duljinsko – maseni odnos, indeks kondicije i prehrana. Tijekom istraživanja ukupno je analizirano 107 jedinka; 38 trlja od blata, 42 bukve i 27 mola. Prosječna duljina tijela jedinki trlja od blata bila je 17,07 ±...
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
"Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758)"
Ana Čoko
Mješavina eteričnih ulja kao promotor rasta jednogodišnje komarče Sparus aurata (Linnaeus, 1758) Svrha ovog istraţivanja bila je istraţiti utjecaj jednog komercijalnog preparata kao promotora rasta na jednogodišnjoj komarči Sparus aurata (Linnaeus, 1758). Preparat se koristi kao promotor rasta i antiparazitik u peradarskoj industriji. Za potrebe pokusa formirana su dva kaveza sa po 1000 jedinki u svakom. Kavez 1 (K1) i kavez 2 (K2) hranjeni su istom hranom. U hranu K1 dodan je...

Pages