Pages

Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Marko Tomašić
Cilj ovog rada je pobliže opisati specifiĉnosti ukrcaja i iskrcaja kontejnera pritom se referirajući na prekrcajna sredstva na terminalu od kojih je najvažnija obalna dizalica. Također, navedena je i ostala prekrcajna mehanizacija koja sudjeluju u operaciji, te su pojašnjene karekteristiĉnosti ukrcaja i slaganja kontejnera na kontejnerskom brodu. Uz to reĉeno je nešto i o oznaĉavanju i konstrukciji kontejnera koju je potrebno poznavati pri rukovanju kontejnerom. Svrha ovog rada je...
Preoblikovanje trgovačkog društva
Preoblikovanje trgovačkog društva
Martina Zmijarević
U radu su obrađene statusne promjene trgovačkih društava koje su dopuštene u Republici Hrvatskoj, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.Statusne promjene su u suvremenom gospodarskom svijetu bitne jer trgovačka društva na takav način mijenjaju oblik i način svog poslovanja, što je od iznimne važnosti kako za članove društva, tako i za njihove vjerovnike. Zakon prepoznaje i propisuje točno definirane statusne promjene, druge promjene osim ovih propisanih zakonom nisu...
Preuzimanje dioničkih društava
Preuzimanje dioničkih društava
Margita Arar
Preuzimanje dioničkih društava vrlo je složen i često puta dugotrajan proces. Pravna regulativa kako nacionalna tako i međunarodna u čitavom nizu svojih odredbi prepoznaje često divergentne i sukobljene interese različitih grupa dioničara unutar društva. Također, prepoznaje situaciju kada u nekim društvima postoji većinsko sudjelovanje drugog društva, kao i brojne mogućnosti da se takva pozicija iskoristi na štetu ostalih dioničara. Upravo zato, posebna se pažnja...
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Prezentacija autentičnosti novčanica kroz konzervatorski zahvat
Jovana Vučetić
U teorijskom dijelu ovoga rada obrađena je povijest papirnatog novca na prostoru Hrvatske u 19. i 20. stoljeću. Objašnjena su obilježja novca i numizmatika kao pomoćna povijesna znanost. Prikazani su uzroci degradacije papirne građe, kao uvod za praktični dio rada, odnosno preventivnu zaštitu. U praktičnom dijelu rada navedeni su inventarizacijski podaci, opisano je zatečeno stanje novčanica, novčanice su podijeljene u skupine po stupnju očuvanosti, napravljen je prijedlog...
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Prihodi i troškovi u brodarstvu i njihovi trendovi u 21. stoljeću
Marko Vučićević
Upravljanje brodarskim poduzećem je vrlo složen proces zato što je kretanje cijena i burzovnog stanja nepredvidivo. Brodarsko tržište susreće se s naglim promjenama u cijenama vozarina i goriva koje su dvije jako važne stavke u financijskom obračunu, a da bi im se brodarska poduzeća uspjela suprotstaviti trebaju redovno pratiti njihova kretanja. U konačnici, njihova uspješnost se ogleda u načinu kvalitete praćenja te rezultira izbacivanjem poduzeća iz konkurencije ili ostankom...
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Prijedlog virtualne interpretacije muzeja Gospe od Šunja na Lopudu
Irma-Maria Dropulić
Na početku rada, ponajviše će se objasniti što je to virtualna kulturna baština, kojim sve metodama možemo stvoriti virtualni svijet (holografija, digitalizacija i sl.) koji utječe na život modernog čovjeka. Osim virtualizacije, objasniti će se i pojam digitalizirane građe. Proces digitalizacije temeljito će se obraditi jer je proces odabran za nastanak virtualne zbirke tekstilne građe iz crkve Gospe od Šunja. Pružit će se kratak povijesni osvrt na Lopud i crkvu Gospe od...
Prijevoz automobila morem
Prijevoz automobila morem
Ante Mišić
U ovom završnom radu tema je prijevoz automobile morem. Cilj rada je objasniti kako dolazi do potrebe za transportom automobila preko mora I pojasniti RO-RO brodove I koja je njihovu svrhu. Posebna pozornost je dana PCC brodovima i njihovim karakteristikama, te načinu na koji se automobili krcaju, slažu I pričvršdivaju na tim brodovima.
Prijevoz rasutih tereta morem
Prijevoz rasutih tereta morem
Tonći Plenković
U ovom radu prikazan je način rukovanja i prijevoza tereta morem s obzirom na veličinu i vrstu specijalnih brodova (bulk carriera) isključivo namjenjenih za prihvat tereta u rasutom stanju.Objašnjen je pojam i vrste rasutih tereta kao i podjela brodova što se tiče njihove nosivosti. Krcanje i slaganje tereta mora biti unaprijed isplanirano i brod mora zadovoljiti posebne zahtjeve kako se ne bi našli u opasnoj situaciji tijekom plovidbe.Opisana je i trgovina rasutih tereta gdje je cilj...
Prijevoz stoke morem
Prijevoz stoke morem
Luka Vuić
Prijevoz stoke morem je vrlo važan segment u prehrambenoj industriji zbog mogućnosti prijevoza velikog broja životinja u kratkom vremenskom periodu što nijedna druga vrsta prijevoza nije u mogućnosti ponuditi. Australija se posebno ističe kao jedan od glavnih izvoznika stoke sa vrlo razvijenom prehrambenom industrijom. Gradnja specijaliziranih brodova za prijevoz stoke je omogućila dosta velik napredak u transportu. S povećanjem svjetske populacije za očekivati je daljnji napredak...
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Prijevoz teških tereta morem s osvrtom na Atlant Heavy Lift i M/B Gruž
Bruno Jelić
U ovom završnom radu osvrnuti ću se na prijevoz teških tereta morem i vrste tereta, metode njihovog ukrcaja (LO-LO, RO-RO i FLO-FLO), terminale za teške terete, protunagibni sustav, postavljanje i osiguranje tereta kao i opremu za očvršćivanje te planiranje putovanja, službu za teške terete „Atlant Heavy Lift“ uz osvrt na M/B „Gruž“.
Prijevoz ukapljenih plinova
Prijevoz ukapljenih plinova
Tino Cvjetković
U radu je pojašnjen prijevoz ukapljenog plina. Njegova svrha je približiti sve tehnologije vezane za prijevoz ukapljenog plina. Rad se sastoji od četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojemu su naznačene sve znanstvene metode korištene u radu, početna hipoteza te cilj i struktura rada. Drugo poglavlje je prirodni plin. Plin je opasan teret pa rad navodi moguće opasnosti i potrebne mjere predostrožnosti prilikom prijevoza takvog tereta. Uz nalazišta prirodnog plina razvile su...
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Prilog VI MARPOLA i strateške prilagodbe brodara
Damir Potrebica
U ovom radu obradit će se nadolazeće stupanje na snagu novog zahtjeva revidiranog Priloga VI MARPOLA o globalnom ograniĉenju udjela sumpora od 2020. te njegov značaj za pomorski sektor i čovječanstvo općenito. Na početku će se objasniti proces planiranja, pripreme i implementacije ovog zahtjeva. Zatim će se analizirati ponuđene strategije usuglašavanja brodara s ovim zahtjevom uključujući mogućnost korištenja sukladnih goriva, mogućnost korištenja uređaja za...

Pages