Pages

Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine
Ana Baban
Ovaj rad analizira poslovno pregovaranje u zemljama Višegradske skupine – Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj. Ukratko su prikazane geografske i demografske karakteristike svake zemlje, a glavni fokus stavljen je na karakteristike pregovaranja: pozdravljanje prilikom upoznavanja, komunikaciju, međusobne odnose, sklapanje ugovora i slično. U radu je definiran pojam poslovnog pregovaranja, kao i glavne odrednice poslovnog pregovaranja te međunarodnog pregovaranja. Analizirane su...
Postojeće metode smanjenja zagađenja zraka s naglaskom na primjenu EGCS-a na putničkim brodovima
Postojeće metode smanjenja zagađenja zraka s naglaskom na primjenu EGCS-a na putničkim brodovima
Andrija Barbarić
Veliki broj brodova koji plove u međunarodnim vodama, ali i u unutarnjim obalnim vodama doveo je do povećanja emisija ispušnih plinova kao produkt izgaranja goriva unutar brodskih dizel motora. Međunarodna pomorska organizacija (IMO) kroz svoje odbore donijela je niz zakonskih normi i izdala posebne odredbe kojima se prati i ograniĉava emisija ispušnih plinova brodskih motora. Uz IMO sve više se ukljuĉuju i strože nacionalne odredbe s ciljem zaštite okoliša. Cilj rada je prikazati...
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Potencijal Dubrovačkog primorja za razvoj glamping turizma
Helena Obuljen
Kamping turizam poznat je kao jedan od najstarijih posebnih oblika turizma. Razvojem turizma, turističke ponude i potražnje, kamping turizam postaje osnova za razvoj glamping turizma, spoja prirode i luksuza. Trend glamping turizma prve u Europi su prepoznale Francuska, Portugal i Slovenija. Glamping turizam lako je prilagoditi svim segmentima potražnje jer osim opuštanja u prirodi i luksuza uključuje zabavu, sport, avanturu i kulturu. Ovaj oblik turizma u Republici Hrvatskoj (u...
Potencijal i mogućnosti općine Ston za razvoj održivog turizma
Potencijal i mogućnosti općine Ston za razvoj održivog turizma
Mario Medi
Tema rada je istražiti potencijal i mogućnost Općine Ston za razvoj održivog turizma kao i uključenost dionika u održivom turističkom razvoju. Budući se područje Općine Ston tek u novije vrijeme turistički razvija te doživljava početke turističkog razvoja potrebno je planski i metodološki usmjeriti područje općine na održivi turistički razvoj. Materijalna i nematerijalna povijesna ostavština kao i tradicija rada i življenja ostavili su za sobom značajne i prepoznatljive...
Potreba strateškog razvoja turizma
Potreba strateškog razvoja turizma
Siniša Joško Marinović
Tema “Potreba strateškog razvoja turizma“ dotiče se promišljanja o turizmu kao jednoj djelatnosti koja je na primjeru Hrvatske bitan pokretač gospodarstva. Najviše se odnosi na razradu komparativnih prednosti Hrvatske kao turističke destinacije, gdje uključivanje potencijala i ograničenja u analizu dugoročnih trendova i strukturnih promjena ponudbenih kapaciteta, omogućuje realniju procjenu konkurentnosti hrvatskog turističkog tržišta. Prati program Ministarstva turizma...
Povezana trgovačka društva
Povezana trgovačka društva
Kristina Čotić
Povezana trgovačka društva kao društvena pojava bitno utječu na gospodarstvo. Pojava povezanih društava rezultat je zahtjeva suvremenog načina poslovanja. Povezivanje trgovačkih društava omogućava brŽi tehnološki i gospodarski razvoj, bolju dostupnost izvora financiranja, otvara mogućnosti osvajanja novih tržišta kao i povećanja konkurentnosti kroz dijeljenje tehnologija i znanja. Različiti oblici povezanosti trgovačkih društava omogućavaju veću fleksibilnost rada kroz...
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Povijest brodogradnje Dubrovačke Republike
Renato Kljunak
Još od najranijih doba svoga postojanja pomorstvo i trgovina su predstavljali temelje gospodarske djelatnosti Dubrovačke republike, dok je položaj grada Dubrovnika na mediteranu tome dodatno išao u prilog. Upravo iz te potrebe za trgovinom dolazi do razvitka brodogradnje u Dubrovačkoj republici, koja je bila među najboljima na mediteranu, te brojni zapisi govore koliko su dubrovački jedrenjaci bili hvaljeni i priznati među brojnim svjetskim brodovljem. Stoga nije čudo kako je u...
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Povijest i razvoj kontejnerizacije
Josip Redžović
Kontejnerizacija je suvremeni fenomen transporta tereta morem. 26. travanj 1956. godine označava se kao početak kontejnerizacije. Tada je u luci Port Newark ukrcan prvi kontejner na palubu prenamjenjenog tankera IDEAL X za luku Houston. Danas su kontejnerski brodovi velikih kapaciteta i brzine tzv. „mega“ brodovi. Oni danas čine 13,3% svjetske flote, a kontejnerizaciju je unatrag zadnjih 30-tak godina obilježio porast prometa, koji se povećao jedanaest puta. Sve navedeno ukazuje na...
Povijest umijeća građenja violina uz osnovne konzervatorsko - restauratorske metode
Povijest umijeća građenja violina uz osnovne konzervatorsko - restauratorske metode
Maja Bačić
Obzirom da je drvo najvažniji i nezamjenjivi materijal pri građenju violina, ovim će se radom istražiti utjecaj tehnoloških osobina drva na ton violine. Osim samog izbora materijala, naglasak će biti stavljen i na konstrukciju izrade violina, odnosno njen oblik i dimenzije te odnose među pojedinim konstrukcijskim dijelovima koji sačinjavaju akustičku cjelinu jedinstvenih osobina. Zbog njihove kompleksnosti te dualne, materijalne i nematerijalne, vrijednosti, glazbeni se instrumenti...

Pages