Pages

Počeci hotelijerstva u Dubrovniku
Počeci hotelijerstva u Dubrovniku
Dragana Butigan
Rad se bavi počecima hrvatskog hotelijerstva koje je osnova turističke industrije i pokretač razvoja niza međuovisnih djelatnosti, i to na primjeru Dubrovnika - jedne od vodećih europskih turističkih destinacija danas. Turistička orijentiranost Dubrovnika ima izrazito dugu tradiciju, počevši od prvih organiziranih dolazaka posjetitelja, razvoja parobrodarstva i otvorenja modernog Grand hotela Imperial (nekad elitnog hotela austrijske provincije Dalmacije a danas Hilton Imperial...
Praktična primjena različitih teorija o motivaciji
Praktična primjena različitih teorija o motivaciji
Franica Matić
Motivirani zaposlenici postižu višu radnu uspješnost, a time raste i ukupna uspješnost organizacije te njena konkurentnost na tržištu. Pritom motivacijski sustav organizacije mora biti oblikovan tako da zadovolji potrebe i želje većeg broja zaposlenika te usmjeren na podizanje individualne radne uspješnosti stvarajući i nagrađujući poželjne oblike ponašanja. Primjeren i djelotvoran motivacijski sustav uključuje i više različitih oblika nagrađivanja, kao i pravednost pri...
Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Pranje tankova na brodovima za prijevoz kemikalija
Ivan Kristović
U ovom završnom radu analizirana je i obrađena tema pranja tankova na brodovima za prijevoz kemikalija. Prethodno obradi same srži teme, rad pobliže objašnjava pojam broda kao plovnog sredstva, tipove brodova koji se koriste za prijevoz tekućeg tereta, kao i detaljan pregled brodova koji se konkretno koriste za prijevoz kemikalija. Obrađen je razvoj prethodno navedenih brodova kao i njihova kategorizacija prema IBC pravilniku. Nadalje su navedeni međunarodni propisi koji se odnose na...
Prava putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, uređena Atenskom konvencijom iz 1974. i njezinim protokolom iz 2002.
Prava putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, uređena Atenskom konvencijom iz 1974. i njezinim protokolom iz 2002.
Veronika Gašpar
U ovom završnom radu bavit ćemo se pravima putnika na brodu za kružna putovanja u slučaju smrti i tjelesnih ozljeda, točnije definirat ćemo uvjete pod kojima i u kojoj mjeri prijevoznik odgovara za njih. Razvijanjem industrije kružnih putovanja javila se potreba uspostave režima odgovornosti za štete koje je putnik pretrpio tijekom putovanja, a koje su danas regulirane Atenskom konvencijom iz 1974. i njenim najnovijim protokolom iz 2002. Atenskoj konvenciji prethodile su druge...
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku
Janis Marinović
U radu je obrađen pravni položaj vjerovnika u okviru Stečajnog postupka. Stečajni zakon uređuje otvaranje stečajnih postupaka, stečajni postupak, položaj vjerovnika u postupku, pravne posljedice otvaranja i provedbe stečajnog postupka, stečajni plan, osobnu upravu dužnika nesposobnog za plaćanje te uvjete i učinke oslobađanja dužnika od preostalih obveza. Glavni cilj stečajnog postupka je skupno namirenje vjerovnika stečajnog dužnika, unovčenje njegove imovine i podjela...
Prednosti i nedostatci pristupanja monetarnoj uniji
Prednosti i nedostatci pristupanja monetarnoj uniji
Ivona Hrvatić
Kao jedan od motiva za nastanak ekonomskih integracija, odnosno EU se ističe sloboda kretanja novca, a da bi to bilo dodatno pojednostavljeno, oformljena je monetarna unija, odnosno Europska monetarna unija (EMU). Obveza RH kao jedne od članica EU je ulazak u EMU, ali je za primjenu eura nužno ispunjenje određenih uvjeta (kriterija konvergencije) koji se postavljaju pred RH. Kao problem ovog rada može se definirati nepoznavanje prednosti i nedostataka koji nastaju za članicu EU od...
