Pages

Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija
Anastazija-Natalija Čavčić
Predmet je diplomskog rada uloga marketinških strategija neprofitnih organizacija. Cilj je rada utvrditi ulogu marketinških strategija neprofitnih organizacija na primjeru udruge „Deša“. Kako bi se razumjeli ciljevi i svrha neprofitnog sektora te primjenjivost marketinških strategija, u teoretskom dijelu rada definirani s pojmovi strategije marketinga i neprofitne organizacije te su utvrđene njihove specifičnosti. Strategija marketinga je tržišno orijentirano strateško...
Uloga marketinških strategija poduzeća BABY CENTAR u internetskom okruženju
Uloga marketinških strategija poduzeća BABY CENTAR u internetskom okruženju
Ivanka Prnjat
Rad se temelji na analizi utjecaja marketinških strategija u kontekstu internetskog okruženja. U radu će se ispitati elementi uspješnosti poslovanja poduzeća „Baby Center“ u internetskom okruženju te njegove prednosti i nedostatke, kao i ponašanje potrošača u internetskom poslovanju. Svako uspješno suvremeno poduzeće teži stvaranju što većeg broja vjernih potrošača koje pridobivamo kvalitetom i brzinom razmjene informacija. Uz razvoj tehnologije, povećanja komunikacije i...
Uloga običnih dionica u funkciji financiranja poduzeća
Uloga običnih dionica u funkciji financiranja poduzeća
Ante Perišin
Ovaj rad se bavi temom običnih dionica odnosno njihovom ulogom u financiranju poduzeća. Rad nudi osnovne definicije i osnovne koncepte potrebne za razumijevanje mehanizma financiranja dionicama, opis tržišta kapitala u svijetu i Republici Hrvatskoj te u zadnjem poglavlju usporedbu između dionica i obveznica kao dva osnovna vrijednosna papira zajedno sa prednostima i manama ovih vrijednosnica u financiranju poduzeća.
Uloga pomorskog agenta pri dolasku i odlasku brodova za kružna putovanja u lukama RH
Uloga pomorskog agenta pri dolasku i odlasku brodova za kružna putovanja u lukama RH
Maroje Bupić
U ovom radu prikazan je opseg posla pomorskog agenta pri dolasku i odlasku brodova za kružna putovanja u lukama Republike Hrvatske. Pomorski agent poznat je kao vrsni poznavatelj pomorskog poslovanja i ima važnu ulogu u pomorskom prometu. Tema rada obrađena je u šest dijelova. Prvi dio rada je uvodno poglavlje. U drugom se dijelu pobliže objašnjava pojam pomorskog agenta i opseg njegovog posla. Što su putnički brodovi i koje su vrste putničkih brodova, uz poseban naglasak na...
Uloga ronitelja u spašavanju
Uloga ronitelja u spašavanju
Nedo Utovac
U ovome su radu opisana stanja u kojima se ronitelji mogu naći za vrijeme i nakon ronjenja. Dat je uvid u čimbenike koji utječu na njihov nastanak i kako bi trebao izgledati postupak pružanja prve pomoći i spašavanja u slučaju da dođe do nesreće. Osim opasnosti uzrokovanih djelovanjem atmosfere, spomenute su i morske životinje čije prisustvo ili napad može ugroziti roniočev život. Istaknuta je važnost poznavanja opreme za ronjenje i održavanja iste. Unatoč njenoj korisnosti,...
Uloga transportnih tehnologija u logistici
Uloga transportnih tehnologija u logistici
Ana Stjepović
U ovom radu bit će obrađena problematika uloge transportnih tehnologija u logistici te njihov razvoj tijekom vremena. Predmet istraživanja diplomskog rada odnosi se na istraživanje teorijskih odrednica transportnih tehnologija i njihove uloge u razvoju svakog gospodarstva. Kao dio logističkog lanca, transport predstavlja vrlo važnu kariku u povezivanju proizvođača i krajnjeg potrošača te on omogućava realizaciju što brže dostave robe. Transportne tehnologije rezultat su sve...
