Pages

Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Regulacija brzine vrtnje i napajanje istosmjernih motora
Toni Marić
U ovom radu obrađena je tema regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora i napajanje istosmjernih motora pomoću baterija. Navedene su i opisane vrste uzbuda istosmjernog stroja, kao i načini regulacije brzine vrtnje istosmjernog motora te bilanca snage. Posebno je obrađen istosmjerni HUB motor koji se koristi za pogon električnog bicikla te njegovo načelo rada. Hub motor je vrlo jednostavan za ugraditi, ne koristi prijenosne omjere i direktno je spojen na kotač bicikla. Osim HUB...
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Rekonstrukcija keramičkih predmeta
Lea Blažeka
Rad ne sadrži sažetak.
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Restauracija povijesnih diploma i tehnika njihove izrade
Tea Borovina
Diplomski rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio rada se odnosi na povijesne diplome i tehnologiju njihove izrade. U drugom dijelu rada su predstavljeni i pojašnjeni svi zahvati izvedeni na diplomama, popračeni fotodokumentacijom.
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Restauratorsko-konzervatorski radovi provedeni na magnatskom nakitu grofa Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa
Ante Šimunović
Glavna tema rada je konzervacija obavljena na magnatskom nakitu Rudolfa Normanna von Ehrenfelsa, ali će se rad baviti i razvojem bakrenih legura kroz povijest, legurama bakra, strukturom legura i korozijom. Rad započinje sa kratkim povijesnim pregledom koji se bavi otkrićem i prvom pojavom bakra u raznim civilizacijama i postupnim prijelazom prema korištenju legura bakra (bronca, mjed…). Autor smatra da je dobro imat neki uvid u povijesni dio koji se tiče bakrenih legura, jer je i...
Revizija
Revizija
Iva Šimunović
Revizija potječe od latinske riječi revidere, što znači ponovno gledanje ili ponovno viđenje. Suvremena definicija revizije je da je to kompleksna aktivnost ispitivanja i ocjenjivanja financijskih izvještaja te svih podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, a predstavlja neovisno istraživanje određene aktivnosti. Ona se u samim počecima obavljala na neobičan način tako što je revizor slušao usmeni izvještaj revidiranog subjekta te je on...
Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Riječna krstarenja u Republici Hrvatskoj
Nikoleta Miljas
Početkom 21. stoljeća, riječna krstarenja bilježe rast na unutarnjim plovnim putevima u Europi. Skoro više od polovice ukupnog tržišta čine krstarenja Dunavom, Rajnom, kanalom Rajna-Majna-Dunav. S obzirom na to da Hrvatska leži na Dunavskom koridoru kojeg čine tri rijeke: Sava (562 km), Drava (305 km) i Dunav (188 km), takav položaj veoma je pogodan za razvoj riječnih krstarenja. Za razvoj riječnih krstarenja, osim povoljnog položaja, potrebna je i zadovoljavajuća plovnost na...
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Rizici i sigurnost informacijskih sustava
Teo Čebirić
U ovom završnom radu definirani su neki pojmovi ključni za navedeni rad poput informacija i informacijskog sustava, odnosno opisan je njegov životni ciklus. Dalje su u radu opisani pojmovi kao što su sigurnost, računalna sigurnost, informacijska sigurnost i sigurnost informacijskih sustava. Zatim kreće izlaganje, odnosno razrada teme u kojoj se više govori o sigurnosti informacijskih sustava, konkretno o principima informacijskih sustava te o zakonima i institucijama za sigurnost IS-a...
Rizik i financijski menadžment
Rizik i financijski menadžment
Denis Lovrić
Rizik kao neizostavni dio svake organizacije usko je vezan s procesom odlučivanja. Prilikom donošenja odluka bitno je znati koji su potencijalni rizici za poduzeće. Za upravljanje rizikom u poduzeću bitna je identifikacija i mjerenje rizika što predstavlja uvjet procesu analize rizika te utvrđivanje njegovog potencijalnoga utjecaja na poslovanje poduzeća u budućnosti. Menadžment može izbjegavati, umanjivati i prevaljivati različite oblike rizika s kojima se poduzeće susreće u...
Rizik i neizvjesnost u ekonomskoj analizi i menadžerskom odlučivanju
Rizik i neizvjesnost u ekonomskoj analizi i menadžerskom odlučivanju
Amalija Nikolac
Rizik je neizostavni dio svakodnevnog života te je sastavni dio svake ljudske djelatnosti. S rizikom i neizvjesnosti susreću se i poslovne organizacije odnosno poduzeća u kojima je veoma važno poznavanje ove tematike i adekvatno reagiranje. Posebno je važno prilikom donošenja odluka znati koji su potencijalni rizici za poduzeće. Nakon utvrđivanja poslovnih rizika bitno je pravilno i učinkovito upravljati rizicima. Kako bi zadržala svoju poziciju na tržištu ili ostvarivala...
Ro-Ro terminali
Ro-Ro terminali
Ivan Despot
Roll on-roll off ili kraće RO-RO, u slobodnom prijevodu s engleskog jezika znači ''dokotrljaj-otkotrljaj''. Usporedni naziv drive on-drive off rjeđe se upotrebljava. Izraz RO-RO nastao je 60ih godina 20. stoljeća kada započinje masovnija izgradnja specijaliziranih brodova koji primaju teret na kotačima - horizontalno, za razliku od dotada uobičajenoga vertikalnog ukrcaja broda tzv. LO-LO načinom (''lift on-lift off'' ili digni-spusti). Skladišni prostor brodova koji prevoze RO-RO...
Rusko crnogorska opsada Dubrovnika 1806 godine
Rusko crnogorska opsada Dubrovnika 1806 godine
Marijo Thon
Opsada Dubrovnika 1806. godine posljedica je sukoba francuske vojske predvođene maršalom Lauristonom i udruženih rusko-crnogorskih četa pod zapovjedništvom crnogorskog vladike Petra I. Petrovića Njegoša. Duboki uzroci ovoga sukoba sežu do sredine 18. stoljeća, odnosno do uspostavljanja ruske dominacije na Balkanskom poluotoku prilikom čega je došlo da zaoštravanja dubrovačko-ruskih odnosa. Na pragu 19. stoljeća Europu je zahvatilo ratno stanje uzrokovano širenjem...

Pages