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Prednosti i problematika uvođenja controlinga u hotelu "Hilton Imperial Dubrovnik"
Josipa Zec
U ovom radu analizirana je funkcija kontrolinga kao modernog alata za poboljšanje poslovnog rezultata hotelskog poduzeća, te kako se njime koristi hotel Hilton Imperial Dubrovnik koji posluje preko 100 godina. Hotel Hilton Imperijal dio je američke međunarodne hotelske grupacije Hilton Worldwide koja je jedna je od najvećih i najbrţe rastućih hotelskih grupacija, spada u sam vrh svjetske hotelske industrije te je lider na svjetskom hotelskom tržištu. Trenutno u svom portfelju...
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Prednosti implementacije six sigma koncepta
Nikolina Prčan
Upravljanje kvalitetom je postao jedan od glavnih zadataka menadžera zbog sve veće potrebe za isticanjem od konkurencije. To obuhvaća niz procesa koji određuju politiku kvalitete, ciljeve i odgovornosti. Svaki menadžer može izabrati jedan od načina upravljanja kvaliteteom: Total Quality Management, ISO sustave, Lean Management ili Six Sigma proces. Upravo je svrha ovog rada bila utvrditi koje su prednosti implementacije Six Sigma procesa, te kako se ona provodi. Provedba je ključna i...
Preduvjeti za uspješno provođenje promjena
Preduvjeti za uspješno provođenje promjena
Petar Dubelj
Organizacijska struktura određuje način iskazivanja autoriteta poduzeća, prenošenje ovlasti s više na niže hijerarhijske razine i realizaciju poslovnih aktivnosti u kojima se svakodnevno susreću. Suvremene organizacije uglavnom su decentralizirane i podijeljene na više neovisnih timova, iako i centralizirane organizacije imaju prednosti. Uz međusobnu suradnju, timovi se pojedinačno bave specifičnim poslovima, predvođeni stručnjacima, samostalno donose odluke i stvaraju nove...
Prehrambene navike dubrovačkog plemstva: Hrana kao pokazatelj društvenog statusa
Prehrambene navike dubrovačkog plemstva: Hrana kao pokazatelj društvenog statusa
Ivona Čović
Renesansa je donijela mnoge promjene u društvo, pa tako i u svakodnevnici i prehrani ljudi. Povezanost s američkim kontinentom donijela je nove namirnice. Kao i u mnogim drugim aspektima životima, tako se i u ovom produbila razlika između siromašnih i bogatih.Hrana je postala društveni simbol. Namirnice kao bijeli kruh, povrće koje je van sezone i svježe meso, naročito ptice, bile su rezervirane za stolove bogatih. Siromasi su mogli doći do namirnica koje su u sezoni i onog što je...
Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Prekrcajna sredstva i specifičnost ukrcaja i iskrcaja tereta na kontejnerskim brodovima
Marko Tomašić
Cilj ovog rada je pobliže opisati specifiĉnosti ukrcaja i iskrcaja kontejnera pritom se referirajući na prekrcajna sredstva na terminalu od kojih je najvažnija obalna dizalica. Također, navedena je i ostala prekrcajna mehanizacija koja sudjeluju u operaciji, te su pojašnjene karekteristiĉnosti ukrcaja i slaganja kontejnera na kontejnerskom brodu. Uz to reĉeno je nešto i o oznaĉavanju i konstrukciji kontejnera koju je potrebno poznavati pri rukovanju kontejnerom. Svrha ovog rada je...
Preoblikovanje trgovačkog društva
Preoblikovanje trgovačkog društva
Martina Zmijarević
U radu su obrađene statusne promjene trgovačkih društava koje su dopuštene u Republici Hrvatskoj, a regulirane su Zakonom o trgovačkim društvima.Statusne promjene su u suvremenom gospodarskom svijetu bitne jer trgovačka društva na takav način mijenjaju oblik i način svog poslovanja, što je od iznimne važnosti kako za članove društva, tako i za njihove vjerovnike. Zakon prepoznaje i propisuje točno definirane statusne promjene, druge promjene osim ovih propisanih zakonom nisu...

Pages