Uloga turističke agencije u razvoju proizvoda turističke destinacije
Uloga turističke agencije u razvoju proizvoda turističke destinacije
Anamaria Galjuf
U radu je stavljen naglasak na definiranje turističke destinacije i posrednika pri putovanju - turističkih agencija kao bitnih čimbenika koji pomažu turistima pri odabiru njihove destinacije za odmor i rekreaciju. Kako bi se istražila buduća uloga turističke agencije u razvoju turističke destinacije provedeno je empirijsko istraživanje na uzorku turističkih agencija. Istražena je prilagodba agencijskog proizvoda u skladu s tržišnim trendovima. U modernom turizmu sve se više...
Uloga turizma kao poluge razvoja gospodarstva Republike Hrvatske
Uloga turizma kao poluge razvoja gospodarstva Republike Hrvatske
Paulina Bete
Predmet završnog rada je utjecaj turizma na razvoj gospodarstva. danas se u Hrvatskoj kao osnova za razvoj gospodarstva i ostvarivanje prihoda smatra turizam čiji je udio u BDP-u veći nego u mnogim zemljama. Velik dio hrvatskog stanovništva radi upravo u turizmu što nam govori koliko smo zapravo ovisni o njegovom razvoju, kao i o produljenju sezone kako bi imali manje nezaposlenih tijekom zimskih mjeseci. Da je Hrvatskoj potrebno produljenje sezone svjesni su mnogi, pokušavajući...
Uloga vodstva u upravljanju konfliktima u organizaciji
Uloga vodstva u upravljanju konfliktima u organizaciji
Ante Vegar
Predmet istraživanja je uloga vodstva u upravljanju konfliktima u organizaciji. Cilj rada je prikazati utjecaj pojedinih oblika vodstva na upravljanje konfliktima u organizaciji jer značajke vodstva kroz interpersonalnu dimenziju vodstva imaju značajan utjecaj na proces razvoja i razrješenja konflikta koji može biti destruktivan ili konstruktivan. U radu su korišteni primarni i sekundarni izvori podataka. Rezultati istraživanja pokazuju da teorija vodstva evoluira te se u suvremenim...
Uloga zdravstvenog turizma u produženju turističke sezone NP Mljet
Uloga zdravstvenog turizma u produženju turističke sezone NP Mljet
Andrea Stražičić
Zdravstveni turizam je posebni oblik turizma s najbržom stopom rasta. U ovom radu se istražuje razvoj zdravstvenog turizma u zaštićenom području, Nacionalnom parku Mljet. Nacionalni park Mljet postaje sve atraktivnija turistička destinacija zbog svoje prirodne ljepote i netaknute prirode te je idealno mjesto za razvoj zdravstvenog turizma jer se nalazi na jednom od najsunčanijih otoka na Jadranu s povoljnom sredozemnom klimom. Velik broj dolazaka turista u destinaciju odvija se za...
Umjetna inteligencija - pregled područja i primjeri primjene
Umjetna inteligencija - pregled područja i primjeri primjene
Ivela Matičević
Umjetna inteligencija - inteligencija strojeva, neživog. Mogućnosti koje nadilaze učenja, znanost i stvarnost. Povijesno stara znanstvena disciplina, a u isto vrijeme i moderna i inovativna. Na pitanje je li moguće stvoriti umjetnu inteligenciju još se ne može čuti jednoznačan odgovor. Napredak postoji, neuronske mreže i duboko strojno učenje svakodnevno se razvijaju i koriste. Za sada je potrebno zadovoljiti se razinom strojne inteligencije koja potpomaže moderne aplikacije i...
Unapređenje zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe u polarnim područjima donošenjem i provođenjem odredbi Međunarodne pomorske organizacije (IMO Polar Kodeks)
Unapređenje zaštite okoliša i sigurnosti plovidbe u polarnim područjima donošenjem i provođenjem odredbi Međunarodne pomorske organizacije (IMO Polar Kodeks)
Kristina Dedo
Ovim radom definiran je problem utjecaja velikog broja brodova i porasta industrije u netaknutim Arktičkim područjima, te su postavljene osnovna hipoteza i podhipoteze gdje je potrebno istražiti povezanost tih događaja i međunarodne normative koja bi mogla imati utjecaj na onečišdenje i ugrožavanje tradicija lokalnih zajednica i autohtonih vrsta. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) dopunjavanjem svojih konvencija SOLAS i MARPOL i njima pridruženih kodeksa, osobito Polar...

Pages